Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100180/2016 Úrazové poistenie 41,83 s DPH 13/2015 06.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.09.2016
Objednávka 76/2016 Železiarsky materiál s DPH 05.09.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 80/2016 Elektroinštalačný maeriál s DPH 06.09.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 81/2016 Maliarsky materiál s DPH 06.09.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 86/2016 Materiál pre zváračskú školu s DPH 16.09.2016 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 90/2016 Kancelárske potreby s DPH 26.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 91/2016 Preklad do maďarského jazyka s DPH 26.09.2016 Szerén Mórisz, Ing. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 92/2016 Tonery s DPH 27.09.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100177/2016 Vodné a stočné 158,10 s DPH 4/2003 02.09.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Faktúra 100179/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 05.09.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.09.2016
Faktúra 100182/2016 Benzín 50,01 s DPH 8/2006 06.09.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
Objednávka 88/2016 Siete na okná s DPH 23.09.2016 Firma Košík - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100184/2016 Elektrina 723,96 s DPH 4/2005+dodatky 08.09.2016 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100185/2016 Služby pevnej siete 47,68 s DPH 16/2006 08.09.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100178/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 05.09.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100189/2016 Internet 16,50 s DPH 13/2011 12.09.2016 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100190/2016 Havarijné poistenie 38,61 s DPH 11/2015 12.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100172/2016 Oprava sociálnych zariadení 35 843,94 s DPH 30.08.2016 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.09.2016
Faktúra 100204/2016 CO2 41,76 s DPH 11/2009+dodatky 27.09.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3785