Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Elemír Pál Rozvrh
Riaditeľ
pal@soskn.sk
 
 
Ing. Ľubica Gyuranová Rozvrh
Zástupkyňa
gyuranova.lubica@soskn.sk
 
 
Mgr. Mária Mocsiová Rozvrh
Zástupkyňa
mocsiova.maria@soskn.sk
 
 
Ing. Ottó Varga Rozvrh
Zástupca
varga.otto@soskn.sk
 
 
PhDr. Edita Andrusková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. VM
andruskova.edita@soskn.sk
 
 
PhDr. Katarína Baloghová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. NM
Zástupca v triede: I. CM
Zástupca v triede: I. VM
baloghova.katarina@soskn.sk
 
 
Mgr. Ervín Bartalos Rozvrh
Triedny učiteľ: II. EM
bartalos.ervin@soskn.sk
 
 
Ferenc Benko Rozvrh
Majster
benko.ferenc@soskn.sk
 
 
Mgr. Alexandra Büiová Rozvrh
Majsterka
Zástupca v triede: I. NM
buiova.alexandra@soskn.sk
 
 
Mgr. Erika Csintalan Rozvrh
Učiteľka
csintalan.erika@soskn.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Farkašová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Zástupca v triede: II. C
farkasova.zuzana@soskn.sk
 
 
Mgr. Balázs Ferenczi Rozvrh
Triedny učiteľ: I. DM
ferenczi.balazs@soskn.sk
 
 
Mgr. István György Rozvrh
Triedny učiteľ: III. A
Zástupca v triede: III. A
gyorgy.istvan@soskn.sk
 
 
Žigmund Győri Rozvrh
Majster
gyori.zigmund@soskn.sk
 
 
Mgr. Angela Harisová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. VM
Zástupca v triede: I. A
harisova.angela@soskn.sk
 
 
Mgr. Zuzana Horváthová Ambrusová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. NM
Zástupca v triede: I. BM
Zástupca v triede: IV. BM
horvathova.ambrusova.zuzana@soskn.sk
 
 
Mgr. Vanda Jankovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Zástupca v triede: II. VM
jankovicova.vanda@soskn.sk
 
 
Ing. Alexander Kányai Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III. BM
kanyai.alexander@soskn.sk
 
 
Ján Kasza Rozvrh
Majster
kasza.jan@soskn.sk
 
 
István Kiss Rozvrh
Majster
kiss.istvan@soskn.sk
Foto Ing. Katarína Kissová Rozvrh
Majsterka
kissova.katarina@soskn.sk
 
 
Bc. Kristián Madarász Rozvrh
Majster
madarasz.krisztian@soskn.sk
 
 
Ing. Ladislav Molnár Rozvrh
Triedny učiteľ: III. BM
molnar.ladislav@soskn.sk
 
 
PaedDr. Ágnes Nagy Rozvrh
Triedna učiteľka: III. CM
Zástupca v triede: I. DM
Zástupca v triede: IV. CM
nagy.agnes@soskn.sk
 
 
Róbert Németh Rozvrh
Majster
nemeth.robert@soskn.sk
 
 
Ing. Augustín Ondrejkovič Rozvrh
Triedny učiteľ: I. EM
Zástupca v triede: II. DM
ondrejkovic.augustin@soskn.sk
 
 
Mgr. Péter Sánta Rozvrh
Triedny učiteľ: II. BM
Zástupca v triede: II. AM
santa.peter@soskn.sk
 
 
Ing. Gábor Sárai Rozvrh
Triedny učiteľ: II. AM
Zástupca v triede: II. BM
sarai.gabor@soskn.sk
 
 
Ildikó Szabó Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Triedna učiteľka: IV. CM
Zástupca v triede: III. CM
szabo.ildiko@soskn.sk
 
 
Mgr. Elena Szabóová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
Zástupca v triede: IV. A
szaboova.elena@soskn.sk
 
 
Ing. István Száraz Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. BM
szaraz.istvan@soskn.sk
 
 
Mgr. Tamara Szentiványi Rozvrh
Učiteľka
szentivanyi.tamara@soskn.sk
 
 
Ondrej Szladký Rozvrh
Majster
szladky.ondrej@soskn.sk
 
 
Marek Takáč Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Leopold Tóth Rozvrh
Majster
toth.leopold@soskn.sk
 
 
Ing. Monika Virágová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. CM
Triedna učiteľka: I. VM
Zástupca v triede: II. NM
viragova.monika@soskn.sk
 
 
Ing. Zoltán Vizváry Rozvrh
Triedny učiteľ: I. BM
vizvary.zoltan@soskn.sk
 
 
Tibor Vrečič Rozvrh
Učiteľ
vrecic.tibor@soskn.sk
 
 
Ing. Judita Wagnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. DM
Zástupca v triede: I. EM
wagnerova.judita@soskn.sk
 
 
Alexander Zachar Rozvrh
Majster
zachar.alexander@soskn.sk

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 4718383