Zváračská škola - Hegesztőiskola

Zváračská škola č. 241

     Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste 10 v Komárne oznamuje svojím žiakom 3. a 4. ročníkov, ako aj verejnosti (fyzickým a právnickým osobám), že sa na našej škole v priestoroch dielne vykonávajú zváračské kurzy pre metódy:

  • Z-E1   kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
  • Z-M1  kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • Z-G1   kurz zvárania plameňom
  • D-G2  rezanie a drážkovanie kyslíkom

 

Vykonáva sa aj predlžovanie platnosti zváračských preukazov pre všetky metódy zvárania. Zváračské kurzy a periodické preskúšanie zváračov škola zabezpečuje pre žiakov i pre širokú verejnosť. Po ukončení základného zváračského kurzu je možné získať certifikát európskeho zvárača.

Vedúci zváračskej školy č. 241:

Ing. Leopold Tóth

Skúšobný orgán zváračskej školy:

Ing. Lóránt Ostatník

Inštruktori zvárania:

István Kiss

Kontakt :        Zváračská škola č. 241                   

                   Stredná odborná škola technická -

                   Műszaki Szakközépiskola

                   Bratislavská cesta č.10

                   945 01 Komárno

                   Telefón: +42135 7740 868

                   E-mail školy: soskn@soskn.sk

 

241 – es számú hegesztőiskola

     A Pozsonyi út 10. szám alatt található Műszaki Szakközépiskola értesíti a 3. – 4. évfolyamban tanuló diákjait, továbbá a nagyközönséget (fizikai és jogi személyeket), hogy iskolánk műhelyében a következő hegesztőtanfolyamok indulnak:

  • Z-E1   bevont elektródás elektromos ívhegesztés
  • Z-M1  fogyóelektródás védőgázas hegesztés
  • Z-G1   lánghegesztés
  • D-G2  vágás és hornyolás lánggal

 

Foglalkozunk még  különféle hegesztő igazolványok érvényességi idejének meghosszabbításával is. Az iskola a hegesztőtanfolyamokat és a rendszeres hegesztővizsgákat biztosítja a diákok és a széles nagyközönség számára is. A hegesztőtanfolyam elvégzése után lehetőség van az EU-n belül elismert nemzetközi hegesztőoklevél megszerzésére.

A hegesztőiskola vezetője: 

Ing. Leopold Tóth

A hegesztőiskola vizsgáztatója:

Ing. Lóránt Ostatník

A hegesztőiskola tanárai:

István Kiss

Információ: 241-es számú hegesztőiskola                   

                  Stredná odborná škola technická -                           Műszaki Szakközépiskola                                        Bratislavská cesta č.10                                            945 01 Komárno

                  Telefon: +42135 7740 868

                  E-mail: soskn@soskn.sk

 

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215721