• Csináld magad! Magyar népi játékok

    • A „Csináld magad! Magyar népi játékok” projekt fő célja, hogy a magyar tannyelvű alapiskolák tanulói új ismeretekre, jártasságokra és készségekre tegyenek szert a népi játékok készítése terén, ill. hogy ezeket az ismereteket a későbbiekben tovább bővíthessék különböző szakkörökön, szabadidős központokban, polgári társulásokban, vagy hódolhassanak egy új hobbinak a magánéletükben.

     Bár a népművészetet a nemzeti kultúra egyik alappillérjének tartjuk, ma már csak nagyon kevesen foglalkoznak hagyományos népi kézművességgel. Több kézműves foglalkozás kihalóban van, vagy már ki is halt. Ennek egyik fő oka az, hogy a fiatalok nem kerülnek kapcsolatba a népművészettel, a régi mesterségek művelőivel. Ha részt is vesznek valamilyen népművészettel kapcsolatos rendezvényen, annak általában passzív szemlélői csupán.

     A környező magyar tannyelvű alapiskolák aktív részvételével a projektben felélesztjük a régiónkra jellemző kézműves hagyományokat, ezáltal hozzájárulunk nemzeti identitásunk megőrzéséhez. A projektben való részvétel kedvezően befolyásolhatja az alapiskolás tanulók jövőbeli pályaorientációját is.