• Hogyan tovább végzőseink? - Ako ďalej absolventi?

     • 2021. május 13.-án és 14.-én meglátogatta iskolánkat a Munka-, szociális és családügyi hivatal komáromi részlegének két munkatársa, akik elbeszélgettek végzős tanulóinkkal a munkapiacon való részvételi szándékukról, esetleges terveikről.

      Mgr. Ďumbier Gyöngyi, a hivatal tanácsadója és oktatási referense tájékoztatást adott régiónk helyzetéről, a munkanélküliek arányáról, és a munkalehetőségekről. Ismertette tanulóinkkal, hogy mikor és milyen helyzetben érdemes felkeresni a munkahivatalt. Beszélt az állam nyújtotta támogatásokról fiatal vállalkozók számára, melyek a pandémia lecsengése után újra elérhetővé válhatnak számukra.

      A találkozó második fele a munkahivatal által közvetített Európa Uniós álláslehetőségekről szólt, melyek minden érdeklődőnek ingyenesen a rendelkezésére állnak. Ing. Janík Ida, EURES tanácsadó bemutatta a www.eures.sk internet oldalt, ahol a regisztráció után bárki számára elérhetővé válik a külföldi brigád vagy a hosszútávú munka lehetősége az Európai Unió bármelyik tagállamában. Hangsúlyozta külföldi partnereik megbízhatóságát, mivel csakis ellenőrzött, az adott országban legálisan működő munkáltatókkal állnak kapcsolatban. Külön felhívták tanulóink figyelmét arra, hogy a munkalehetőségek száma állandóan változik, bővül, ezért érdemes az internet oldalt gyakrabban felkeresni. A jelenleg elérhető ajánlatok közül kiemelt kettőt. Görögdinnyeárusi brigádmunkára keresnek érdeklődőket a magyarországi Komáromban, valamint brigádmunka lehetősége áll fenn egy holland kertészetben, ahol gerbera szedéséhez és csomagolásához keresnek fiatal munkatársakat.

      Köszönjük szépen a hölgyeknek az értékes tájékoztatójukat! 

      A találkozó megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana volt felelős.

      V dňoch 13. a 14. mája našu školu navštívili pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne, za účelom porozprávať sa s absolventami našej školy o ich plánoch ohľadom zamestnania sa po ukončení štúdia.

      Referentka oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Gyöngyi Ďumbierová, v prvej časti besedy informovala žiakov o situácii v našom regióne, o počtoch nezamestnaných a o pracovných príležitostiach. Žiakom vysvetľovali, kedy a za akých okolností je vhodné sa obrátiť na úrad práce, rozprávali o podpore mladých podnikateľov, ktorú bude opäť poskytovať štát po skončení pandemickej situácie.

      V druhej časti besedy oboznámili prítomných o možnostiach zamestnania sa v rámci krajín Európskej únie. Úrad poskytuje zoznam voľných pracovných miest záujemcom zdarma.

      Pani Ing. Ida Janíková, poradkyňa pre EURES predstavila webovú stránku www.eures.sk, na ktorej si po registrácii môže každý záujemca vyhľadať voľné pracovné miesta na plný úväzok, resp. brigádnickú prácu u spoľahlivých, riadne overených partnerov v danej krajine. Zdôraznila, že stránku treba sledovať, keďže ponuka voľných miest je pravidelne aktualizovaná. Z aktuálne dostupných ponúk vyzdvihla dve letné brigády. V prvej hľadajú do Komáromu sezónnych predajcov melónov, a v druhej hľadajú do jedného holandského záhradníctva brigádnikov na zber a balenie gerber.

      Ďakujeme pracovníčkam ÚPSVaR Komárno za hodnotnú prednášku!

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Mgr. Ing. Adriana Misák

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 3. ročník - „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 3. évfolyam

     • Dňa 25.03.2021 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Osemnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 3. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 20. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Mátyás Sánta                            III.BM                           20 bodov

      2. Tamás Borgula                          III.BM                           19 bodov

      3. Mário Bilý                                  III.A                              14 bodov

      3. Krisztián Uzsák                          III.A                              14 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová.

       

      2020.03.25 - én került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 3. évfolyamának 18 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 20 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Sánta Mátyás                   III.BM                           20 pont

      2. Borgula Tamás                 III.BM                           19 pont

      3. Bilý Mário                         III.A                              14 pont

      3. Uzsák Kristián                  III.A                              14 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.