• Exkurzia v nábytkárskej firme - Látogatás a bútorgyártó cégben

      Exkurzia v nábytkárskej firme

      Spoločnosť KOM Polster, s.r.o., je jedným z najväčších výrobcov čalúneného nábytku na Slovensku. O jej dominancii svedčí tiež obrat, ktorý od svojho vzniku v roku 2006 zvýšila z 3 miliónov vtedajších korún na súčasných 28 miliónov eur v minulom roku. Od svojho založenia patrí do skupiny nábytkárskych firiem rodiny Jockenhöfer z Nemecka.

     • Očkovanie hrou

      Očkovanie hrou

      Žiaci I.A triedy sa dňa 27.06.2019 zúčastnili pilotného projektu RÚVZ v Komárne „Očkovanie hrou“, zameraného na zvýšenie povedomia budúcich rodičov o význame očkovania, čiže prevencii určitých ochorení. Pred začatím besedy žiaci vyplnili dotazníky. Potom im zamestnankyne RÚVZ v skupinách vysvetlili problematiku chorôb preventabilných očkovaním a povinného očkovania, uviedli zdroje informácií o očkovaní, ako sa orientovať na internete v danej problematike, prečo je potrebné toľko vakcín, význam individuálnej a kolektívnej imunity.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Hrady, zámky a prírodné zaujímavosti nitrianskeho kraja - A Nyitrai kerület várai, kastélyai és természeti szépségei
   • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva
   • Kultúrne dedičstvo NSK očami našich študentov - Nyitra megye kulturális öröksége diákszemmel
   • "HATÁRTALANUL" v Debrecíne - HATÁRTALANUL Debrecenben jártunk
   • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”
   • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”
   • Maturitné triedy - Az érettségiző osztályok
   • Rozlúčka maturantov 2018 - Az eretségizők ballagása 2018
   • Deň zeme - A föld napja