• Erasmus + 2019/2020

    • Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+

     Erasmus+: Zváranie v medzinárodnej praxi

     V školskom roku 2019/2020 od 1.12.2019 do 30.11.2020 prebieha na našej škole projekt Zváranie v medzinárodnej praxi č. 2019-1-SK01-KA102-060443 v rámci programu Erasmus+, Kľúčova akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Cieľom tohto projektu je absolvovanie časti odborného výcviku  v partnerskej škole Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma v Maďarskej republike. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti 3.ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení.

     Ďalšie informácie: PaedDr. Ágnes Nagy

     Tento projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

      

      

     Erasmus+: Hegesztés nemzetközi gyakorlatban

     A 2019/2020 - as  tanévben 2019. 12. 1. és 2020. 11. 30. között iskolánk bekapcsolódik a Hegesztés nemzetközi gyakorlatban projektbe az Erasmus+ Ifjúsági cserék - egyéni mobilitás (KA1) program jóvoltából. (projektszám: 2019-1-SK01-KA102-060443) A projekt célja, hogy a résztvevő diákok a szakképzés egy részét partneriskolánkban, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában töltsék Magyarországon. A projektbe iskolánk harmadikos  -  gépek és berendezések műszerésze szakon tanuló  -  diákjai jelentkezhetnek.

     Bővebb információ: PaedDr.Nagy Ágnes

     A projekt az Erasmus+ program támogatásával valósul meg.


     Ako sa prihlásiť? Hogyan jelentkezz?

     1. Vyplníš prihlášku / Töltsd ki a jelentkezőlapot 

     2. K prihláške priložíš: /Mellékeld:

     • životopis / az életrajzod
     • motivačný list / a motivációs levelet
     • kópiu koncoročného vysvedčenia z 2. ročníka / a tavalyi évvégi bizonyítványod másolatát
     • odporúčanie triedneho učiteľa / osztályfőnököd ajánlólevelét

     Všetko odovzdáš koordinátorke  projektu, p. učiteľke Ágnes Nagy v miestnosti A-311.

     Mindezt add le a projekt vezetőjének, Nagy Ágnes tanárnőnek az A-311-es teremben.

     Termín podania prihlášok: 10.január 2020

     A jelentkezőlap leadásának határideje: 2020.január 10.


     Výber účastníkov

     Hodnotenie a výber vykonáva projektový tím na základe nasledovných kritérií:

     1. samostatnosť, schopnosť riešenia konfliktov - na základe odporúčania triedneho učiteľa a výchovnej poradkyne

     2. motivácia - na základe motivačného listu a na základe mienky triedneho učiteľa a učiteľov odborných predmetov

     3. študijné výsledky a prospech v odborných predmetoch - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom do 2,00 v teoretickom vyučovaní /vrátane odborných predmetov/ a s prospechom výborným z odborného výcviku

     4. umiestnenie na súťaži zručností na našej škole - budú uprednostňovaní žiači s lepším umiestnením v školskom kole

     5. jazykové vedomosti - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom z anglického jazyka do 2,50, maďarský jazyk budú ovládať na úrovni min. B1.

     6. osobnosť - hodnotíme usilovnosť, precíznosť a šikovnosť v odbore, schopnosť pracovať samostatne, schopnosť primerane reagovať na vzniknuté situácie

     7. správanie - uprednostňujeme žiakov, ktorí nemali problémy s dodržiavaním školského poriadku v škole a na školských akciách, nemali zníženú známku zo správania

     A résztvevők kiválasztása

     Az elbírálás és a jelentkezők kiválasztása a következő feltételek alapján történik:

     1. önállóság, konfliktusmegoldás - az osztályfőnök és a nevelési tanácsadó ajánlása alapján

     2. motiváció - a motivációs levél, az osztályfőnök és a szaktanárok ajánlása alapján

     3. tanulmányi eredmények és a szaktantárgyakban elért eredmények - előnyt élveznek mindazok, akik az elméleti oktatáson 2,00 átlagot értek el, továbbá a szakmai gyakorlaton kitűnő érdemjegyben részesültek

     4. gépészeti verseny eredményei - előnyben részesülnek azok, akik az iskolában megrendezett gépészeti versenyen kiváló helyezést értek el

