Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Zmluva 19/2015 Zmluva - organizácia 2 OK v stolnom tenise 559,40 s DPH 03.11.2015 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 6/2014 Nájomná zmluva -časť pozemku pri oplotení areálu školy 800.00/rok s DPH 22.12.2014 Central Office, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 6/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa na 1 h 15.-/h+prev.náklady s DPH 09.11.2015 Tomáš Kamocsai Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva ObZ-2-2012-Nokia-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva ObZ-2-2012-iPhone-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva NZ 7/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa 202,50 s DPH 09.11.2015 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 18/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 421.04 s DPH 12.11.2015 Štátny inštitút odbor. vzdelávania Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 20/2015 Zmluva - organizácia KK Zenit v strojárstve 719,94 s DPH 04.11.2015 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 3/2016 Nájomná zmluva 56.70/mesiac s DPH 04.02.2016 Marián Való Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 1/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 04.01.2016 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 8/2015 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 17.12.2015 Tomáš Kamocsai Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 21/2015 Zmluva - organizácia OK Technickej olympiády 400,04 s DPH 23.11.2015 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 22/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 201.28 s DPH 27.07.2015 Centrum vedecko-technických informácií SR Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva Z-033-2012-zmluva o poskyt. odb.pomoci-VÚZ s DPH 12.12.2011
Faktúra FA-100254-2011-elektrina-ZSE Energia a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100241-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 18.11.2011
Zmluva NZ 2/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 26.01.2016 Peter Benčič Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 5/2015 Zmluva o nájme služobného bytu 84.89/mesačne s DPH 20.10.2015 Árpád Tanka Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra FA-100184-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 02.09.2011
zobrazené záznamy: 1-20/4907