• Vedenie školy - Igazgatóság

   • John Smith
   • John SmithHeadmasterheadmaster@demoschool.org
   • Robert Bauer
   • Robert BauerDeputy directorbauer@demoschool.org
   • Adam Novak
   • Adam NovakDeputy directornovak@demoschool.org
 • Rada školy

   • John Smith
   • John SmithChairman
   • Lucas Bauer
   • Lucas BauerRepresentative of teachers
   • Filip Novak
   • Filip NovakRepresentative of other employees
   • Katerine Gonzales
   • Katerine GonzalesRepresentative of parents
   • Michael Bayer
   • Michael BayerRepresentative of parents
   • Tom Sawyer
   • Tom SawyerRepresentative of students
   • George Politician
   • George PoliticianRepresentative of district
   • Andy Garcia
   • Andy GarciaRepresentative of district
    • Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     „ Písanie je proces plný chýb a ich odstraňovania. Treba skúšať a upravovať zasa a zasa, stále dookola...“ (Gavriel Guy Kay)

     Na našej škole je už tradíciou, že v každom školskom roku organizujeme pre našich žiakov domácu súťaž v pravopise. Cieľom je, aby si účastníci preverili svoje zručnosti a vedomosti v maďarskom pravopise. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, z prvého ročníka štyria, z druhého traja, z tretieho dvaja a z končiaceho ročníka traja žiaci. V prvej časti súťaže mali žiaci napísať diktát, v druhej časti mali riešiť test.

    • Exkurzia v AUDI Győr – Exkurzió a győri AUDIban.

     Dňa 4.2.2019 sa žiaci III.AM a IV.BM triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. V ďalšej časti programu si pozreli montážnu časť podniku. Audi Hungaria Zrt. ročne vyrobí okolo dvoch miliónov motorov pre závody AUDI AG a koncernu Wolksvagen. Zblízka sme mohli spoznať najmodernejšie technológie a precizitu výroby motorov v najväčšom závode na ich výrobu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odborných predmetoch,

    • Szép magyar beszéd - Pekná maďarská reč

     Dňa 14. 01. 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž Pekná maďarská reč. Cieľom súťaže je rozvíjať kultúru reči a zdokonaľovať sa v správnej výslovnosti V prvej časti súťaže žiaci prečítali úryvky vlastného výberu. V druhej časti súťaže mali prečítať texty určené porotou.

     Umiestnenia: 1.miesto: Zalackó Balázs II.CM