• Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre. A 2018/2019-es tanévre igényelhető támogatásokra 2019. március 8. - 2019. április 26. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2019. április 26.
     • Súťaž spájkovania IPC - Electrosub 2019 IPC kézi forrasztási verseny - Electrosub 2019

      Dňa 05. 04. 2019 sa na výstave Electrosub v Budapešti uskutočnila súťaž spájkovania IPC. Cieľom súťaže je rozvíjať profesijné zručnosti a zdokonaľovať sa v spájkovaní podľa medzinárodných noriem. Súťaže sa zhostili naši žiaci Gábor Kádek a Dávid Dolník z III.AM triedy, ktorí za 20 minút mali vyhotoviť zadanie medzinárodnej organizácie IPC spájkovaním rôznych typov súčiastkov SMD a THT.

     • Poznaj slovenskú reč! - Ismerd meg a szlovák nyelvet!

      Dňa 5. marca 2019 sa v aule Gymnázia H. Selyeho v Komárne uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž, ktorá je organizovaná pre študentov základných a stredných škôl s VJM, pozostávala z 3 častí:

      • z interpretácie vypočutého populárnonáučného textu
      • zo samostatnej tvorby textu úvah
     • Elektrotechnická konštrukčná súťaž – Budapest - Elektronikai Konstrukciós Versenyen

      V dňoch 22. až 23. marca 2019 sa žiak našej školy Mátyás Sánta z triedy I.BM zúčastnil XXII. ročníka celoštátnej elektrotechnickej konštrukčnej súťaže v Budapešti. Do súťaže sa prihlásili žiaci z najlepších škôl: 14 účastníkov z Maďarska a zo Slovenska.

      V prvý deň súťaže mali študenti samostatne poskladať jednu stavebnicu, na ktorej v priebehu popoludnia robili merania a z nich vyhotoviť merací protokol.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 4. 2019
  • Fotogaléria

   • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”
   • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”
   • Maturitné triedy - Az érettségiző osztályok
   • Rozlúčka maturantov 2018 - Az eretségizők ballagása 2018
   • Deň zeme - A föld napja
   • Deň učiteľov 2018 - Tanári nap 2018
   • Beseda - Duševné zdravie na SŠ
   • Školská súťaž z účtovníctva
   • Beseda Duševné zdravie - Előadás a mentális egészségről