Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 136/2015 Reklamný materiál s DPH 10.12.2015 František Téglás - SYNTEX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 31/2014 Materiál do dielni 145,99 s DPH 09.04.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 2/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 26.01.2016 Peter Benčič Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 1/2016 Reinštalácia PC s DPH 12.01.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 4/2016 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.01.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 3/2016 Nájomná zmluva 56.70/mesiac s DPH 04.02.2016 Marián Való Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 37/2014 Lekárnička a náplne do lekárničky 76,40 s DPH 15.05.2014 Lekáreň Bionatur SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 35/2014 Atramenty a toner s DPH 23.04.2014 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 34/2014 Opravy a reinštalácia PC a notebookov 100,00 s DPH 22.04.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 33/2014 Pamäte 333,50 s DPH 14.04.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 32/2014 Plásť 171,77 s DPH 09.04.2014 Alfréd Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 30/2014 Tonery 111,86 s DPH 07.04.2014 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 3/2016 Toner Panasonic DP 1520P s DPH 18.01.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 28/2014 Inštalácia kopírky 30.- s DPH 02.04.2014 C- Service s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 27/2014 Baterka, pevný disk 61,80 s DPH 02.04.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 26/2014 Inštalácia kopírky 100.- s DPH 02.04.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 25/2014 Materiál do dielni 125,12 s DPH 01.04.2014 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 24/2014 Sklay z programu MRP do Winibeu s DPH 01.04.2014 IVes SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 23/2014 Materiál do dielni 78,04 s DPH 01.04.2014 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 22/2014 Inzerát 0,00 s DPH 01.04.2014 Komárňanské listy SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4318