Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100277/2019 Náhradné diely k PC 353,00 s DPH 133/2019 133/2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019
Zmluva Z-1-2011-prenájom telocvične-Csaba Príbojský s DPH 18.01.2011
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Zmluva Z-2-2011-prenájom telocvične+Gustáv Mió s DPH 25.01.2011
Zmluva ObZ-3-2011-odborná pomoc-VÚZ, z.z.p.o. s DPH 26.01.2011
Zmluva ObZ-2-2011-plyn-SPP, a. s. s DPH 26.01.2011
Objednávka O-6-2011-pevný disk, graf. karta- Ing. Tóth Csaba - Aplico servic s DPH 26.01.2011
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Objednávka O-7-2011-toal.papier-Intact-T s.r.o. s DPH 27.01.2011
Faktúra FA-100001-2011-Vyúčtovanie predplatného FS-PP, s.r.o. s DPH 28.01.2011
Faktúra FA-100002-2011-prevádzka zváračskej školy - VÚZ - PI SR s DPH 28.01.2011
Faktúra FA-100003-2011-CO 2 tech.-Messer Tatragas, s.r.o. s DPH 28.01.2011
Faktúra FA-100004-2011-Pevný disk, grafická karta-Ing. Tóth Csaba-Aplico Service s DPH 28.01.2011
Faktúra FAO-5-2011-nájomné-Katedra s DPH 03.02.2011
Faktúra FAO-1-nájomné za január 2011-Ladislav Nagy - INEXPO s DPH 03.02.2011
Faktúra FAO-4-Nájomné za február 2011-SŠI Nitra s DPH 03.02.2011
Faktúra FAO-3-Nájomné za február 2011-Ladislav Nagy - INEXPO s DPH 03.02.2011
Faktúra FAO-2-nájomné január 2011-SŠI Nitra s DPH 03.02.2011
Faktúra FA-100011-vodné a stočné-KOMVaK, a.s. s DPH 03.02.2011
Faktúra FA-100009-Acetylén techn., CO2 techn.-Messer Tatragas,s.r.o. s DPH 03.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/4907