Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra FA-100076-2011-vodné a stočné-KomVak a.s. s DPH 08.04.2011
Faktúra FA-100069-2011-poistenie-Prvá Komunálna Finančná a.s. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100070-2011-poistenie-Prvá Komunálna Finančná a.s. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100071-2011-poistenie-Prvá Komunálna Finančná a.s. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100072-2011-poistenie-Prvá Komunálna Finančná a.s. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100073-2011-čistiace prostr.-Intact-T s.r.o. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100074-2011-benzin-Slovnaft a.s. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100075-2011-nájomné fľaše-Messer Tatragas s.r.o. s DPH 05.04.2011
Zmluva ObZ-6-2011-materiál na maliarske práce-Jumal s.r.o. s DPH 06.04.2011
Faktúra FA-100078-2011-tovar-Jumal s.r.o. s DPH 08.04.2011
Objednávka O-34-2011-oprava píl.kotúča-Janeter s.r.o. s DPH 08.04.2011
Faktúra FA-100077-2011-vodné a stočné-KomVak a.s. s DPH 08.04.2011
Faktúra FA-100067-2011-trafo-ZVS Holding a.s. s DPH 05.04.2011
Faktúra FA-100080-2011-elektrina-ZSE Energia a.s. s DPH 08.04.2011
Faktúra FA-100081-2011-telefon-T-Com a.s. s DPH 08.04.2011
Objednávka O-35-2011-materiál-Jumal s.r.o. s DPH 11.04.2011
Faktúra FA-100079-2011-údržba drev.nástrojov-Janeter s.r.o. s DPH 12.04.2011
Faktúra FA-100082-odb.prehliadka el.inštalácie-Šerpp Bc.Takács s DPH 12.04.2011
Faktúra FA-100083-2011-oprava ústredne-Sontek s.r.o. s DPH 12.04.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3881