• Profil verejného obstarávateľa

    •  

     Kontaktné osoby vo veciach verejného obstarávania:

     Meno zamestnanca                          Telefón                                         mobil                                      e-mail

     Ing. Ľubica Gyuranová          035/7740868                    0915727358                  gyuranova.lubica@soskn.sk

     Adriana Ďuríková                   035/7740868                                                              durikova.adriana@soskn.sk