• Rodičovské združenie

    •  

      

     Dokumenty

     Registračný list                                            

     Potvrdenie o vytvorení identifikačného čísla

     Stanovy

      

     Predsedovia triednych aktívov rodičovského združenia

     v školskom roku 2018/2019

     Meno rodiča Trieda
     Chmela Ľuboš IV. A
     Nagyová Magdaléna III. C
     Bc. Pósová Adriana  - predsedníčka II. A
     Riszdorfer Martin I. A