Kritéria prijímania - Felvételi feltételek Výsledky prijímacieho konania 2018/2019 - A felvételi vizsgák eredményei 2018/2019

Prijímacie konanie - Felvételi vizsgák

Výsledky prijímacieho konania 2018/2019 - A felvételi vizsgák eredményei 2018/2019

 

Vyučovací jazyk slovenský

2413 K mechanik strojov a zariadení

 

2697 K mechanik elektrotechnik

3447 K grafik digitálnych médií

3759 K komerčný pracovník v doprave

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

Vyučovací jazyk maďarský - Magyar tanítási nyelv

2413 K mechanik strojov a zariadení - gépek és berendezések műszerésze

2697 K mechanik elektrotechnik - villamos műszerész

3447 K grafik digitálnych médií - számítógépes grafikus

3759 K komerčný pracovník v doprave - szállítmányozási ügyintéző

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - fa- és bútoripari technikus

Zápis do 1.ročníka 4-ročného štúdia sa bude konať dňa 22. a 23. 5.2018 (utorok, streda) o 08.00 hod. v budove školy.

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole. Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7740 868.

Ing. Elemír Pál
riaditeľ

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5052721