• Vedenie školy - Igazgatóság

   • John Smith
   • John SmithHeadmasterheadmaster@demoschool.org
   • Robert Bauer
   • Robert BauerDeputy directorbauer@demoschool.org
   • Adam Novak
   • Adam NovakDeputy directornovak@demoschool.org
 • Rada školy

   • John Smith
   • John SmithChairman
   • Lucas Bauer
   • Lucas BauerRepresentative of teachers
   • Filip Novak
   • Filip NovakRepresentative of other employees
   • Katerine Gonzales
   • Katerine GonzalesRepresentative of parents
   • Michael Bayer
   • Michael BayerRepresentative of parents
   • Tom Sawyer
   • Tom SawyerRepresentative of students
   • George Politician
   • George PoliticianRepresentative of district
   • Andy Garcia
   • Andy GarciaRepresentative of district
    • Exkurzia v nábytkárskej firme - Látogatás a bútorgyártó cégben

     Exkurzia v nábytkárskej firme

     Spoločnosť KOM Polster, s.r.o., je jedným z najväčších výrobcov čalúneného nábytku na Slovensku. O jej dominancii svedčí tiež obrat, ktorý od svojho vzniku v roku 2006 zvýšila z 3 miliónov vtedajších korún na súčasných 28 miliónov eur v minulom roku. Od svojho založenia patrí do skupiny nábytkárskych firiem rodiny Jockenhöfer z Nemecka.

    • Očkovanie hrou

     Očkovanie hrou

     Žiaci I.A triedy sa dňa 27.06.2019 zúčastnili pilotného projektu RÚVZ v Komárne „Očkovanie hrou“, zameraného na zvýšenie povedomia budúcich rodičov o význame očkovania, čiže prevencii určitých ochorení. Pred začatím besedy žiaci vyplnili dotazníky. Potom im zamestnankyne RÚVZ v skupinách vysvetlili problematiku chorôb preventabilných očkovaním a povinného očkovania, uviedli zdroje informácií o očkovaní, ako sa orientovať na internete v danej problematike, prečo je potrebné toľko vakcín, význam individuálnej a kolektívnej imunity.

    • Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

     Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

     Primátor mesta Komárna každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Dňa 20. júna 2019 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne zišli najúspešnejší žiaci zo stredných škôl. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2018/2019 významné umiestnenia v okresných, krajských, či celoštátnych súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Komárna. Je potrebné vyzdvihnúť ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Preukázali hĺbku svojich vedomostí, talent, fantáziu, zručnosť či športové nadanie.

    • Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a iných drogách

     Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a iných drogách

     V priebehu roka 2019 sa opätovne realizuje na Slovensku projekt Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách ("European School Survey Project on Alcohol and other Drugs" - ESPAD), na ktorom sa od jeho začiatku (1995) zúčastňuje aj Slovenská republika. Hlavným cieľom medzinárodnej štúdie ESPAD je získanie štandardných a vzájomne porovnateľných informácií o celkovom výskyte fajčenia, pitia alkoholu a užívania nelegálnych drog u európskej mládeže. Do zberu údajov sa dňa 30.05.2019 zapojili aj žiaci našej školy. Zber sa vykonával pomocou štandardizovaného dotazníka.

    • Deň Zeme – 22. apríl

     Aj v tomto školskom roku sme zostali verní tradícii a zapojili sme sa do aktivity Vyčistime si Komárno, ktorú pri príležitosti Dňa Zeme organizuje Komunálny odbor pri MsÚ v Komárne.

     Žiaci prvých ročníkov prišli 26. apríla 2019 do školy v brigádnickom oblečení, aby nastúpili od 8:05 do 12:00 na brigádu.