     5. nyelvismeret - előnyben részesítjük azokat, akik angol nyelvből legalább 2,50 tanulmányi átlagot értek el, magyar nyelvtudásuk legalább B1 szintű

     6. személyiség - értékeljük a szakmához való hozzáállást, a szorgalmat, a precizitást, az önálló munkavégzést és a gyors helyzetfelismerést az osztályfőnök és a szaktanárok értékelése alapján

     7. magaviselet - előnyt élveznek azok a tanulók, akik betartották az iskolai rendszabályzat pontjait az iskolában és az iskola által szervezett eseményeken, továbbá nem került sor magaviseleti érdemjegyük lerontására


     Výsledky výberového konania

     Na základe vyššie uvedených kritérií výberového konania sa projektový tím zhodol na nasledovnom výbere:

     1. Pál Tibor Selmeczi 

     2. Dániel Javorka

     3. Christopher Vitai

     4. Bálint Šógor

     Ako prípadný náhradník bol vybratý: Dezső Zoltán Keló

     A pályázati eljárás eredményei

     A fenti kritériumok alapján a projekt kiválasztott résztvevői:

     1. Selmeczi Pál Tibor

     2. Javorka Dániel

     3. Vitai Christopher

     4. Šógor Bálint

     Rendkívüli helyzet esetén a helyettes résztvevő:  Keló Dezső Zoltán


     Odštartoval projekt Erasmus plus...

     A projekt elindult...

     1. víkendový program: prehliadka mesta

     Az 1. hétvégi program: ismerkedés a várossal


     1. pracovný týždeň

     Az 1. munkahét


     Prerušenie projektu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 , na základe prijatých opatrení a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR :

     1. Usmernenie č. 1 , bod 1. zo dňa 9.3.2020 

     https://www.minedu.sk/usmernenie-z-9-marca-2020

     2. Usmernenie č. 2 , bod 1.zo dňa 11.3.2020

     https://www.minedu.sk/usmernenie-z-11-marca-2020/

     3. Usmernenie č. 3 zo dňa 12.3.2020 o prerušení vyučovania na školách

     https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-z-12-marca-2020/

      

     ďalej na základe rozhodnutia vlády Maďarskej republiky o zavedení dištančného vzdelávania od 16.3.2020:

     Magyarország Kormánya 1102/2020(III.14) Kormányhatározata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben az új munkarend bevezetéséről

     a hlavne v záujme zdravia našich študentov, sme sa rozhodli o dočasnom prerušení projektu.

      

     A projekt megszakítása

     A COVID-19 vírus terjedésével kapcsolatban a központi válságstáb ajánlása alapján az oktatási minisztérium 

     1. számú útmutatása

     https://www.minedu.sk/usmernenie-z-9-marca-2020

     2. számú útmutatása

     https://www.minedu.sk/usmernenie-z-11-marca-2020/

     3. számú útmutatása

     https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-z-12-marca-2020/

     és  Magyarország Kormánya 1102/2020(III.14) számú  Kormányhatározata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben az új munkarend bevezetéséről

     alapján

     továbbá tanulóink egészségének megóvása érdekében - a rendkívüli helyzetre való tekintettel - a projektet határozatlan időre felfüggesztettük.


     A projekt részben megvalósult /Tanulói beszámoló /

     Március 6-án, hosszú vonatozás után érkeztünk meg Békéscsabára. Itt már várt minket az itteni koordinátor, aki megmutatta a szállásunkat és rengeteg információt zúdított ránk.

     Az első hétvégén Száraz István tanár úrral megnéztük Békéscsabát és meglátogattuk Gyula városát. Különösen a Gyulai Várfürdő tetszett nekünk. Egy-kettő eljött a hétfő, az első munkanap. Találkoztunk a mesterünkkel és munkabiztonság terén is okosabbak lettünk. Elkezdődött a koránkelés (ami nem ment könnyen) és a munka: lánghegesztés, lángvágás, plazmavágás...

     Még igazából bele sem melegedtünk, még tele voltunk tervekkel, amikor csütörtökön jött a telefon és az üzenet, hogy csomagoljunk össze. A koronavírus-járvány miatt sajnos hamarabb haza kellett jönnünk, amit fájó szívvel vettünk tudomásul. Reménykedünk a folytatásban.....

     Selmeczi Pál Tibor, III.BM