Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100106/2018 CO2 a nájom 20,35 s DPH 11/2009 16.05.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.05.2018
Faktúra 100115/2018 Maliarsky materiál 93,80 s DPH 59/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100114/2018 Maliarsky materiál 118,62 s DPH 44/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100113/2018 Príbory a tácky 142,54 s DPH 52/2018 24.05.2018 Gastrocenter - Tibor Németh SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100112/2018 Vytýčenie podzemného el.vedenia 93,77 s DPH 35/2018 24.05.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100110/2018 Tesnenie pre termos 55,86 s DPH 53/2018 18.05.2018 EUROGASTROP, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2018
Faktúra 100108/2018 Poskytn.služby poč. siete SANET - I.Q 150,00 s DPH 1/2016 17.05.2018 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.05.2018
Faktúra 100104/2018 Telekomunikačné služby - apríl 49,34 s DPH 16/2008 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100117/2018 Čistiace prostriedky 216,34 s DPH 34/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100098/2018 Dodávka plynu - máj 2 336,00 s DPH 2/2011 03.05.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100103/2018 Poplatok za komunálne odp.-PV - I.Q 109,70 s DPH 2/2007 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100102/2018 Poplatok za komunálne odp.-TV - I.Q 274,26 s DPH 12/2006 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100101/2018 Elektrina-apríl 1 099,12 s DPH 4/2005 07.05.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100099/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - apríl 90,00 s DPH 14/2015 04.05.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100096/2018 Suroviny na obedy - apríl 510,72 s DPH 3/2009 03.05.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Faktúra 100116/2018 Kancelárske potreby 224,54 s DPH 37/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100100/2018 Benzín 96,27 s DPH 8/2006 04.05.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.06.2018
Faktúra 100095/2018 Vodné a stočné - apríl 188,02 s DPH 4/2003 02.05.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018
Objednávka 67/2018 Uverejnenie inzerátu s DPH 31.05.2018 Redakcia Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4759