• Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

    • Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

      

     Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku

     Počty žiakov

     Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí

     Informovanie o prístupe k informáciám

     Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, sťažnosť podnet