Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100134/2022 Videoseminár 39,00 s DPH 55/2022 20.06.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Košice SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.06.2022
Faktúra 100130/2022 Čistiace prostriedky 224,00 s DPH 44/2022 14.06.2022 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100133/2022 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu 43,20 s DPH 11/2021 14.06.2022 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100132/2022 Čistiace prostriedky 28,56 s DPH 54/2022 14.06.2022 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100131/2022 Maliarsky materiál 480,79 s DPH 42/2022 14.06.2022 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Objednávka 55/2022 Videoseminár s DPH 13.06.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Košice SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100129/2022 Telekomunikačné poplatky - jún 2022 27,08 s DPH 1/2021 10.06.2022 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100128/2022 Technické plyny - CO2 73,02 s DPH 11/2009 10.06.2022 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100123/2022 Telekomunikačné poplatky - máj 2022 25,34 s DPH 16/2019 09.06.2022 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100127/2022 Laserový plotter CO2 9 097,30 s DPH 51/2022 08.06.2022 CNC-world.sk SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.06.2022
Faktúra 100126/2022 aSc Agenda Komplet 2023 579,00 s DPH 53/2022 08.06.2022 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2022
Faktúra 100122/2022 Telekomunikačné poplatky - máj 2022 21,41 s DPH 16/2006 08.06.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2022
Objednávka 54/2022 Čistiace prostriedky s DPH 07.06.2022 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100119/2022 Elektrina - máj 2022 2 759,33 s DPH 4/2005 06.06.2022 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2022
Faktúra 100118/2022 Benzín 107,58 s DPH 8/2006 06.06.2022 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.06.2022
Faktúra 100121/2022 Režijné náklady za obedy - 05/2022 1 863,25 s DPH 3/2009 06.06.2022 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2022
Objednávka 53/2022 aSc Agenda Komplet 2023 s DPH 06.06.2022 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 52/2022 Čistiace prostriedky s DPH 06.06.2022 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100120/2022 Suroviny na obedy - 05/2022 913,50 s DPH 3/2009 06.06.2022 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2022
Faktúra 100125/2022 Poistenie majetku -III.Q 2022 1 135,94 s DPH 5/2019 03.06.2022 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.06.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5293