Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Komisia č. 08 PRS - OIP

Predseda: Ing. Tünde Molnárová
Skúšajúci: PhDr. Katarína Baloghová, Ing. Monika Virágová

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019