Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Komisia č. 01 ANJ

Predseda: Ing. Erika Pisoňová
Skúšajúci: Ildikó Szabó, PhDr. Edita Andrusková

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019