Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 68/2019 Tercit s DPH 17.06.2019 Centrála BANCHEM, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100150/2019 Poplatky, vydanie ID preukazu a certifikácia ZŠ 2 067,60 s DPH 23/2015 13.06.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.06.2019
Objednávka 67/2019 Servítky a kuchynské utierky s DPH 10.06.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100149/2019 Poplatok za služby mob.siete 69,00 s DPH 15/2018 10.06.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.06.2019
Faktúra 100145/2019 Elektrina - máj 1 668,89 s DPH 4/2005 06.06.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100146/2019 Telekomunikačné služby - máj 24,86 s DPH 16/2006 06.06.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Objednávka 66/2019 Reklamné predmety s potlačou s DPH 06.06.2019 FaxCOPY, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100147/2019 Nájom oc. fľaše 21,02 s DPH 11/2009 06.06.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.06.2019
Faktúra 100144/2019 Tonery 90,00 s DPH 61/2019 05.06.2019 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.06.2019
Faktúra 100142/2019 Stolársky materiál 1 457,54 s DPH 54/2019 05.06.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100141/2019 Dodávka plynu - jún 2 939,00 s DPH 2/2011 04.06.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100137/2019 Náhradné diely k PC 105,00 s DPH 63/2019 04.06.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100140/2019 Suroviny na obedy - máj 714,00 s DPH 3/2009 04.06.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100139/2019 Režijné náklady za obedy - máj 1 446,00 s DPH 3/2009 04.06.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100136/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac máj 2019 30,00 s DPH 10/2018 04.06.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100138/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 53/2019 04.06.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100132/2019 Železiarsky materiál 274,26 s DPH 55/2019 03.06.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2019
Faktúra 100135/2019 Vodné a stočné - máj 160,25 s DPH 4/2003 03.06.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100133/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-máj 25,00 s DPH 6/2018 03.06.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
Faktúra 100134/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - máj 65,00 s DPH 14/2015 03.06.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3785