Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100194/2016 Jäklovina 20,52 s DPH 82/2016 19.09.2016 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100164/2016 Obedy na mesiac júl 233,60 s DPH 70/2016 05.08.2016 Danubius Center s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.08.2016
Faktúra 100166/2016 Služby pevnej siete 46,36 s DPH 16/2006 15.08.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.08.2016
Faktúra 100167/2016 Internet 16,50 s DPH 13/2011 15.08.2016 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.08.2016
Faktúra 100170/2016 Služby počít.sieta SANET - III. Q 150,00 s DPH 4100716 19.08.2016 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.08.2016
Faktúra 100169/2016 Zváračská škola-júl 721,44 s DPH 23/2015 17.08.2016 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.08.2016
Faktúra 100186/2016 Tonery 78,00 s DPH 74/2016 08.09.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100192/2016 Acetylén a kyslík 96,12 s DPH 11/2009+dodatky 13.09.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100193/2016 Čistiace prostriedky 72,24 s DPH 77/2016 16.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100195/2016 Základná doska, pamäť, myš, zdroj... 170,00 s DPH 87/2016 19.09.2016 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100163/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 09.08.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.08.2016
Faktúra 100196/2016 Oprava traktorovej kosačky 625,90 s DPH 42/2016 19.09.2016 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100198/2016 Uverejnenie inzerátu 24,25 s DPH 84/2016 21.09.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100200/2016 Havarijné poistenie 1 080,55 s DPH 10/2015 21.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100044/2016 Poplatok za komunálne odpady-škola III.Q 217,26 s DPH 12/2006 02.03.2016 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100045/2016 Poplatok za komunálne odpady-dielňa III.Q 109,82 s DPH 2/2007 04.03.2016 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100171/2016 Kancelárske potreby 237,97 s DPH 72/2016 25.08.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Faktúra 100173/2016 Železiarsky materiál 42,82 s DPH 73/2016 30.08.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Faktúra 100177/2016 Vodné a stočné 158,10 s DPH 4/2003 02.09.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3830