Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100058/2018 Nastavenie a reinštalácia PC 100,00 s DPH 27/2018 26.03.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno l 05.04.2018
Objednávka 83/2013 Materiál do dielni 131,49 s DPH 02.12.2013 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 146/2017 Hutnícky materiál s DPH 01.12.2017 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 137/2017 Učebnice s DPH 22.11.2017 DIDEROT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 138/2017 Oprava a čistenie PC s DPH 22.11.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 140/2017 Oprava hydrantu s DPH 22.11.2017 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 141/2017 Vlajky s DPH 27.11.2017 Gajdoš Gabriel - Reprezent SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 142/2017 Pneumatiky s DPH 27.11.2017 HELORO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 143/2017 aSc Dochádzka s DPH 27.11.2017 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 124/2014 Kancelárske potreby s DPH 11.12.2014 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 115/2014 Projektor BENQ MW 526, myš s DPH 25.11.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 144/2017 Zákony 2018 s DPH 28.11.2017 PORADCA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 145/2017 Stroje, prístroje a príslušenstvo s DPH 01.12.2017 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 148/2017 Projekt požiarnej bezpečnosti stavby s DPH 04.12.2017 Ing. Vojtech Szajkó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 135/2017 Elektroinštalačný materiál s DPH 16.11.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 123/2014 Toner P 1005 s DPH 09.12.2014 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 121/2014 Plech čierny s DPH 08.12.2014 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 104/2014 Maliarsky materiál s DPH 04.11.2014 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 120/2014 aSc Dochádzka s DPH 05.12.2014 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 149/2017 Elektro-materiál s DPH 04.12.2017 TME Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3950