Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100278/2015 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 02.12.2015 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100268/2015 Stolársky materiál 415,98 s DPH 119/2015 27.11.2015 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100280/2015 Občerstvenie - TO 27,20 s DPH 120/2015 02.12.2015 Ildikó Országhová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100279/2015 Občerstvenie - Zenit 79,00 s DPH 121/2015 02.12.2015 Ildikó Országhová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100284/2015 Knihy 71,28 s DPH 118/2015 04.12.2015 DIDEROT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100281/2015 Dodávka plynu 10 000,00 s DPH 2/2011+dodatky 02.12.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100259/2015 Náplň do nástennej lekárničky 55,20 s DPH 106/2015 13.11.2015 Bionatur MP s.r.o SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100277/2015 Maliarsky materiál 134,26 s DPH 114/2015 02.12.2015 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100285/2015 Nájomné za oceľové fľaše 29,95 s DPH 11/2009+dodatky 04.12.2015 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100282/2015 Benzín 106,41 s DPH 8/2006 04.12.2015 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100271/2015 Železiarsky materiál 221,16 s DPH 102/2015 01.12.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100283/2015 Vodné a stočné 320,50 s DPH 4/2003 03.12.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100245/2015 Benzín 70,87 s DPH 8/2006 04.11.2015 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100292/2015 WC misa, sprch. hlavy,ventily 165,04 s DPH 123/2015 04.12.2015 TONEX Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100274/2015 Režijné náklady za odobraté obedy 929,01 s DPH 3/2009+dodatky 01.12.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100275/2015 Suroviny na obedy 601,44 s DPH 3/2009+dodatky 01.12.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100262/2015 Základný kurz obsluhu mostových žeriavov 30,00 s DPH 99/2015 24.11.2015 IVCSO, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100266/2015 Zvárací drôt, hubice, špičky 444,28 s DPH 109/2015 27.11.2015 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 97/2015 Pílový pás 2480x0,90x20 s DPH 26.10.2015 Mikron Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3881