• Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre. A 2018/2019-es tanévre igényelhető támogatásokra 2019. március 8. - 2019. április 26. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2019. április 26.
     • Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

      „ Písanie je proces plný chýb a ich odstraňovania. Treba skúšať a upravovať zasa a zasa, stále dookola...“ (Gavriel Guy Kay)

      Na našej škole je už tradíciou, že v každom školskom roku organizujeme pre našich žiakov domácu súťaž v pravopise. Cieľom je, aby si účastníci preverili svoje zručnosti a vedomosti v maďarskom pravopise. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, z prvého ročníka štyria, z druhého traja, z tretieho dvaja a z končiaceho ročníka traja žiaci. V prvej časti súťaže mali žiaci napísať diktát, v druhej časti mali riešiť test.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 20. 3. 2019
  • Fotogaléria

   • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”
   • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”
   • Maturitné triedy - Az érettségiző osztályok
   • Rozlúčka maturantov 2018 - Az eretségizők ballagása 2018
   • Deň zeme - A föld napja
   • Deň učiteľov 2018 - Tanári nap 2018
   • Beseda - Duševné zdravie na SŠ
   • Školská súťaž z účtovníctva
   • Beseda Duševné zdravie - Előadás a mentális egészségről