Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100247/2015 Školenie pracovníkov 192,00 s DPH 93/2015 04.11.2015 Gejza Bagita - revízna a lektorská služba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100180/2018 Vodné a stočné - júl 72,65 s DPH 4/2003 01.08.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018
Faktúra 100240/2015 Režijné náklady za odobraté obedy 986,10 s DPH 3/2009+dodatky 02.11.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100241/2015 Suroviny na obedy 638,40 s DPH 3/2009+dodatky 02.11.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100246/2015 Vodné a stočné 337,58 s DPH 4/2003 04.11.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100244/2015 CO2 41,76 s DPH 11/2009+dodatky 04.11.2015 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100243/2015 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 04.11.2015 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100242/2015 Dodávka plynu 2 164,00 s DPH 2/2011+dodatky 03.11.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100251/2015 Elektrina 1 249,32 s DPH 4/2005+dodatky 09.11.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100182/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-júl 25,00 s DPH 6/2018 03.08.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018
Faktúra 100252/2015 Služby pevnej siete 55,15 s DPH 16/2006 09.11.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100256/2015 Prečistenie kanalizácie v budove TV 72,00 s DPH 94/2015 11.11.2015 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100257/2015 PVC obrusoviny 80,80 s DPH 107/2015 12.11.2015 ERVI-PLAS 2000 Slovakia, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100254/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 10.11.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100253/2015 Inštalácia notebooku, opravy PC. 100,00 s DPH 89/2015 09.11.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100179/2018 Prečerpávacia stanica - II.Q 2018 240,12 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018
Faktúra 100181/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac júl 2018 36,00 s DPH 4/2018 01.08.2018 EMBA-S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018
Faktúra 100187/2018 Čistenie+monitoring kanalizácie 430,08 s DPH 87/2018 15.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3785