Navigácia

Fotogaléria

Nedeľa 20. 1. 2019

Kalendár

Novinky

Počet návštev: 5297053

Oznam - Értesítés

Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 25. januára 2019 o 16:00 h sa uskutočnia triedne schôdze rodičov a následne o 17:30 h zasadnutie členov Rady rodičov.

 

Értesítjük a szülőket, hogy 2019. január 25-én 16:00 órai kezdettel osztályszülői értekezleteket tartunk, utána 17:30 órai kezdettel vezetőségi ülésre kerül sor.

 • V mesiacoch október, november a december sa uskutočnil na škole medziročníkový turnaj v halovom futbale žiakov školy. Na turnaji sa zúčastnilo 6 mužstiev.

  Výsledky turnaja:

  1. miesto: III. ročník

  2. miesto: II. ročník

  3. miesto: nadstavbové štúdium

  Najlepší strelec: Kevin Paradi II.DM

  Víťazom gratulujeme!

  Iskolánkban az októberi, a novemberi, és a decemberi hónapokban teremfoci-bajnokság zajlott, amelyen 6 csapat vett részt.

  A bajnokság eredményei:

  1. helyezett: III. évfolyam

 • Dňa 18. decembra 2018 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci tried: I.A, II.A a IV.A .

  Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktorý preverili schopnosti účastníkov zvládnuť náročné gramatické javy. Vzhľadom na výsledky, z ktorých nebolo možné, kvôli rovnakému počtu chýb, určiť druhé miesto, sa komisia rozhodla oceniť jedného žiaka na prvom a štyroch na druhom mieste. Výsledné poradie je:

  1. miesto – Roderik Žilák IV.A,

  2. miesto: Alexandra Riszdorferová I.A, Peter Šulek II.A, Zalán Kurdi IV.A a Patrik Medard Takáč IV.A.

 • XXI. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2018 – 2019 sa na našej škole

  6. decembra 2018 zúčastnilo osem žiakov z tried: I.A, II.A, III.C a IV.A.

  Nosnou témou XXI. ročníka OĽP je - 30. výročie Nežnej revolúcie. Po vypracovaní testu vzniklo spomedzi súťažiacich toto poradie:

  1.miesto - Adam Nagy – III.C,

  2.miesto – Daniel Ďuriš – IV.A,

  3.miesto – Patrik Medard Takáč – IV.A.

  Víťazom gratulujeme.

  Mgr. Elena Szabóová

  2018. december 6-án iskolánkban megrendezésre került az emberi jogok olimpiászának iskolai fordulója. Összesen nyolc diák vett részt a versenyen, még hozzá az I.A, a II.A, a III.C és a IV. A osztályból. XXI. évfolyama az ember jogi olimpiásznak a 30. évfordulója a bársonyos forradalomnak. A tudásfelmérő teszt kidolgozása után a következő eredmény született:

 • Dňa 19. decembra 2018 sme organizovali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Na turnaj sa prihlásilo 15 dievčat a 31 chlapcov .

  Konečné umiestnenie je nasledovné :

  Chlapci 1. Adam Rajko SPŠSaE Komárno

  2. Levente Beke SPŠSaE Komárno

  3. Zsolt Szalay Súkromná SOŠ Kolárovo

  Dievčatá: 1. Alexandra Poláková Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

  2. Panna Téglás SPŠSaE Komárno

  3. Erika Zsideková Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

 • Dňa 10. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v dejepise, ktorej sa zúčastnili žiaci z tried II.A, III.AM a IV.A. Študenti mohli prezentovať svoje vedomosti v nasledovných tematických okruhoch: A- Svet v novom storočí. B- Hitler proti Európe. C- Míľniky vedy a techniky. D- Druhá svetová vojna- obdobie 1941-45. Každý tematický okruh obsahoval desať otázok, s možnosťou správnej odpovede zo štyroch možností.

  Na prvom mieste sa umiestnil žiak II.A- Pavol Šóky, na druhom mieste skončil Patrik Takáč zo IV.A a tretí bol Daniel Ďuriš zo IV.A triedy.

