Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100179/2019 Havarijné poistenie - II. polrok 2019 129,55 s DPH 11/2015 09.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2019
Faktúra 100178/2019 Uverejnenie inzerátu 18,09 s DPH 71/2019 09.07.2019 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2019
Faktúra 100177/2019 Telekomunikačné služby - jún 2019 25,06 s DPH 16/2006 09.07.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2019
Faktúra 100176/2019 Servis služobného auta 94,43 s DPH 80/2019 08.07.2019 Heloro s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100175/2019 Elektrina - jún 2019 1 157,89 s DPH 4/2005 08.07.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100174/2019 Benzín 100,02 s DPH 8/2006 04.07.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100173/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - jún 2019 65,00 s DPH 14/2015 04.07.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100168/2019 Nájom oc. fľaše 20,16 s DPH 11/2009 03.07.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100163/2019 Maliarsky materiál 557,30 s DPH 75/2019 02.07.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2019
Faktúra 100162/2019 Maliarsky materiál 182,86 s DPH 58/2019 02.07.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2019
Faktúra 100166/2019 Režijné náklady za obedy - jún 2019 1 233,92 s DPH 3/2009 02.07.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100167/2019 Suroviny na obedy - jún 2019 609,28 s DPH 3/2009 02.07.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100170/2019 Dodávka plynu - jún 2019 2 939,00 s DPH 2/2011 02.07.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100169/2019 Uverejnenie inzerátu 35,00 s DPH 69/2019 02.07.2019 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100165/2019 Reprezentačný materiál 240,00 s DPH 66/2019 02.07.2019 FaxCOPY, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2019
Faktúra 100171/2019 ND k PC 228,00 s DPH 77/2019 02.07.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100172/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 76/2019 02.07.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2019
Faktúra 100164/2019 Čistiace prostriedky 48,37 s DPH 67/2019 02.07.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2019
Objednávka 76/2019 Oprava PC s DPH 01.07.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 77/2019 ND k PC s DPH 01.07.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3830