• Voľné miesta na našej škole

   - učiteľ elektrotechnických predmetov

   požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

   minimálny plat 915 €

   - učiteľ strojárskych predmetov

   požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

   minimálny plat 915 €

   učiteľ anglického jazyka

   požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

   minimálny plat 915 €,

   učiteľ s aprobáciou maďarský jazyk - dejepis

   požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

   minimálny plat 915 €,

   učiteľ  s aprobáciou fyzika - informatika ( matematika)

   požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

   minimálny plat 915 €,


   - majster OV v odbore strojár

   požaduje sa vyučenie a maturita alebo VŠ vzdelanie v príslušnom odbore

   minimálny plat  738,50 €


   majster OV v odbore elektro

   požaduje sa vyučenie a maturita alebo VŠ vzdelanie v príslušnom odbore

   minimálny plat  738,50 €

   - majster OV na ekonomické predmety

   požaduje sa vyučenie a maturita alebo VŠ vzdelanie v príslušnom odbore

   minimálny plat  738,50 €

    

   V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

    

  • zatiaľ žiadne údaje