Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100209/2016 Preklad do maďarského jazyka 97,50 s DPH 91/2016 30.09.2016 Szerén Mórisz, Ing. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100172/2016 Oprava sociálnych zariadení 35 843,94 s DPH 30.08.2016 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.09.2016
Faktúra 100197/2016 Čistiace prostriedky 17,28 s DPH 77/2016 20.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
Faktúra 100199/2016 Kontrola a čistenie komínov 117,00 s DPH 85/2016 21.09.2016 Vojtech Horváth-Kominárstvo SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
Faktúra 100201/2016 Čistiace prostriedky 376,82 s DPH 77/2016 23.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
Faktúra 100204/2016 CO2 41,76 s DPH 11/2009+dodatky 27.09.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100205/2016 Stolársky materiál 50,09 s DPH 89/2016 28.09.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100207/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 30.09.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100208/2016 Materiál pre zváračskú školu 148,70 s DPH 86/2016 30.09.2016 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100212/2016 Elektroinštalačný materiál 69,91 s DPH 80/2016 03.10.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100190/2016 Havarijné poistenie 38,61 s DPH 11/2015 12.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100211/2016 Vodné a stočné 267,08 s DPH 4/2003 03.10.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100218/2016 Maliarsky materiál 167,27 s DPH 81/2016 06.10.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100213/2016 Suroviny na obedy - september 586,88 s DPH 3/2009+dodatky 03.10.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100214/2016 Režijné náklady za obedy - september 1 089,92 s DPH 3/2009+dodatky 03.10.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100210/2016 Železiarsky materiál 1 002,38 s DPH 76/2016 30.09.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2016
Faktúra 100219/2016 Nájomné za oceľové fľaše 29,76 s DPH 11/2009+dodatky 06.10.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.10.2016
Faktúra 100222/2016 Elektrina 1 047,91 s DPH 4/2005+dodatky 07.10.2016 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.10.2016
Faktúra 100221/2016 Služby pevnej siete 50,39 s DPH 16/2006 07.10.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3895