Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 29/2017 Formátovacia píla s DPH 20.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 30/2017 Pásová brúska s DPH 20.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100072/2017 Stolárska fréza 3 799,00 s DPH 31/2017 28.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Objednávka 31/2017 Stolárska fréza s DPH 20.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100073/2017 Dlabačka 2 419,00 s DPH 28/2017 28.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Faktúra 100074/2017 Formátovacia píla 5 838,00 s DPH 29/2017 28.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Objednávka 28/2017 Dlabačka s DPH 20.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100349/2018 Tabuľové nožnice na plech 7 980,00 s DPH 159/2018 19.12.2018 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2018
Faktúra 100349/2018 Tabuľové nožnice na plech 7 980,00 s DPH 159/2018 19.12.2018 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2018
Faktúra 100075/2017 Pásová brúska 5 638,00 s DPH 30/2017 28.03.2017 Železiarstvo Hammer s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Objednávka 159/2018 Tabuľové nožnice na plech s DPH 03.12.2018 Železiarstvo HAMMER s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 18/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 421.04 s DPH 12.11.2015 Štátny inštitút odbor. vzdelávania Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 1/2015 Zmluva o výpožičke 1 421.04 s DPH 21.01.2015 Štátny inštitút odbor. vzdelávania Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 7/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa 202,50 s DPH 09.11.2015 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 1/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 04.01.2016 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 107/2017 Ostrenie pílového kotúča s DPH 09.10.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100258/2017 Ostrenie pílového kotúča 98,18 s DPH 107/2017 06.11.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Objednávka 2/2017 Ostrenie pílových kotúčov s DPH 20.01.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100020/2017 Ostrenie pílových kotúčov 67,25 s DPH 2/2017 06.02.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.02.2017
Faktúra 100070/2019 Ostrenie pílových kotúčov 88,68 s DPH 23/2019 29.03.2019 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3950