Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100044/2017 Umývací prostriedok, kontajner na príbory 48,40 s DPH 14/2017 02.03.2017 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100036/2017 Switch, klávesnica, krabica, myš... 162,00 s DPH 19/2017 23.02.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2017
Faktúra 100046/2017 Železiarsky materiál 64,54 s DPH 7/2017 03.03.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.03.2017
Faktúra 100047/2017 Elektroinštalačný materiál 111,77 s DPH 9/2017 03.03.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.03.2017
Faktúra 100019/2017 Benzín 61,15 s DPH 8/2006 06.02.2017 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.03.2017
Faktúra 100031/2017 Poskytnuté služby poč.siete SANET - I.Q 150,00 s DPH 1/2016 17.02.2017 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.03.2017
Faktúra 100033/2017 Licencia ESET 120,00 s DPH 17/2017 22.02.2017 ESET, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.03.2017
Faktúra 100055/2017 Uverejnenie inzerátu 18,30 s DPH 21/2017 10.03.2017 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100050/2017 CO2 43,49 s DPH 11/2009+dodatky 07.03.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100043/2017 Dodávka plynu - marec 2 375,00 s DPH 2/2011+dodatky 02.03.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100051/2017 Služby pevnej siete 53,45 s DPH 16/2006 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100028/2017 Kancelárske potreby 9,07 s DPH 12/2017 14.02.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.02.2017
Faktúra 100049/2017 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 08.03.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100042/2017 Režijné náklady za obedy - február 825,76 s DPH 3/2009+dodatky 01.03.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100041/2017 Suroviny na obedy - február 108,64 s DPH 3/2009+dodatky 01.03.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100040/2017 Vodné a stočné 306,62 s DPH 4/2003 01.03.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100032/2017 Benzín 33,07 s DPH 8/2006 20.02.2017 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.02.2017
Faktúra 100057/2017 Internet 16,50 s DPH 13/2011 13.03.2017 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.03.2017
Faktúra 100059/2017 Havarijné poistenie-II.Q 2017 38,61 s DPH 11/2015 13.03.2017 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4318