Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva NZ 10/2013 Zmena nájomnej zmluvy-zmena adresy školy s DPH 29.11.2013 Merwede Design s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100450/2019 Stolársky materiál 173,51 s DPH 99/2019 04.10.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100382/2018 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018 214,19 s DPH N3/2005 17.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019
Faktúra 100381/2018 Dodávka plynu -vyúčtovacia FA 2 052,62 s DPH 2/2011 14.01.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019
Faktúra 100380/2018 Telekomunikačné služby 4,03 s DPH 14.01.2019 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.01.2019
Faktúra 100379/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - december 65,00 s DPH 14/2015 10.01.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100378/2018 Telekomunikačné služby - december 46,73 s DPH 16/2006 08.01.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100377/2018 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 07.01.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.01.2019
Faktúra 100376/2018 Elektrina - december 1 745,81 s DPH 4/2005 07.01.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100375/2018 Benzín 57,00 s DPH 8/2006 04.01.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.01.2019
Faktúra 100374/2018 Nájomné za MOP 12,62 s DPH 5/2018 03.01.2019 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100373/2018 Vodné a stočné - december 132,47 s DPH 4/2003 03.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100372/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac december 2018 30,00 s DPH 10/2018 03.01.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100371/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-december 25,00 s DPH 6/2018 03.01.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019
Faktúra 100370/2018 Uverejnenie inzerátu 22,23 s DPH 172/2018 27.12.2018 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.12.2018
Faktúra 100369/2018 Tlačiarne a skartovačky 1 714,00 s DPH 180/2018 28.12.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2018
Faktúra 100368/2018 Železiarsky materiál a náradia 828,30 s DPH 185/2018 27.12.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2018
Faktúra 100367/2018 Ozvuč.zariadenie s príslušenstvom 540,00 s DPH 187/2018 27.12.2018 Relato s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2018
Faktúra 100366/2018 Náradia a materiál 4 406,27 s DPH 177/2018 27.12.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2018
Faktúra 100365/2018 Slávnostný obed 600,00 s DPH 188/2018 27.12.2018 Restaurant § Cafe Fiesta- Peter Kuníček SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3950