 • Ako každý rok, aj tento prišiel do našej školy Mikuláš, aby rozdal žiakom a zamestnancom školy sladkosti a pomohol rozsvietiť vianočný stromček. A tak príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka zavládla v škole vianočná atmosféra. A hoci nám stále nenasnežilo, veríme, že sa bude tohtoročný predvianočný čas niesť v pokojnom duchu. Všetkým želáme príjemné prežitie tohto čarovného obdobia, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

  Ing. Monika Virágová

  Mint minden évben hozzánk is ellátogatott a Télapó, hogy a diákjainkat és az iskola dolgozóit megajándékozza finomságokkal. Felállítottuk és feldíszítettük a karácsonyfát, és az iskolánk ünnepi hangulatba öltözött. A szép fehér december még várat magára, de bízunk benne, hogy nyugodt és békés hangulatban telnek a karácsony előtti napok. Mindenkinek kívánunk kellemes, békés, boldog ünnepeket!

 • Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

  Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne zrealizovali besedy pre žiakov tried I.A a II.A našej školy so zameraním sa na legálne drogy – alkohol a cigarety.

 • Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Diabetes mellitus – cukrovka – je jednou z najrozšírenejších civilizačných chorôb, ktorá je síce liečiteľná, ale nevyliečiteľná. Pri tejto príležitosti sme dňa 03.12.2018 zorganizovali na našej škole v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov IV.A triedy besedu o diabetes. Žiaci sa dozvedeli o zákernosti choroby, o príznakoch, ktoré sú signálom pre túto chorobu, o jednotlivých typoch cukrovky a tiež ako poskytnúť prvú pomoc človeku chorému na cukrovku. Na záver besedy sa zdôraznila potreba zdravého životného štýlu – pohybu a správnej životosprávy.

 • V dňoch 4. a 5.decembra sme usporiadali na našej škole okresné kolá (majstrovstvá okresu) v stolnom tenise družstiev dievčat a chlapcov stredných škôl okresu Komárno.

  Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl v kategórii „dievčatá“ ( žiačky) a u chlapcov(žiaci) bojovalo 9 škôl. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Našu školu reprezentovali nasledovné žiaci: Kevin Lakatoš II.BM, Juraj Pluhár II.BM, Dominik Kiss II.DM a Dávid Kolarovský II.DM. Chlapcom gratulujeme

  Konečný výsledok , dievčatá :

 • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.

  Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2018. Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:

 • Naša škola bola v tomto školskom roku opäť organizátorom okresného kola technickej olympiády pre základné školy. Už deviaty ročník tejto súťaže sa konal 29. novembra 2018.

  Technická olympiáda má dve kategórie:

  • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka,
  • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka.

  V oboch kategóriách mali súťažiaci mali najprv vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z technického kreslenia a techniky, a potom odpovedať na otázky vedomostného testu. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť.

 • Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci I.A, I.NM a II.A triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

 • Dňa 22.11.2018 sa uskutočnil XXXI. ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II.A/ a Dávid Vörös/IV.A/. Podujatia sa zúčastnilo 70 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl v okrese Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2018.

 • Dňa 26.11.2018 sa uskutočnil desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Štrnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

  Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 38. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

  1. Mário Bílý I. A 33 bodov

  2. Mátyás Sánta I. BM 31 bodov

  3. Cynthia Lukovicsová I.CM 29bodov

 • Naša škola bola miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatie bolo určené žiakom vyšších ročníkov základnej školy a žiakom našej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy.

  Aktívnou účasťou žiakov základných škôl v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

 • Žiaci našej školy v rámci projektu „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ vystúpili s kultúrnym programom v Dome dôchodcov v Zlatnej na Ostrove, kde zahrali ľudové piesne na tradičných hudobných nástrojoch – citarách. Citary boli zakúpené s finančnou podporou NSK. Jeden žiak predviedol aj ľudový tanec. Vystúpenie malo úspech a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré poteší srdcia našich seniorov.

