Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Komisia č. 04-NT SLF - NT

Predseda: Mgr. Eva Kossárová
Skúšajúci: Mgr. Elena Szabóová, Mgr. Kristián Kovács

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019