Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 117/2016 Tričko Classic s DPH 07.11.2016 Lajka.sk SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100215/2016 Benzín 79,81 s DPH 8/2006 04.10.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Objednávka 100/2016 Maliarsky materiál s DPH 10.10.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 103/2016 Časopis Bridge s DPH 12.10.2016 Bridge Publishing House SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 105/2016 Internetové prepojenie bloku "A" s blokom "B" s DPH 13.10.2016 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 110/2016 Medaila, emblémy, stuhy s DPH 31.10.2016 Victory šport s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 111/2016 Elektroinštalačný materiál s DPH 31.10.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 112/2016 Knihy s DPH 31.10.2016 Diderot, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 115/2016 Elektro materiál s DPH 04.11.2016 TME Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 116/2016 Atramenty s DPH 04.11.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 12/2016 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 04.11.2016 GOLDBERG reality Komárno, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 107/2016 Projektor BenQ s DPH 19.10.2016 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100242/2016 Suroviny na obedy - október 600,32 s DPH 3/2009+dodatky 03.11.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Faktúra 100243/2016 Režijné náklady za obedy - október 1 114,88 s DPH 3/2009+dodatky 03.11.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Objednávka 106/2016 Oprava PC s DPH 17.10.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 119/2016 Plech čierny s DPH 08.11.2016 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 11/2016 Organizácia 2 OK súťaží v stolnom tenise 284,50 s DPH 04.11.2016 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 13/2016 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 15.11.2016 FK Prameň Patince, občianske združenie Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 120/2016 Pílový pás s DPH 08.11.2016 Mikron Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3881