  Projekt realizovala Ildikó Szabó.

 • 22.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži

  sa zúčastnili žiaci IV.BM, III.A a III.CM triedy.

  Umiestnenia: 1.miesto získal Téglás Dominik zo IV.BM

  2.miesto získal Bazsó Máté z III.BM

  3.miesto získal Vitai Christopher z III.CM triedy.

  Súťažiaci boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

  2018. november 22 -án tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben

 • MO v bedmintone SŠ sa konali 22.11.2018 v Imeli za účasti 7 škôl. Našu školu reprezentovali K.Reháková a V.Chmelová zo 4.A triedy a D.Kiss a D.Kolarovský z 2.DM triedy. Hrou ani výsledkami nesklamali. Dievčatá po bojovnom výkone po postupe zo skupiny podľahli v boji o 3.miesto súperkám zo SPŠ stavebnej a skončili na lichotivom 4. mieste. Chlapci postupne vyradili SPŠ Komárno, SOŠ Hurbanovo i družstvo SOŠOaS Budovateľská Komárno a vo finále si zahrali proti žiakom zo SPŠ stavebnej Hurbanovo. V tomto dueli po náročnom priebehu žiaľ naši chlapci prehrali 2:1, ked´ po 4-násobnom predĺžení Dávid Kolarovský prehral o 2 body. DRUHÉ MIESTO je pekným výsledkom!

 • Futbalové mužstvo našej školy sa zúčastnilo na majstrovstvách okresu vo futsale chlapcov SŠ. Finále sa uskutočnilo dňa 22.11.2018 v MŠH.( Mestská športová hala). Napriek dobrej hre sa umiestnili naši žiaci na 4. mieste. Dobrá správa je , že z 12 –tich hráčov deviati sa môžu aj na budúci rok zúčastniť tejto súťaže, a o rok môžeme mať väčšiu šancu na lepšie umiestnenie. Za postup do finále chlapcom gratulujeme.

  Iskolánk labdarúgó csapata 2018.11.22 – én a Középiskolások Futsal Bajnokságának döntőjében szerepelt. A jó játék ellenére csak a 4. helyet szerezték meg. Reménytkeltő, hogy a 12 – es keretből jövőre kilencen képviselhetik iskolánkat, és egy év tapasztalattal a hátuk mögött nagyobb eséllyel vághatnak neki a jövő évi bajnokságnak. A döntőbe jutáshoz gratulálunk.

 • Dňa 19.11.2018 prebiehalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Na súťaži bojovali žiaci v štyroch kategóriách, medzi nimi v kategórii B2 aj dvaja žiaci našej školy. Umiestnenia našich žiakov: z triedy III. AM Gábor Szolik skončil na 5. mieste a Henrik Ilon skončil na 8. mieste.

  2018.11.19 – én a garamtolmácsi Műszaki Szakközépiskolában került sor a Zenit a gépészetben elnevezésű szakmai verseny kerületi fordulójára. A megmérettetésen a versenyzők 4 kategóriában vettek részt. Iskolánk diákjai a B2 kategóriában a III.AM osztályból Szolik Gábor - 5. helyezést, és Ilon Henrik - 8. helyezést érték el.

  Sárai Gábor

 • Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Osem žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

  Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 28. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

  1. Chiara Marcela Ostružlíková II. A 23 bodov

  2. Kristóf Gergő II. BM 10 bodov

  3. Ádám István Fehér II. BM 7 bodov

 • Tolerancia je ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie, životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Pretože žiaden človek by nemal byť diskriminovaný len preto, že má napríklad inú farbu pleti a podobne. Tolerancia znamená otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle nových argumentov.

  Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 15.11.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia – záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 • Na našej škole sa 8.11.2018 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a našim študentom tento raz predstavili nový program s názvom Dunajská delta.

  Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila 23 ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by odtiaľto neodišli.

 • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

  Dňa 26. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda o šikanovaní. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišla žiakom I.A triedy o šikanovaní porozprávať preventistka OR PZ v Komárne. Vysvetlila im, čo pojem „šikanovanie“ znamená, ako sa pred ním brániť a tiež potrebu zastať sa potenciálnej obete šikany. Pretože ak nekonáme, šikanovanie tolerujeme. Aj naša škola sa hlási k základnému preventívnemu princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

 • Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

  Na exkurzii 24.októbra 2018 sa zúčastnili žiaci z II.CM a II.BM triedy. Dozor vykonávali učitelia :Ing.Zoltán Vízváry, Ing. Monika Virágová a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most...Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny a maďarčiny.

 • Dňa 23.10.2018 sa žiaci 2.A triedy pod vedením Ing. Kataríny Kissovej zúčastnili besedy so spisovateľom Gustávom Murínom. Besedu organizovala Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne. Gustáv Murín je známy slovenský prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Ako spisovateľ získal viacero ocenení , zameriava sa na prózu, drámu, literatúru faktu a odbornú literatúru. Venuje sa i scenáristike a rozhlasovej tvorbe. Počas besedy rozprával o svojom živote, o svojich knihách. Premietol krátky dokumentárny film o mafii, keďže mafia na Slovensku je téma, ktorou sa zaoberá vo svojich knihách. Taktiež sa dotkol jemu vlastnej témy, a to sú partnerské vzťahy. Študentom kládol otázky, na ktoré vedeli pohotovo odpovedať. Beseda vzbudila u žiakov záujem a podnietila ich k značnému množstvu otázok, ktoré spisovateľovi kládli. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Dňa 18.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Napriek dobrej hre sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny. Za bojovnosť a za dobrú hru si žiaci zaslúžia pochvalu.

  2018.10.18. – án a járási florbal vesenyen vettek részt az iskolánk diákjai. Sajnos a jó játék ellenére sem sikerüult tovább jutni a csoportból. A harciasságért és a jó játékért viszont dicséretet érdemelnek a diákok.

 • V stredu 17. 10. 2018 sa na našej škole konala beseda o potrebe separovania odpadov. Na otázku – PREČO TRIEDIŤ ODPAD?, v ktorej duchu sa beseda realizovala, odpovedal náš pozvaný hosť Ing. Alexander Patus – vedúci Komunálneho odboru v meste Komárno, ktorý nám poskytol aj obrazové materiály – tieto sú súčasťou aktualizovanej nástenky – ENVIRONMENTALISTIKA (na druhom poschodí A bloku).

  Besedy sa zúčastnili žiaci tried prvého ročníka: I.BM, I.CM, I.EM,I.FM a I.A.

  zorganizovala Mgr. Elena Szabóová.

 • Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď.

 • Dňa 16.10.2018 prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola Spojená cirkevná škola Mariánum v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z troch okresov, medzi nimi aj štyria žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z II. BM triedy Kevin Lakatoš, ktorý skončil na 3. mieste. Dominik Kiss z II. DM skončil na 4. mieste a Juraj Pluhár na 6.mieste.

  Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, Ing.István Száraz.

  2018.10.16 – án került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán három járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 4 asztaliteniszező szerepelt ,akik közül Lakatoš Kevin a II.BM tanulója az előkelő 3. helyen végzett, Kiss Dominik a II.DM diákja 4. helyen, Pluhár György pedig a 6. helyezett lett.

 • Dňa 16. októbra 2018 žiaci tried II.A, III. AM a I. NM sa zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré tu fungovalo počas Slovenského klérofašistického štátu v 40. rokoch 20. storočia, počas prezidentovania Jozefa Tisa. Je to autentické miesto, viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

  V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Študenti si mohli pozrieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. V "izbách" boli vystavené nábytky a zariadenie- mohli sme vidieť, v akých podmienkach bývali rodiny z deťmi, čo mali oblečené, čo nosili na nohách, čo vyrábali a aké represálie ich čakali "na konci púti"...

