Správy - Beszámolók

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
     

Školský rok: Stanoviská: Dokumenty
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013

2011/2012

2010/2011

     

                      

2009/2010

2008/2009

 

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215607