• Erasmus + 2022/2023

    • Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AS9ektIg62oXoosmU1f7%2FkzOxPO6sFkR4zIp7iRDAJJ1brWEyfPGlOpIvYSltgnJL8o8toLXhIc%2FQbKnQ%2F8m5Rw%3D%3D

     Erasmus+ Získaj pracovné skúseností v zahraničí

     V školskom roku 2022/2023 od 01.10.2022 do 30.09.2023 prebieha  na našej škole projekt Získaj pracovné skúseností v zahraničí!  č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000068948 v rámci programu Erasmus+. Kľúčova akcia je vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Cieľom tohto projektu je absolvovanie časti odborného výcviku  v partnerskej škole Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma v Maďarskej republike. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti 3.ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení a študenti 3. ročníka odboru mechanik elektrotechnik.

     Ďalšie informácie: Mgr. Lilla  Lackó, koordinátorka projektu

     Tento projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+.https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3APvocShgmvMq5lyZS1aNm9ifi8FuTpktXVYbgthzdnQ5phKmBeDOlniwREb0ZQE1TG562SFry0G%2FlCwjvsQErIQ%3D%3D

     A projekt az Erasmus+ program támogatásával valósul meg.

     Erasmus+ Szerezz munkatapasztalatot külföldön

     A 2022/2023 - as  tanévben 2022. 10. 1. és 2023. 09. 30. között iskolánk bekapcsolódik a Szerezz munkatapasztalatot külföldön! projektbe az Erasmus+ Ifjúsági cserék - egyéni mobilitás (KA1) program jóvoltából, projektszám: 2021-1-SK01-KA122-VET-000068948.
     A projekt célja, hogy a résztvevő diákok a szakképzés egy részét partneriskolánkban, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában töltsék Magyarországon. A projektbe iskolánk harmadikos  -  gépek és berendezések műszerésze és villamos műszerész szakon tanuló  diákjai jelentkezhetnek.

     Bővebb információ: Mgr. Lackó Lilla, projektvezető

      

     Kto sa môže prihlásiť? Ki jelentkezhet?

     • Žiaci študijného odboru mechanik strojov a zariadení z triedy III.BM / III. BM osztály gépek és berendezések műszerésze szakon tanuló diákjai
     • Žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik z triedy III.A / III. A osztály villamos műszerész szakon tanuló diákjai

     Ako sa prihlásiť? Hogyan jelentkezz?

     1. Vyplníš prihlášku / Töltsd ki a jelentkezőlapot 

     2. K prihláške priložíš: /Mellékeld:

      • životopis / az életrajzod
      • motivačný list / a motivációs levelet
      • kópiu koncoročného vysvedčenia z 2. ročníka / a tavalyi év végi bizonyítványod másolatát
      • odporúčanie triedneho učiteľa / osztályfőnököd ajánlólevelét

      

     Všetko odovzdáš koordinátorke  projektu, p. učiteľke  Lilla Lackó, A-311.

     Mindezt add le a projekt vezetőjének, Lackó Lilla tanárnőnek az A-311-es teremben.

      

     Termín podania prihlášok: 20. január 2023

     A jelentkezőlap leadásának határideje: 2023. január 20.


     Výber účastníkov

     Hodnotenie a výber vykonáva projektový tím na základe nasledovných kritérií:

     1. samostatnosť, schopnosť riešenia konfliktov - na základe odporúčania triedneho učiteľa a výchovnej poradkyne

     2. motivácia - na základe motivačného listu a na základe mienky triedneho učiteľa a učiteľov odborných predmetov

     3. študijné výsledky a prospech v odborných predmetoch - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom do 2,00 v teoretickom vyučovaní /vrátane odborných predmetov/ a s prospechom výborným z odborného výcviku

     4. umiestnenie na súťaži zručností na našej škole - budú uprednostňovaní žiači s lepším umiestnením v školskom kole

     5. jazykové vedomosti - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom z anglického jazyka do 2,50, maďarský jazyk budú ovládať na úrovni min. B1.

     6. osobnosť - hodnotíme usilovnosť, precíznosť a šikovnosť v odbore, schopnosť pracovať samostatne, schopnosť primerane reagovať na vzniknuté situácie

     7. správanie - uprednostňujeme žiakov, ktorí nemali problémy s dodržiavaním školského poriadku v škole a na školských akciách, nemali zníženú známku zo správania

     Cieľom nášho projektu je napomáhať inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov našej školy.

      

     A résztvevők kiválasztása

     Az elbírálás és a jelentkezők kiválasztása a következő feltételek alapján történik:

     1. önállóság, konfliktusmegoldás - az osztályfőnök és a nevelési tanácsadó ajánlása alapján

     2. motiváció - a motivációs levél, az osztályfőnök és a szaktanárok ajánlása alapján

     3. tanulmányi eredmények és a szaktantárgyakban elért eredmények - előnyt élveznek mindazok, akik az elméleti oktatáson 2,00 átlagot értek el, továbbá a szakmai gyakorlaton kitűnő érdemjegyben részesültek

     4.  verseny eredményei - előnyben részesülnek azok, akik az iskolában megrendezett versenyen kiváló helyezést értek el

     5. nyelvismeret - előnyben részesítjük azokat, akik angol nyelvből legalább 2,50 tanulmányi átlagot értek el, magyar nyelvtudásuk legalább B1 szintű

     6. személyiség - értékeljük a szakmához való hozzáállást, a szorgalmat, a precizitást, az önálló munkavégzést és a gyors helyzetfelismerést az osztályfőnök és a szaktanárok értékelése alapján

     7. magaviselet - előnyt élveznek azok a tanulók, akik betartották az iskolai rendszabályzat pontjait az iskolában és az iskola által szervezett eseményeken, továbbá nem került sor magaviseleti érdemjegyük lerontására

     A projekt célja, hogy iskolánk diákjai inkluzív oktatásban vegyenek részt.