• 2 % dane - az adó 2 %-a

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša KATEDRA n. f.. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy, Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ako postupovať:

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

     Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

     Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Podávate si daňové priznanie sami?

     Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov: KATEDRA, n. f.

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komárno, 94525 Bratislavská cesta 10

     Právna forma: Neinvestičný fond

     Identifikačné číslo (IČO/SID): 37855212

     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Postup pre právnické osoby

     Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov: KATEDRA, n. f.

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komárno, 945 25 Bratislavská cesta 10

     Právna forma: Neinvestičný fond

     Identifikačné číslo (IČO/SID): 37855212

     Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

     Tisztelt Szülők! Iskolabarátok!

     Kérjük, támogassák iskolánk oktató – nevelő munkáját adójuk 2%-nak felajánlásával!

     A törvény lehetővé teszi, hogy adójuk 2 %-át olyan nonprofit szervezeteknek ajándékozzák, mint az iskolánk mellett működő KATEDRA n. f. alapítvány. Ez a felajánlás Önöknek nem kerül semmibe, hiszen adójuk 2 %-át egyébként az állampénztárba fizetnék be. Az Önök adójának 2 %-a a felénk irányuló bizalmukat jelenti. A felajánlott anyagi eszközöket az iskolán folyó oktató – nevelő munka minőségének javítására, továbbá az iskola felszereltségének bővítésére fordítjuk.

     Ha úgy döntenének, hogy támogatják iskolánkat adójuk 2 %-nak felajánlásával, készítettünk az Önök számára egy rövid útmutatót.

     Útmutató

     Ön alkalmazott, és adóbevallását munkaadója készíti?

     Ön egyedül készíti adóbevallását?

     Ön jogi személy?

     2022. 02. 15 – ig kérje munkaadójától adóbevallása elkészítését. Kérvényezze munkaadójánál, hogy állítsa ki az adó befizetéséről szóló igazolást. Ebből Ön könnyen kiszámolhatja adója 2 %-át, amelyet felajánlhat az átvevőnek. Ennek összege minimum 3 €. Ezt követően töltse ki az adója 2 %-nak felajánlásáról szóló nyilatkozatot. Mindkét nyomtatványt juttassa el 2022. 04. 30-ig a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

     Töltse ki adóbevallását, majd számolja ki adója 2 %-át, amelynek összege minimum 3 €. Az adóbevallásban töltse ki a megfelelő rubrikákban (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania) az adó 2 %-nak felajánlásához szükséges adatokat. Végül juttassa el adóbevallását a törvényben rögzített időpontig (rendszerint 2022. 03. 31-ig) a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

     Töltse ki adóbevallását, majd számolja ki adója 2%-át, amelyet 1 vagy több átvevőnek ajánlhat fel, mindegyiküknek minimum 8 € -t. Az adóbevallásban töltse ki a megfelelő rubrikában (VI. časť priznania) az adó 2 %-nak felajánlásához szükséges adatokat. Végül juttassa el adóbevallását a cége székhelye szerinti adóhivatalba.