• Vedenie školy - Igazgatóság

   • John Smith
   • John SmithHeadmasterheadmaster@demoschool.org
   • Robert Bauer
   • Robert BauerDeputy directorbauer@demoschool.org
   • Adam Novak
   • Adam NovakDeputy directornovak@demoschool.org
 • Rada školy

   • John Smith
   • John SmithChairman
   • Lucas Bauer
   • Lucas BauerRepresentative of teachers
   • Filip Novak
   • Filip NovakRepresentative of other employees
   • Katerine Gonzales
   • Katerine GonzalesRepresentative of parents
   • Michael Bayer
   • Michael BayerRepresentative of parents
   • Tom Sawyer
   • Tom SawyerRepresentative of students
   • George Politician
   • George PoliticianRepresentative of district
   • Andy Garcia
   • Andy GarciaRepresentative of district
    • Súťaž AutoCAD - AutoCAD verseny

     Dňa 30. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž žiakov IV.BM v kreslení v programe AutoCAD. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti zo základov technického kreslenia pomocou počítača. Suverénnym víťazom súťaže sa stal Jozef Szépe.

     Iskolánkban 2019. április 30-án került megrendezésre az AutoCAD rajzolási verseny, melynek keretén belül IV.BM osztály diákjai bizonyíthatták tudásukat és készségeket a számítógépes rajzolás alapjaiból. A versenynek egyértelmű nyertese Szépe Jozef lett.

    • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     Dňa 6.mája 2019 sa žiaci z tried I.A a I.DM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

     Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

    • "Bez hraníc" - "Határtalanul"

     V rámci projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ navštívilo našu školu 40 žiakov zo strednej školy Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola v sprievode štyroch učiteľov. Skupina z Debrecenu navštívila naše mesto v dňoch 23. až 27. apríla 2019.

     Po prijatí ich riaditeľ školy Ing. Elemír Pál oboznámil s výchovno - vzdelávacím procesom na našej škole, ako vzdelávajú stredné odborné školy na Slovensku a aké majú žiaci možnosti uplatnenia sa po skončení jednotlivých odborov.

    • Beseda Odstráňme obezitu, hovorme o jedle - Beszélgetés - Távolítsuk el a túlsúlyt, beszélgessünk az ételről

     Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 36% a obezitou viac ako 25% populácie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli 12. apríla 2019, prostredníctvom besedy, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Počas besedy sa žiaci II.A triedy dozvedeli zaujímavé informácie o obezite, ako jej predchádzať, tiež o zdravotných dôsledkoch nedodržiavania správnej životosprávy ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, cievne choroby alebo choroby pohybového aparátu. Na záver si vypočuli praktické rady, ako obezite predísť a ako sa zbaviť nadbytočného tuku.

    • EURES – ŽIVOT A PRÁCA V NEMECKU - EURES - ÉLET ÉS MUNKA NÉMETORSZÁGBAN

     Aby boli naši absolventi schopní robiť uvážené rozhodnutia o mobilite, potrebujú informácie zo širokého okruhu praktických, právnych a administratívnych otázok. Preto sme dňa 28.03.2019 na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov prezentáciu o životných a pracovných podmienkach a možnostiach zamestnania sa v Nemecku. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s možnosťami uplatnenia sa na zahraničnom pracovnom trhu, ale najmä motivovať ich učiť sa cudzie jazyky. Prezentácia informácií prebiehala v anglickom jazyku. Ďakujeme za poskytnutie užitočných informácií!