 • Žiaci našej školy Jakub Susik, Ádám Pasztorek a Balázs Zalacko sa 10. októbra 2018 sa zúčastnili krajského kola Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala na atletickom štadióne v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Trať pre kategóriu študenti stredných škôl merala 4500 metrov. V náročnej súťaži sa družstvo našej školy umiestnilo na šiestom mieste.

 • Dňa 26. a 27. septembra 2018 sa naši žiaci z tried I. NM a II.CM zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Voda v dejinných súvislostiach“. Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

  • Vojaci na Dunaji
  • Povodne v novovekej publicistike
  • Rieky a vymedzovania národného územia
  • Lodné mlyny na rieke Morva
  • Architektonicko-urbanistický rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji
  • Kúpele v Brigetiu v zrkadle veľkých komáromských povodní
  • Mosty v novovekej Rábskej župe
 • Každý rok žiaci prvého ročníka v mesiaci september navštívia v sprievode učiteľky slovenčiny Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.Inak to nebolo ani tento začínajúci školský rok. A tak 26.9.2018 si trieda 1.A vypočula zaujímavé informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici, aké služby knižnica svojim čitateľom ponúka, ako ľahko urobiť referát do školy a iné zaujímavosti. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihálikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice. S dobrým pocitom a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy a deň pokračoval tradičným vyučovacím procesom.

 • Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 20.09.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 • Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne požívanie alkoholu poškodzuje viaceré časti tela, vrátane mozgu, tváre, očí, uší, obličiek a kostí. Deti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie.

  Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 17.09.2018 pre dievčatá končiacich ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

 • Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. Podľa štatistických údajov je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov.

 • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň - Pohybom ku zdraviu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

  Pri tejto príležitosti sa dňa 06.06.2018 žiaci I.A triedy zúčastnili besedy na tému „Pohybová aktivita a zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie

 • Výcvik plávania bol určený pre žiakov prvého ročníka. Prebiehal v dňoch 31.05.2018 a 01.06.2018 vo vynovenom, prestavanom bazéne Mestskej krytej plavárne. Žiaci si osvojili základné plavecké spôsoby, splývanie i plávanie pod vodou. Tí zdatnejší mali možnosť zmerať si sily v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob a v plávaní pod vodou. Výcvik bol sťažený tým, že v novom bazéne je všade hĺbka vody od 180 do 220 cm. Celkove kurz prebehol bezproblémovo a splnil vytýčený cieľ a očakávanie.
  učiteľ TŠV.

 • Žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu IMMO-net s.r.o. v Komárne. Tohtoročný prváci ODNV, druháci a tretiaci STOL dňa 17. mája 2018 zavítali do výrobnej prevádzky stolárskej firmy. Po úvodnom privítaní a školení BOZP sa budúci operátori a stolári presunuli do výroby. Prehliadku sme začali pri deliacom stroji riadeným číslicovým programom, odkiaľ sa porezy požadovaného rozmeru premiestňovali k olepovačke bočných plôch. A potom postupne na ďalšie konštrukčné opracovanie plošných dielcov na CNC stroji. CNC stroje pracujúce pod kontrolou operátorov upútali pozornosť našich žiakov. Vedúci firmy, ktorý nás sprevádzal, upriamoval pozornosť žiakov nielen na pokrokovú techniku, ale najmä na samotnú technológiu opracovania dielcov. Žiakov upútali aj podmienky, v akých pracujú zamestnanci IMMO-net s.r.o. Možno tu niektorí z nich po ukončení školy nájdu svoje zamestnanie. Exkurziou si žiaci doplnili teoretické vedomosti zo školy a je predpoklad, že takto si učivo lepšie utvrdia.

