Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100349/2017 Telekomunikačné služby - december 51,25 s DPH 16/2006 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.01.2018
Objednávka 162/2017 Slávnostný obed s DPH 07.12.2017 Restaurant § Cafe Fiesta- Peter Kuníček SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 164/2017 Železiarsky materiál s DPH 11.12.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 163/2017 Ochranné prac.p. s DPH 11.12.2017 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 166/2017 Elektro s DPH 11.12.2017 Elektro Nagy -Ing.Nagy Peter SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 167/2017 Maliarsky materiál s DPH 11.12.2017 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 170/2017 Automatika brány s DPH 14.12.2017 Ferrotrend, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 171/2017 Vodoinštalačný materiál s DPH 14.12.2017 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 172/2017 Kábel Cat5E s DPH 15.12.2017 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100325/2017 Poistenie majetku - I.Q 2018 1 080,55 s DPH 10/2015 19.12.2017 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.12.2017
Faktúra 100334/2017 Režijné náklady za obedy - december 798,72 s DPH 3/2009 22.12.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2017
Zmluva 1/2018 Kúpna zmluva ohľadne služ. auta KN-070BA 367.- s DPH 08.01.2018 Ing. Leopold Tóth Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100348/2017 Vodné a stočné - december 241,43 s DPH 4/2003 04.01.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.01.2018
Faktúra 100350/2017 Nájom oc. fľaše 37,54 s DPH 11/2009 05.01.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.01.2018
Objednávka 158/2017 Kontrola hasiacich pr. TV a PV s DPH 06.12.2017 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100351/2017 Elektrina - december 1 339,79 s DPH 4/2005 08.01.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.01.2018
Faktúra 100352/2017 Poskytovanie služ. techn. PO - december 90,00 s DPH 14/2015 09.01.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.01.2018
Faktúra 100354/2017 Prečerpávacia stanica - IV.Q 266,64 s DPH N3/2005 12.01.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.01.2018
Faktúra 100346/2017 Benzín 65,70 s DPH 8/2006 29.12.2017 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4907