Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 122/2016 Kalendár s DPH 09.11.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100239/2016 Elektroinštalačný materiál 17,38 s DPH 111/2016 02.11.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Faktúra 100247/2016 Maliarsky materiál 362,82 s DPH 100/2016 04.11.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Faktúra 100240/2016 Železiarsky materiál 180,88 s DPH 99/2016 02.11.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Objednávka 106/2016 Oprava PC s DPH 17.10.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 119/2016 Plech čierny s DPH 08.11.2016 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 11/2016 Organizácia 2 OK súťaží v stolnom tenise 284,50 s DPH 04.11.2016 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 13/2016 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 15.11.2016 FK Prameň Patince, občianske združenie Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 120/2016 Pílový pás s DPH 08.11.2016 Mikron Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 121/2016 LAN kábel, konektory RJ 45 s DPH 08.11.2016 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 123/2016 DVD steico, rezivo ihl. s DPH 11.11.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 12/2016 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 04.11.2016 GOLDBERG reality Komárno, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 125/2016 Atrament s DPH 14.11.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 126/2016 Odborná literatúra s DPH 14.11.2016 Prvá zváračská, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 12/2016 Zmluva o organizovaní OK Technickej olympiády žiakov ZŠ 450,22 s DPH 22.11.2016 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 14/2016 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 22.11.2016 PROJEKTSERVIS, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 99/2016 Železiarsky materiál s DPH 10.10.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 113/2016 Železiarsky materiál s DPH 02.11.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 118/2016 Kurz zvárania s DPH 07.11.2016 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3881