 • V rámci Komárňanských dní sa dňa 25. apríla 2018 konal veľký medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ v mestských športových halách v Komárne a v Komárome. Z 8.-mich pozvaných družstiev boli 4 zo Slovenska a 4 z Maďarska. ARANYCSAPAT kupa sa hral vôbec po 1.-krát. V skupine sa hralo systémom každý proti každému a potom sa hrali finálové zápasy o prvé, tretie, piate a siedme miesto. V skupine sme hrali proti Gymnáziu H. Selyeho 0:2, potom sme porazili Szent László Gimnázium Szob 8:0 a prehrali s celkovým víťazom turnaja Vámbéry Ármin Gimnázium z Dunajskej Stredy 8:1, ktoré je športovým gymnáziom. Tieto výsledky nás zaradili na 3. miesto v skupine a tak sme si vybojovali právo účasti hrať o konečné 5. miesto. V tomto zápase naši žiaci precvičili súpera tak kondične ako i takticky, čo sa prejavilo vo výsledku 4:2 v náš prospech. Súperom nám bolo Jókai Mór gimnázium zo susedného Komáromu. Celkovým víťazom turnaja sa stali stredoškoláci zo športového gymnázia z Dunajskej Stredy.

 • V rámci Komárňanských dní usporiadala SOŠOaS v Komárne súťaž v silovom 5-boji stredoškolákov. Disciplíny v silovom 5-boji sú nasledovné: zhyby na hrazde, výtlaky na bradlách, biceps s činkou, tlak na lavičke a drepy s činkou. Po úvodnom vážení pretekárov sa konala samotná súťaž. Najlepším naším borcom bol Nikolasz Hulmann z 2. C triedy, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste. Ďalší naši siláci uzatvárali druhú desiatku účastníkov, ale treba dodať, že zbierali skúsenosti a patrili medzi najmladších. József Szép z 2. BM triedy bol 19.-ty a László Rehák z 1. DM triedy 20.-ty. Víťazom súťaže sa stal Dávid Németh rekordným výkonom 272 bodov z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.

 • Naši atléti sa zúčastnili dňa 24. apríla 2018 MO v atletike, ktoré sa konali na mestskom štadióne v Nových Zámkoch. Za školu súťažili 7-mi pretekári, ktorí obstáli veľmi dobre. V skoku do výšky potvrdil medailové ambície Gábor Áron Gábor, ktorý výkonom 185 cm skončil na peknom 3. mieste. Druhým prekvapením bolo 5. miesto Gábora Lakatosa v disciplíne 110 m cez prekážky. Kvarda Gábor sa do finále vo vrhu guľou nedostal kvôli spornej diskvalifikácii. Poškodený sa mohol cítiť aj Koczkáš Otto, ktorému v rozbehoch skrížil v behu na 100m súper nepovolene dráhu, ale protest nepodal. Ostatní chlapci síce bojovali zo všetkých síl, ale na finále to výkonnostne nestačilo, hlavne keď s nimi pretekali aj atléti zo športových gymnázií.

 • Stalo sa tradíciou, že sa naši prváci zapájajú v apríli do aktivity - Vyčistime si Komárno - usporadúvanej pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom pri MsÚ v Komárne.

  Žiaci tried: I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.AM, I.DM a I.EM prišli 20. apríla 2018 o 8:05 v pracovnom oblečení, vypočuli si inštrukcie - dozvedeli sa, ktorý úsek Alžbetinho ostrova budú mať za úlohu čistiť. Prevzali si plastové vrecia, rukavice a potrebné nástroje a pobrali sa do práce. Práca v šiestich skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.

 • 2018. 04. 18-án került sor az immár hagyományos házi helyesírási verseny iskolai fordulójára, amelyen a II.BM, az I.BM és a II.NM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek a rendkívül igényes Implom József Helyesírási Verseny 2016-os feladatlapját kellett megoldaniuk, melyben bizonyíthatták, hogy otthonosan mozognak a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek jutalomban részesültek.

