Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100179/2018 Prečerpávacia stanica - II.Q 2018 240,12 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018
Objednávka 88/2018 Uverejnenie inzerátu s DPH 30.07.2018 Redakcia Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 87/2018 Čistenie+monitoring kanalizácie s DPH 30.07.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 62/2018 Revízia el.spotrebičov s DPH 24.05.2018 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100182/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-júl 25,00 s DPH 6/2018 03.08.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018
Faktúra 100181/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac júl 2018 36,00 s DPH 4/2018 01.08.2018 EMBA-S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018
Faktúra 100180/2018 Vodné a stočné - júl 72,65 s DPH 4/2003 01.08.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018
Faktúra 100178/2018 Prečerpávacia stanica - I.Q 2018 306,77 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018
Objednávka 90/2018 Výmena kanalizačného potrubia s DPH 03.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100176/2018 Maliarsky materiál 242,90 s DPH 78/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018
Faktúra 100177/2018 Maliarsky materiál 111,18 s DPH 85/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018
Faktúra 100175/2018 Čistiace prostriedky 149,69 s DPH 79/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018
Objednávka 86/2018 Nôž do kosačky s DPH 02.07.2018 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 85/2018 Maliarsky materiál s DPH 29.06.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 84/2018 Vodoinštalačné práce s DPH 29.06.2018 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 78/2018 Maliarsky materiál s DPH 25.06.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 89/2018 Uverejnenie inzerátu s DPH 30.07.2018 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100187/2018 Čistenie+monitoring kanalizácie 430,08 s DPH 87/2018 15.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.08.2018
Zmluva 6/2018 Zmluva o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 25.-/mesiac s DPH 31.05.2018 BOZP&AT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4907