Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100104/2016 Elektroinštalačný materiál 68,36 s DPH 31/2016 11.05.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 37/2016 Reinštalácia, nastavenie a oprava PC s DPH 11.04.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 40/2016 Projektor BenQ s DPH 04.05.2016 Alza.cz SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 43/2016 Kancelárske potreby s DPH 06.05.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 45/2016 Akumulátor 45 Ah 12 V s DPH 09.05.2016 Juraj Várady - ARLA KN SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100087/2016 Stolársky materiál 211,82 s DPH 32/2016 25.04.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 31/2016 Elektroinštalačný materiál s DPH 01.04.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 48/2016 Drvené kamenivo vápenec s DPH 10.05.2016 Korekt spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100092/2016 Vodné a stočné 226,48 s DPH 4/2003 03.05.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100085/2016 Benzín 24,92 s DPH 8/2006 20.04.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100103/2016 Služby pevnej siete 50,75 s DPH 16/2006 10.05.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 27/2016 Železiarsky materiál s DPH 01.04.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100110/2016 Drvené kamenivo vápenec 38,52 s DPH 48/2016 16.05.2016 Korekt spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100098/2016 Elektrina 673,36 s DPH 4/2005+dodatky 05.05.2016 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100099/2016 Odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera 144,00 s DPH 29/2016 09.05.2016 Clean City spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100107/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 12.05.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100091/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 03.05.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 46/2016 OSB-3 SM doska s DPH 09.05.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 50/2016 Leptací roztok s DPH 16.05.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4907