Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Elemír Pál Riaditeľ
pal@soskn.sk
 
 
Ing. Ľubica Gyuranová Zástupkyňa
gyuranova.lubica@soskn.sk
 
 
Mgr. Mária Mocsiová Zástupkyňa
mocsiova.maria@soskn.sk
 
 
Ing. Ottó Varga Zástupca
varga.otto@soskn.sk
 
 
PhDr. Edita Andrusková Učiteľka
andruskova.edita@soskn.sk
 
 
PhDr. Katarína Baloghová Učiteľka
Zástupca v triede: II. VM
baloghova.katarina@soskn.sk
 
 
Mgr. Ervín Bartalos Učiteľ
bartalos.ervin@soskn.sk
 
 
Ferenc Benko Majster
benko.ferenc@soskn.sk
 
 
Mgr. Alexandra Büiová Majsterka
buiova.alexandra@soskn.sk
 
 
Mgr. Erika Csintalan Učiteľka
csintalan.erika@soskn.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Farkašová Učiteľka
Zástupca v triede: III. C
farkasova.zuzana@soskn.sk
 
 
Mgr. István György Triedny učiteľ: IV. A
Zástupca v triede: IV. A
gyorgy.istvan@soskn.sk
 
 
Žigmund Győri Majster
gyori.zigmund@soskn.sk
 
 
Mgr. Angela Harisová Učiteľka
Zástupca v triede: II. A
harisova.angela@soskn.sk
 
 
Mgr. Zuzana Horváthová Ambrusová Učiteľka
horvathova.ambrusova.zuzana@soskn.sk
 
 
Mgr. Vanda Jankovičová Triedna učiteľka: II. A
jankovicova.vanda@soskn.sk
 
 
Ján Kasza Majster
kasza.jan@soskn.sk
 
 
István Kiss Majster
kiss.istvan@soskn.sk
Foto Ing. Katarína Kissová Majsterka
kissova.katarina@soskn.sk
 
 
Mgr. Erika Lőrincz Učiteľka
lorincz.erika@soskn.sk
 
 
Bc. Kristián Madarász Majster
madarasz.krisztian@soskn.sk
 
 
Ing. Ladislav Molnár Triedny učiteľ: IV. BM
molnar.ladislav@soskn.sk
 
 
Mgr. Silvia Molnár Szabó Učiteľka
szaboova.s@soskn.sk
 
 
PaedDr. Ágnes Nagy Učiteľka
Zástupca v triede: II. DM
nagy.agnes@soskn.sk
 
 
Róbert Németh Majster
nemeth.robert@soskn.sk
 
 
Ing. Augustín Ondrejkovič Učiteľ
Zástupca v triede: III. DM
ondrejkovic.augustin@soskn.sk
 
 
Mgr. Péter Sánta Triedny učiteľ: III. BM
Zástupca v triede: III. AM
santa.peter@soskn.sk
 
 
Ing. Gábor Sárai Triedny učiteľ: III. AM
Zástupca v triede: III. BM
sarai.gabor@soskn.sk
 
 
Ildikó Szabó Triedna učiteľka: IV. A
szabo.ildiko@soskn.sk
 
 
Mgr. Elena Szabóová Triedna učiteľka: III. C
szaboova.elena@soskn.sk
 
 
Ing. István Száraz Učiteľ
szaraz.istvan@soskn.sk
 
 
Mgr. Tamara Szentiványi Učiteľka
szentivanyi.tamara@soskn.sk
 
 
Ondrej Szladký Majster
szladky.ondrej@soskn.sk
 
 
Marek Takáč Majster
 
 
Mgr. Kristína Tanóczkyová Učiteľka
tanoczkyova.kristina@soskn.sk
 
 
Ing. Leopold Tóth Majster
toth.leopold@soskn.sk
 
 
Ing. Monika Virágová Triedna učiteľka: II. VM
viragova.monika@soskn.sk
 
 
Ing. Zoltán Vizváry Učiteľ
vizvary.zoltan@soskn.sk
 
 
Tibor Vrečič Učiteľ
vrecic.tibor@soskn.sk
 
 
Ing. Judita Wagnerová Triedna učiteľka: III. DM
wagnerova.judita@soskn.sk

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.08.2018

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 4846684