  Eredmények:

  helyezett: Szép Attila Ádám/II.BM/

  helyezett: Lakatoš Kevin/I.BM/

 • MO vo futbale žiakov SŠ sa konali dňa 12.04.2018 v Hurbanove na Mestskom štadióne za účasti 8 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do finále. Našim futbalistom sa postup nepodaril, keď postupne remizovali s družstvom Gymnázia Šuleka 1:1, prehrali s Gymnáziom Selyeho 1:3 a v poslednom zápase podľahli SPŠ Hurbanovo 0:3. V poslednom zápase našim chlapcom dochádzali sily, pretože hrali už tretí zápas za sebou v horúcom počasí. Celkove sme hrou zanechali dobrý dojem ale vypomstilo sa nám nepremieňanie gólových šancí. Na majstrovstvá kraja postúpilo a víťazom turnaja sa stali futbalisti SPŠ Komárno.

 • A Magyar Cserkészszövetség Határtalanul üdültetési projektjére 2018. április 12. és 15. közt került sor Agárdon, melyen az I.BM, az I.CM osztály és a II.BM osztály 8 diákja vett részt. A szállásról a Velencei-tó partján található háromcsillagos VVSI Sport Hotel gondoskodott, gyönyörű környezetben, étteremmel, barátságos és segítőkész személyzettel. Az indulást mindenki nagy izgalommal várta, amelyre 2018. április 12-én csütörtökön került sor. A helyszínre délután 17:00 órakor érkeztünk meg, ahol a cserkészszövetség tagjai már vártak. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, vacsora következett, majd megismerkedtünk a

 • Beseda "Duševné zdravie na SŠ" je informatívno–formatívny program pre študentov stredných škôl, ktorého cieľom je kombinovanou prednáškou, interaktívnou a diskusnou formou oboznámiť mladých ľudí s problematikou duševného zdravia.

  Na našej škole aj tento rok pokračujeme v tomto programe a v školskom roku 2017/2018 sa zapojila I.A trieda. Uskutočnili sa tri stretnutia v rozpätí dvoch vyučovacích hodín v mesiacoch marec a apríl:

  1. stretnutie: 27.03.2018

  2. stretnutie: 05.04.2018

 • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny

  Dňa 12.04.2018 sa v rámci výstavy CONECO 2018 konala celoslovenská súťaž maliarov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II.DM triedy Bátor Földes a Martin Tóth, ktorí sa umiestnili na peknom piatom mieste. Žiakov na súťaž pripravil Ferenc Benko majster odborného výcviku.

  2018.04.12 - én iskolánk két diákja Földes Bátor és Tóth Martin festőversenyen vett részt, amely a CONECO 2018 kiállítás része volt. Diákjaink az ötödik helyen végeztek. A versenyre Benko Ferenc szakoktató készítte fel a diákokat.

 • Mi a tűzhely rideg háznak,
  Mi a fészek kis madárnak,
  Mi a harmat szomju gyepre,
  Mi a balzsam égő sebre;
  Mi a lámpa sötét éjben,
  Mi az árnyék forró délben,...
  S mire nincs szó, nincsen képzet:
  Az vagy nekem, oh költészet!

  (Arany János)

  A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból került sor a Békéscsabai Szakképzési Centrum által megszervezett web-es élő versfolyamra, melyre idén már második alkalommal jelentkeztünk két tehetséges szavalónkkal. Reggel kilenc órától a magyar iskolák diákjai határon innen és túl egész nap folyamatosan olvasták, adták elő a magyar költészet gyöngyszemeit. A versek szabadon választhatóak voltak, így Zalacko Balázs (I. CM) és Pákozdi Fanny (IV. BM) is egyik kedvenc költőjüktől, Szabó Lőrinctől választott egy-egy remekművet.

 • Dňa 04. apríla 2018 prebehla na našej škole súťaž „Olympiáda z účtovníctva“. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov nadstavbového štúdia z II.NM triedy. Súťažiaci riešili súvislý príklad z podvojného účtovníctva a na jeho vypracovanie mali čas 180 minút.

  Najlepší výsledok dosiahla žiačka Bernadett Laki.

  Organizátorkou súťaže na škole bola Ing. Monika Virágová.

 • A múlt héten a pedagógusokat köszöntötték a komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában. Az ünnepségre hivatalosak voltak a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas kollégák is, akik néhány óra erejéig ismét részesei lehettek az iskolai életnek.

