Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 28/2019 Normy v tlačenej forme s DPH 14.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrol. a skúšobníctvo SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 4/2019 Dohoda o prevode práv a povinností max.40.- s DPH 14.03.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100055/2019 Elektrina - február 1 418,35 s DPH 4/2005 08.03.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Objednávka 25/2019 Brúsny pás SB2510set Holzmann s DPH 07.03.2019 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 24/2019 Pílové pásy PROMA s DPH 07.03.2019 ONIO SK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100054/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 22/2019 06.03.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Faktúra 100051/2019 Stolársky materiál 237,11 s DPH 15/2019 06.03.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.03.2019
Faktúra 100052/2019 Telekomunikačné služby - február 48,23 s DPH 16/2006 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Faktúra 100050/2019 Nájomné za MOP - február 14,65 s DPH 5/2018 05.03.2019 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Faktúra 100042/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - február 65,00 s DPH 14/2015 04.03.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Objednávka 22/2019 Oprava PC s DPH 04.03.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100048/2019 Dodávka plynu - marec 2 939,00 s DPH 2/2011 04.03.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Objednávka 21/2019 Čistiace prostriedky s DPH 04.03.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100044/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-február 25,00 s DPH 6/2018 04.03.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Faktúra 100043/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac február 2018 30,00 s DPH 10/2018 04.03.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Faktúra 100045/2019 Elektroinštalačný materiál 9,30 s DPH 19/2019 04.03.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.03.2019
Faktúra 100046/2019 Suroviny na obedy - február 493,85 s DPH 3/2009 04.03.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Faktúra 100047/2019 Režijné náklad za obedy - február 1 000,15 s DPH 3/2009 04.03.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
Zmluva NZ 1/2019 Nájomná zmluva - nájom skladových priestorov 20.-/m2/rok s DPH 28.02.2019 WLW Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100041/2019 Vodné a stočné - február 2019 121,79 s DPH 4/2003 28.02.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.03.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3653