Kontaktné osoby vo veciach verejného obstarávania:

Meno zamestnanca                          Telefón                                         mobil                                      e-mail

Ing. Ľubica Gyuranová          035/7740868                    0915727358                  gyuranova.lubica@soskn.sk

Adriana Ďuríková                   035/7740868                                                              durikova.adriana@soskn.sk

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215497