Grafik digitálnych médií - Számítógépes grafikus

Grafik Digitálnych Médií - Szamítógépes grafika szak

O Odbore GDM

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. 

Pozná základy výroby digitálnych médií, typografické pravidlá, technologickú dokumentáciu textových a obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, použitie hardwaru a softwaru,  poznatky o fototechnike a  videotechnike,  typografiu, spracovanie textov a ilustrácií, sieťové informačné systémy, skladbu a úpravu multimediálnych dát.

Vie čítať a upraviť podkladovú dokumentáciu pre digitálne médiá, použiť rôzne návrhárske techniky, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov, spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie, pracovať s digitálnymi dátami v sieťových a informačných systémoch,  spracovať zvukové a video sekvencie a včleniť ich do digitálnych médií, koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch, upravovať multimediálne produkty, hodnotiť a riadiť kvalitu digitálnych médií, dodržiavať predpisy a opatrenia o ochrane zdravia, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.


 

A GDM szakról

A szakos abszolvens megfelelő általános képzettséggel rendelkező szakmunkás, aki önálló munkavégzésre alkalmas a következő területeken: termelési munkák elvégzése és irányítása, technikai és grafikai dokumentációk alapján történő működtetési munkálatok kivitelezése, a technológiai eljárás meghatározása, az eljárások- és azok feldolgozásának ismerete.

 Ismeri a digitális média készítés alapjait, a nyomdászat szabályait, a szöveges-, képi- és hangi alapok technológiai dokumentációját, a videó szekvenciát és animációkat, a hardware és a software használatát, vannak ismeretei a fotótechnikát és a videótechnikát illetően, valamint a nyomdászatot, szöveget és illusztrációkat illetően is. Továbbá ismeri a hálózati informatikai rendszereket, a multimediális adatok tárolását és módosítását.

Képes a digitális média alapszintű olvasására és módosítására, különböző javasolt technikák használatára, a szöveges és képi anyagok szkenner segítségével történő feldolgozására. Ismeri a grafikai programokat, össze tudja kapcsolni és besorolni a szöveges, képi és hangi szekvenciókat a digitális médiumokba. Továbbá képes a hálózati információs rendszerekben dolgozni digitális adatokkal. El tudja készíteni és módosítani a multimediális termékeket, értékelni és rendezni képes a digitális média minőségét. Ismeri és betartja az egészségvédelmi-, biztonsági- és tűzvédelmi előírásokat.


 

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215659