Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100243/2013 Vyhotovenie pečiatkov 6.- s DPH 93/2013 18.12.2013 Silvester s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100229/2015 Odstránenie havarijného stavu na vodov.potrubí 9 657,41 s DPH 15/2015 14.10.2015 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100162/2018 Poplatok za komunálne odp.-PV - II.Q 109,70 s DPH 2/2007 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100161/2018 Poplatok za komunálne odp.-TV - II.Q 274,26 s DPH 12/2006 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100166/2018 Elektrina - jún 1 021,14 s DPH 4/2005 06.07.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100167/2018 Vodné a stočné - jún 158,11 s DPH 4/2003 06.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100232/2015 Kancelárske potreby 311,54 s DPH 91/2015 15.10.2015 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100222/2015 Benzín 111,73 s DPH 8/2006 06.10.2015 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100234/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice 658,69 s DPH N3/2005 26.10.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100235/2015 Brúsenie pílových kotúčov 125,35 s DPH 88/2015 26.10.2015 Škorpion spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100158/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac jún 2018 36,00 s DPH 4/2018 03.07.2018 EMBA-S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100231/2015 CO2 41,03 s DPH 11/2009+dodatky 15.10.2015 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100237/2015 Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií 1 150,00 s DPH 92/2015 21.10.2015 Tibor Takács-Šerpp SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100239/2015 List bianco s vodotlačou 133,20 s DPH 78/2015 12.11.2015 Ševt a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100236/2015 Uverejnenie inzerátu 24,00 s DPH 96/2015 28.10.2015 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100238/2015 Železiarsky materiál 79,94 s DPH 85/2015 30.10.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100168/2018 Nájom oc. fľaše 10,08 s DPH 11/2009 06.07.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100165/2018 Režijné náklady za obedy - júl 135,20 s DPH 3/2009 04.07.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100159/2018 Vypranie MOP 14,65 s DPH 5/2018 03.07.2018 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100156/2018 Režijné náklady za obedy - jún 967,20 s DPH 3/2009 02.07.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3881