Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 138/2017 Oprava a čistenie PC s DPH 22.11.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100273/2017 Pracovná obuv 101,00 s DPH 120/2017 15.11.2017 MV-HAND SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017
Zmluva 9/2017 Zmluva o spolupráci č. K 13 s DPH 01.12.2017 Nadácia Ekopolis Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 113/2017 ND k PC s DPH 23.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 119/2017 Stolársky materiál s DPH 03.11.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 124/2017 Železiarsky materiál s DPH 06.11.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 125/2017 Maliarsky materiál s DPH 06.11.2017 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 131/2017 LEXAN a sádrokartón s DPH 15.11.2017 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 133/2017 Pohovky a stoličky s DPH 16.11.2017 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 134/2017 Školenie a preskúšanie s DPH 16.11.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 135/2017 Elektroinštalačný materiál s DPH 16.11.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 136/2017 Sieť na badminton so stojanom s DPH 22.11.2017 Krimar s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 137/2017 Učebnice s DPH 22.11.2017 DIDEROT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 140/2017 Oprava hydrantu s DPH 22.11.2017 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100270/2017 Plech, jäklovina a plocháč 381,34 s DPH 122/2017 13.11.2017 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017
Objednávka 141/2017 Vlajky s DPH 27.11.2017 Gajdoš Gabriel - Reprezent SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 142/2017 Pneumatiky s DPH 27.11.2017 HELORO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 143/2017 aSc Dochádzka s DPH 27.11.2017 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 144/2017 Zákony 2018 s DPH 28.11.2017 PORADCA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4907