• Otvorenie školského roka 2023/2024 - 2023/2024-es tanévnyitó


    Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 so začiatkom o 8.30  hod. v átriu školy.

    Prváci prídu o 8.00 hod. do budovy školy. Po rozdelení do tried prejdú pod dozorom triednych učiteľov do átria školy.

    Ostatní študenti sa dostavia priamo do átria školy na 8.15 hod. Očakávame prvákov na slávnostné otvorenie školského roka v sprievode svojho zákonného zástupcu.

    Tešíme sa na Vás!

     

    A 2023/2024-es ünnepélyes tanévnyitóra 2023. september 4-én  8.30 órai kezdettel kerül sor az iskola átriumában. Az elsősök 8.00–ra érkeznek az iskola épületébe. Az osztályba való besorolás után az osztályfőnökök felügyelete alatt mennek az iskola átriumába.

    A többi diákok 8.15-re érkeznek az iskola átriumába. Az elsősöket az ünnepélyes tanévnyitóra a törvényes képviselő kiséretében várjuk.

    Örülünk a találkozásnak!