Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100209/2013 Monitor Philips 1650.- s DPH 89/2013 06.12.2013 Aplico Service SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno
Faktúra 100200/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 10.09.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100201/2015 Zápisník bezpečnosti práce 17,40 s DPH 73/2015 10.09.2015 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100198/2015 Služby pevnej siete 47,88 s DPH 16/2006 09.09.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100195/2015 Inštalácia a oprava notebooku 100,00 s DPH 74/2015 08.09.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100194/2015 Uverejnenie inzerátu 30,00 s DPH 69/2015 08.09.2015 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100196/2015 Pamäť 4 GB 30,00 s DPH 75/2015 08.09.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100191/2015 Elektrina 624,86 s DPH 4/2005+dodatky 07.09.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100185/2015 Benzín 27,12 s DPH 8/2006 27.08.2015 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100202/2015 Úrazové poistenie 41,83 s DPH 11.09.2015 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100189/2015 Čistiace prostriedky 247,81 s DPH 64/2015 03.09.2015 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100199/2015 Toner HP Laserjet P 2055 d 48,00 s DPH 72/2015 09.09.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100110/2018 Tesnenie pre termos 55,86 s DPH 53/2018 18.05.2018 EUROGASTROP, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2018
Faktúra 100108/2018 Poskytn.služby poč. siete SANET - I.Q 150,00 s DPH 1/2016 17.05.2018 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.05.2018
Faktúra 100106/2018 CO2 a nájom 20,35 s DPH 11/2009 16.05.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.05.2018
Faktúra 100104/2018 Telekomunikačné služby - apríl 49,34 s DPH 16/2008 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100098/2018 Dodávka plynu - máj 2 336,00 s DPH 2/2011 03.05.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100190/2015 Benzín 30,33 s DPH 8/2006 05.10.2015 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100188/2015 Dodávka plynu 2 164,00 s DPH 2/2011+dodatky 03.09.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100187/2015 Vodné a stočné 143,15 s DPH 4/2003 03.09.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
zobrazené záznamy: 1-20/3785