Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra FAO-34-2011-prev.náklady-Poló Kristián s DPH 28.04.2011
Faktúra FA-100085-2011-toner,pamäť-Aplico Service s DPH 15.04.2011
Zmluva Z-9-2011-prenájom telocvične-Hengerics Tomáš s DPH 18.04.2011
Faktúra FA-100088-2011-benzin-Slovnaft a.s. s DPH 19.04.2011
Faktúra FA-100089-2011-ident.preukazy-VÚZ-PI SR s DPH 19.04.2011
Faktúra FA-100090-2011-supermaľba-Jumal s.r.o. s DPH 19.04.2011
Faktúra FA-100086-2011-náklady prečerp.stanice-KOMVaK a.s. s DPH 19.04.2011
Faktúra FA-100087-2011-dobropis nákladov el.energie-KOMVak a.s. s DPH 19.04.2011
Objednávka O-38-2011-materiál-GM Elektronic s.r.o. s DPH 20.04.2011
Faktúra FA-100091-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 28.04.2011
Faktúra FA-100092-2011-materiál-Sezam s.r.o. s DPH 28.04.2011
Faktúra FA-100093-2011-telefon-Orange a.s. s DPH 28.04.2011
Faktúra FA-100094-2011-telefon-Orange a.s. s DPH 28.04.2011
Faktúra FA-100095-2011-zbierka zákonov-Poradca podnikateľa s.r.o. s DPH 28.04.2011
Faktúra FAO-35-2011-nájomné-Spojená škola internátna s DPH 28.04.2011
Faktúra FA-100084-2011-CO fľaše-Messer Tatragas s.r.o. s DPH 14.04.2011
Faktúra FAO-36-2011-nájomné-Ladislav Nagy s DPH 28.04.2011
Objednávka O-40-2011-brúsenie píl.kotúčov-Janeter s.r.o. s DPH 28.04.2011
Objednávka O-39-2011-kábel-Aplico Service s DPH 02.05.2011
zobrazené záznamy: 1-20/4907