Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Zmluva 5/2017 Licenčná zmluva s DPH 12.09.2017 KROS a.s. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 4/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 03.03.2016 Peter Benčič Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva ObZ-2-2012-Nokia-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva ObZ-2-2012-iPhone-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva NZ 8/2015 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 17.12.2015 Tomáš Kamocsai Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 1/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 04.01.2016 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 6/2017 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 157147/1/2009 s DPH 25.09.2017 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 4/2017 Dodatok k zmluve o združ. dodávke elektriny s DPH 30.08.2017 ZSE Energia a.s. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 5/2014 Zmluva o nájme služobného bytu 84.89/mesačne s DPH 18.09.2014 Katarína Ozimyová Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 19/2017 Nájomná zmluva 20.-/m2/rok s DPH 28.08.2017 FEAG SLK Elektro s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 6/2014 Nájomná zmluva -časť pozemku pri oplotení areálu školy 800.00/rok s DPH 22.12.2014 Central Office, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 2/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 26.01.2016 Peter Benčič Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva Z-033-2012-zmluva o poskyt. odb.pomoci-VÚZ s DPH 12.12.2011
Faktúra FA-100254-2011-elektrina-ZSE Energia a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100241-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100211-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 04.10.2011
Zmluva 19/2014 Organizácia okres. kola TO 381,44 s DPH 19.11.2014 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 4/2014 Nájomná zmluva - nebytový priestor na skladovanie 62.00/mesiac s DPH 13.10.2014 Charita Komárno, n. o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra FA-100173-2011-rekonštrukcia-Korekt s.r.o. s DPH 02.09.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3881