• Výsledky prijímacieho konania 2018/2019 - A felvételi vizsgák eredményei 2018/2019

    •  

     Vyučovací jazyk slovenský

     2413 K mechanik strojov a zariadení

      

     2697 K mechanik elektrotechnik

     3447 K grafik digitálnych médií

     3759 K komerčný pracovník v doprave

     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

      

     Vyučovací jazyk maďarský - Magyar tanítási nyelv

     2413 K mechanik strojov a zariadení - gépek és berendezések műszerésze

     2697 K mechanik elektrotechnik - villamos műszerész

     3447 K grafik digitálnych médií - számítógépes grafikus

     3759 K komerčný pracovník v doprave - szállítmányozási ügyintéző

     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - fa- és bútoripari technikus

     Zápis do 1.ročníka 4-ročného štúdia sa bude konať dňa 22. a 23. 5.2018 (utorok, streda) o 08.00 hod. v budove školy.

     Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole. Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7740 868.

     Ing. Elemír Pál
     riaditeľ