Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100248/2017 Poplatok za komunálne odp.-dielňa 438,80 s DPH 12/2006 25.10.2017 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100239/2017 Umývací a oplachový prostriedok 43,68 s DPH 91/2017 16.10.2017 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.10.2017
Faktúra 100237/2017 Náplň do nástennej lekárničky 93,34 s DPH 102/2017 13.10.2017 Bionatur MP s.r.o SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100240/2017 Elektroinštalačný materiál 45,01 s DPH 84/2017 17.10.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.10.2017
Faktúra 100241/2017 Projektory BENQ 856,00 s DPH 103/2017 17.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100238/2017 Nastavenie počítačovej siete. 390,00 s DPH 100/2017 13.10.2017 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100242/2017 Umývací a oplachový prostriedok 76,56 s DPH 108/2017 18.10.2017 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100243/2017 Nábytkársky materiál 576,40 s DPH 96/2017 20.10.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100244/2017 Nábytkársky materiál 37,01 s DPH 110/2017 20.10.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100245/2017 Školenie 180,00 s DPH 111/2017 20.10.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.11.2017
Faktúra 100246/2017 Revízia el.spotrebičov 554,00 s DPH 112/2017 20.10.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.11.2017
Faktúra 100247/2017 Poplatok za komunálne odp.-škola 930,93 s DPH 12/2006 25.10.2017 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100249/2017 Pamäť, klávesnica, myš, kábel 73,00 s DPH 114/2017 25.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100234/2017 Kancelárske potreby 13,12 s DPH 98/2017 12.10.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100250/2017 Opravy a nastavenia PC 100,00 s DPH 104/2017 25.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100251/2017 Umývací a oplachový prostriedok 68,40 s DPH 116/2017 26.10.2017 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.11.2017
Faktúra 100252/2017 Tonery 267,94 s DPH 109/2017 26.10.2017 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100253/2017 Železiarsky materiál 59,83 s DPH 97/2017 02.11.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100254/2017 Elektroinštalačný materiál 58,82 s DPH 115/2017 02.11.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4759