  Az iskola tanulói rövid, irodalmi – zenés programmal kedveskedtek az egybegyűlteknek. A műsort Zalackó Balázs és Lakatos Kevin szavalata nyitotta meg, majd a Madi-testvérek népi tánca és Dluhoš Richard modern tánca pezsdítette tovább a hangulatot. A zenei aláfestésről az iskola tavaly alakult zenekara gondoskodott. Az iskola igazgatója, Pál Elemér mérnök ünnepi beszédében üdvözölte a kollégákat és a meghívott vendégeket, továbbá az Év Tanára díjjal tüntette ki Virág Mónika mérnöknőt, a gazdaságtudományi tantárgyak szakoktatóját.

 • Dňa 20. 03. 2018 sa žiaci III. A, I. NM a II. BM/KPD tried spolu s pani učiteľkami

  Ing. Monikou Virágovou a PhDr. Katarínou Baloghovou zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovník banky z oddelenia ochrany klienta venoval týmto témam:

  1. téma – „Bežné účty“,

  2. téma – „Úvery a úverové produkty“,

 • A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóján, melyet 2018. március 19-én rendeztek meg, nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére Lakatoš Kevin az előkelő ezüstsávos besorolásba került, ami nagy elismerést jelent számára.

  A Műszaki Szakközépiskola elsős diákját még alapiskolás korában terelték a prózamondás felé, s mint azt már többször is bizonyította, ebben a kategóriában talált igazán önmagára. Duba Gyula: Júdózik a szerelmem c. műve telitalálat Kevin számára, aki sajátos előadásmódjával mindenki figyelmét felkeltette.

 • Dňa 19. 3.2018 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2018“, do ktorej sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok v 65 krajinách sveta súťažilo 6 095 765 žiakov. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas 60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne v mesiaci apríl 2018.

 • Na našej škole SOŠT – MSZKI v Komárne sa usporiadala Školská fotografická súťaž. Žiaci mohli posielať fotografiu od 15.01.2018 do 26.01.2018 na tému: ,, Najkrajší pocit vianočných sviatkov “ ktorá mala byť emotívna fotografia.

  Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov. Fotografie dostali bodovanie od 3 členov poroty Ing. Kissová Katarína, Mgr. Sánta Péter a Mgr. Ferenczi Balázs. Majitelia fotografií, ktoré dostali najviac bodov a zároveň sa umiestnili na pekných prvých troch miestach, mohli si prevziať diplom a darčekový poukaz.

 • Kampaň „Týždeň mozgu" je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

  Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu" je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

 • Dňa 28. februára 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

  1. Máté Tóth IV.CM
  2. Péter Brúder II.AM
  3. Gábor Kádek II.AM
  4. Dávid Dolník II.AM
  5. Ádám Kacz I.A

  Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

  1. miesto Máté Tóth IV.CM

  2. miesto Gábor Kádek II.AM

  3. miesto Péter Brúder II.AM

  Víťazom gratulujeme!

 • 24. 2. 2018

  Medzinárodné výberové kolo súťaže Hviezda odboru alebo Szakma Sztár Fesztivál 2018 v odbore stolár sa konalo 24. februára 2018 v Budapešti. Hostiteľom súťaže bola škola Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola. Súťaže sa zúčastnili nádejní stolárski majstri-študenti z Maďarska a vybraní študenti z Rumunska a zo Slovenska. Slovensko reprezentovali žiaci našej školy Dániel Ott a Kristóf Kozári.

  Súťažiaci mali pomocou ručného náradia a strojov vyhotoviť zásuvku z dreva. Od súťažiacich sa očakávala samostatná a kvalitná práca a schopnosť zorganizovať si prácu v stanovenom časovom limite. Výsledky práce súťažiacich vyhodnotila nestranná odborná komisia. Víťazi súťaže sa v apríli zúčastnia exhibičného programu Szakma Sztár Fesztivál Budapest 2018 na výstavisku v Budapešti.

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5297055