• Vitajte na stránkach našej školy - Üdvözöljük honlapunkon

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. - Iskolánk az EduPage iskolai információs rendszert használja. Kérjük jelentkezzen be!
       • Najúspešnejší žiaci Komárna - Komárom legeredményesebb diákjai

        Dňa 21. júna 2022 o 1000 hod. sa vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu uskutočnilo slávnostné privítanie žiakov a študentov škôl, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahli výborné výsledky v celoštátnych a medzinárodných súťažiach a tým prispeli k šíreniu dobrého mena nášho mesta. Žiakov privítali Béla Keszegh, primátor mesta Komárno a Ondrej Gajdáč, zástupca primátora, ktorí odovzdali pamätné listy štyridsiatim najúspešnejším žiakom. Našu školu reprezentoval Bence Balogh, žiak triedy III.BM. Na jeho športové výsledky, ktoré dosiahol v bojovom umení kempo, môžu byť hrdí aj jeho spolužiaci. Jeho najväčšie úspechy sú: 2. miesto na svetovom pohári v Turecku, 1. miesto na svetovom pohári v Budapešti a 1. miesto na majstrovstvách Európy v Szigetszentmiklós.

       • Matematika v prírode - Matematika a természetben

        Kým sa maturanti 3. júla 2022 potili pri skúšobných stoloch počas ústnej maturitnej skúšky, niektoré triedy sa zúčastnili na nezvyčajnom programe. Triedy II.A, II.BM, III.CM a III.DM mali možnosť preukázať svoje doterajšie nadobudnuté vedomosti z matematiky pri riešení praktických úloh. Pri práci v malých skupinách pomocou kalkulačky a metra vypočítali povrch a objem predmetov v areáli školy. Najprv spoločnou silou určili tvar predmetu, urobili náčrt, odmerali každú časť a použili vzorce. Vďaka týmto úlohám získali predstavu o tom, kde všade môžeme využiť matematiku v reálnom živote.

    • Prihlásenie

    • Zvonenia - Csengetés

     Nedeľa 26. 6. 2022
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje