• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje 9 626.03 s DPH 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie 3610.- s DPH 12.12.2014 17.12.2014 7 dní od podpísania zmluvy 17.12.2014 Befra Elektroservis SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 24.09.2014 29.09.2014 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.10.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2014 Oprava strechy telocvične 25 986,60 s DPH 16.09.2014 22.09.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 22.09.2014 INTEVO-SK, s. r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.09.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2014 Projekt.dokumentácia na realiz. stavby 5 976,00 s DPH 15.07.2014 18.07.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 18.07.2014 FKF design, spol. s r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.07.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov 792.-/ročne s DPH 17.06.2014 25.06.2014 deň zverejnenia zmluvy 26.06.2014 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.06.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2 641.90 s DPH 25.04.2014 02.05.2014 deň zverejnenia zmluvy 10.05.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU 400.-/mesiac s DPH 27.01.2014 31.01.2014 mesačne 03.02.2014 A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.02.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Správa počítačovej siete a opravy VT 5.-/h s DPH 14.01.2014 17.01.2014 mesačne podľa objednávok 14.02.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.02.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2013 Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike 20000/rok bez DPH 20.09.2013 24.09.2013 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno 20.09.2013