Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100004/2017 Zváračská škola - december 87,60 s DPH 23/2015 16.01.2017 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100351/2016 Kopírovací stroj, meracia dekada, USB kľúč... 2 405,00 s DPH 179/2016 29.12.2016 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2016
Faktúra 100352/2016 Vodné a stočné 185,89 s DPH 4/2003 04.01.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100354/2016 Nájomné za oceľové fľaše 35,42 s DPH 11/2009+dodatky 05.01.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100355/2016 Elektrina 1 459,64 s DPH 4/2005+dodatky 05.01.2017 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100356/2016 Služby pevnej siete 49,10 s DPH 16/2006 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100357/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 09.01.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Zmluva NZ 7/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 24.01.2017 Vojtech Gábris Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100358/2016 Vyúčtovanie dod.plynu 194,89 s DPH 2/2011+dodatky 18.01.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100005/2017 Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok 154,75 s DPH N3/2005 17.01.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100001/2017 Internet 16,50 s DPH 13/2011 10.01.2017 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100006/2017 Dodávka plynu 2 375,00 s DPH 2/2011+dodatky 18.01.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Objednávka 3/2017 Opravy PC a notebooku, inštalácia kopírky s DPH 20.01.2017 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100336/2016 Železiarsky materiál 4 809,47 s DPH 169/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Objednávka 5/2017 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.01.2017 Generation C media s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 1/2017 Železiarsky materiál s DPH 06.01.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 2/2017 Ostrenie pílových kotúčov s DPH 20.01.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 4/2017 Elektroinštalačný materiál s DPH 23.01.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 6/2017 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.01.2017 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3785