Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Elemír Pál Rozvrh
Riaditeľ
pal@soskn.sk
 
 
Ing. Ľubica Gyuranová Rozvrh
Zástupkyňa
gyuranova.lubica@soskn.sk
 
 
Mgr. Mária Mocsiová Rozvrh
Zástupkyňa
mocsiova.maria@soskn.sk
 
 
Ing. Ottó Varga Rozvrh
Zástupca
varga.otto@soskn.sk
 
 
PhDr. Edita Andrusková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. DM
andruskova.edita@soskn.sk
 
 
PhDr. Katarína Baloghová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. NM
Zástupca v triede: II. VM
baloghova.katarina@soskn.sk
 
 
Mgr. Ervín Bartalos Rozvrh
Učiteľ
bartalos.ervin@soskn.sk
 
 
Ferenc Benko Rozvrh
Majster OV
benko.ferenc@soskn.sk
 
 
Mgr. Alexandra Büiová Rozvrh
Majsterka OV
buiova.alexandra@soskn.sk
 
 
Mgr. Erika Csintalan Rozvrh
Triedna učiteľka: I. FM
Zástupca v triede: II. A
csintalan.erika@soskn.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Farkašová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Zástupca v triede: III. C
farkasova.zuzana@soskn.sk
 
 
Mgr. István György Rozvrh
Triedny učiteľ: I. BM
Triedny učiteľ: IV. A
Zástupca v triede: IV. A
gyorgy.istvan@soskn.sk
 
 
Žigmund Győri Rozvrh
Majster OV
gyori.zigmund@soskn.sk
 
 
Mgr. Angela Harisová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Zástupca v triede: I. FM
harisova.angela@soskn.sk
 
 
Ing. Alexander Kányai Rozvrh
Učiteľ
kanyai.alexander@soskn.sk
 
 
Ján Kasza Rozvrh
Majster OV
kasza.jan@soskn.sk
 
 
István Kiss Rozvrh
Majster OV
kiss.istvan@soskn.sk
Foto Ing. Katarína Kissová Rozvrh
Majsterka OV
Zástupca v triede: I. CM
Zástupca v triede: IV. BM
kissova.katarina@soskn.sk
 
 
Mgr. Erika Lőrincz Rozvrh
Triedna učiteľka: I. CM
lorincz.erika@soskn.sk
 
 
Bc. Kristián Madarász Rozvrh
Majster OV
madarasz.krisztian@soskn.sk
 
 
Ing. Ladislav Molnár Rozvrh
Triedny učiteľ: I. VMA
Triedny učiteľ: IV. BM
molnar.ladislav@soskn.sk
 
 
Mgr. Silvia Molnár Szabó Rozvrh
Triedna učiteľka: I. EM
Zástupca v triede: I. NM
molnar.sz.szilvia@soskn.sk
 
 
PaedDr. Ágnes Nagy Rozvrh
Triedna učiteľka: I. NM
Zástupca v triede: I. EM
nagy.agnes@soskn.sk
 
 
Róbert Németh Rozvrh
Majster OV
nemeth.robert@soskn.sk
 
 
Ing. Augustín Ondrejkovič Rozvrh
Triedny učiteľ: II. EM
Zástupca v triede: III. DM
ondrejkovic.augustin@soskn.sk
 
 
Gabriella Ottová Rozvrh
Majsterka OV
ottova.gabriella@soskn.sk
 
 
Mgr. Péter Sánta Rozvrh
Triedny učiteľ: III. BM
Zástupca v triede: III. AM
santa.peter@soskn.sk
 
 
Ing. Gábor Sárai Rozvrh
Triedny učiteľ: III. AM
Zástupca v triede: III. BM
sarai.gabor@soskn.sk
 
 
Ildikó Szabó Rozvrh
Triedna učiteľka: I. VM
Triedna učiteľka: IV. A
Zástupca v triede: I. BM
szabo.ildiko@soskn.sk
 
 
Mgr. Elena Szabóová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
Zástupca v triede: I. A
szaboova.elena@soskn.sk
 
 
Ing. István Száraz Rozvrh
Učiteľ
szaraz.istvan@soskn.sk
 
 
Mgr. Tamara Szentiványi Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. DM
szentivanyi.tamara@soskn.sk
 
 
Ondrej Szladký Rozvrh
Majster OV
szladky.ondrej@soskn.sk
 
 
Mgr. Kristína Tanóczkyová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. DM
Zástupca v triede: II. BM
tanoczkyova.kristina@soskn.sk
 
 
Ing. Leopold Tóth Rozvrh
Majster OV
toth.leopold@soskn.sk
 
 
Andrej Vermes Rozvrh
Majster OV
vermes.andrej@soskn.sk
 
 
Ing. Monika Virágová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. CM
Triedna učiteľka: II. VM
Zástupca v triede: I. VMA
Zástupca v triede: II. NM
viragova.monika@soskn.sk
 
 
Ing. Zoltán Vizváry Rozvrh
Triedny učiteľ: II. BM
Zástupca v triede: I. DM
Zástupca v triede: II. CM
vizvary.zoltan@soskn.sk
 
 
Tibor Vrečič Rozvrh
Učiteľ
vrecic.tibor@soskn.sk
 
 
Ing. Judita Wagnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. DM
Zástupca v triede: II. EM
wagnerova.judita@soskn.sk

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215748