• 2016/2017

    •  


     Triedny výlet I. C – Mŕtve rameno Váhu v Komárne

     Dňa 29. júna 2017 sa žiaci triedy I. C spolu s triednou učiteľkou Mgr. Elenou Szabóovou vybrali na   Mŕtve rameno Váhu v Komárne, aby tu spoločne strávili príjemný deň.

     Po príchode na miesto, sme sa zložili v príjemnom prostredí pod dreveným prístreškom, kde sme si trochu oddýchli po ceste, aby sme sa potom pobrali nazbierať si v blízkom lesíku dostatok dreva na prípravu ohníka. Na ňom sme si potom pripravovali špekačky. Na ich opekanie si žiaci pohľadali dostatočne dlhé palice, na ktoré si napichovali chutné mäsko.

     Deň ubehol rýchlo, v rozhovoroch sme sa všetci lepšie spoznávali a prebrali sme všetky možné i nemožné témy. Nezabudli sme ani poriadne po sebe poupratovať a vodou z jazera uhasiť posledné zvyšky ohníka, ktorý nám bol v ten deň dobrým sluhom. Keď sme sa už poberali domov, zazreli sme kráčať oproti nám dve postavy. Bola to milá pani a mladý muž, obaja sa na nás z diaľky usmievali. Naše prekvapenie a radosť zo stretnutia ich potešila. Opäť sme videli Nikolasa, ktorý bol PN a v ten deň bol po dlhom čase zase doma v Komárne a vonku. Posedeli sme si ešte s nimi pri pohári limonády, zaželali sme Nikolasovi  úspešné zotavovanie sa a tešíme sa, že sa uvidíme v septembri v škole.

      Zajtra si v škole ešte vyzdvihneme vysvedčenia a  HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

     Organizovala triedna učiteľka: Mgr. Elena Szabóová


     Ocenenie od primátora - polgármesteri kitüntetés

      

     Dňa 28. júna 2017 sa traja úspešní žiaci našej školy Máté Tóth z III. CM,  Gabriella Ottová z III. BM a Dávid Dolník z I. AM triedy sa zúčastnili slávnostného stretnutia s primátorom mesta Komárna. Z tohto stretnutia si odniesli pamiatku vo forme ocenenia.

      

     Komáromban immár hagyománnyá vált, hogy a tanév végének közeledtével a város vezetői kitüntetik az alap- és középiskolák legjobb diákjait, elsősorban az egyes versenyeken való eredményes szereplés alapján. Az ünnepi eseményen iskolánk diákjai is jelen voltak és  a polgármester kezéből vehették át a kitüntetéseket.

     A kitüntetettek teljes listája: Tóth Máté III. CM

                                               Ott Gabriella III. BM

                                               Dolník Dávid I. AM

      


     OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV SŠ V PÔSOBNOSTI NSK

     Dňa 14. júna sa  v Koncertnej sále Župného domu v Nitre konalo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov stredných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja za uplynulý školský rok.

     Na výnimočné podujatie bol pozvaný náš žiak Máté Tóth (III.CM), ktorý si z rúk predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD.  prevzal za reprezentáciu v medzinárodných súťažiach ocenenie predovšetkým za 1. miesto v Medzinárodnej súťaži v konštruovaní elektroniky - Nemzetközi Elelektronikai Konstrukciós Verseny  (XX. ročník - Budapešť 21. - 22. apríla 2017).

     Zostavila: Mgr. Elena Szabóová

     20.6.2017


     Štúrovo pero

     Každoročne sa na jeden deň stanú naši žiaci laickými novinármi. Vyskúšajú si písanie rôznych publicistických žánrov a vzdajú hold nášmu prvému veľkému novinárovi – Ľudovítovi Štúrovi. Súťaž Štúrovo pero sa organizuje na školách už viacero rokov. Tentokrát bolo úlohou žiakov napísať jednoduchú správu, rozšírenú správu a reportáž. Svoje schopnosti porovnávali žiaci slovenských tried a vyhodnotiť najlepšieho novinára bolo dosť náročné. Porota sa nakoniec zhodla na nasledovnom poradí: 1. miesto: Michal Výsocký z triedy 3. A, druhé miesto získal Roderik Žilák z triedy 2. A a tretie miesto získala Barbora Masaryková z triedy 2. A. Víťazom gratulujeme a prajeme úspechy do ďalších ročníkov tejto súťaže!


     Színházban jártunk...

     2017. június 15-én a Műszaki Szakközépiskola I. AM, I. BM és III. CM osztályos tanulói megtekintették a komáromi iparisták színjátszó társulatának, a VISZTÁnak az előadását. A szereplők A lovakat lelövik, ugye? című darabot adták elő, amely egy több hétig tartó, kegyetlen táncmaraton résztvevőinek küzdelméről szól. A fődíjért nem kell mást tenni, mint táncolni kifulladásig, a nézők szórakoztatásáért pedig a versenyzők szó szerint eladják a lelküket. A mű alapjául szolgáló Horace McCoy-regényt a rendező, Kiss Péntek József tanár úr úgy tette igazán hitelessé nekünk, nézőknek, hogy mai környezetbe helyezte a darabot:  a helyszín egy diák-táncmaraton, a szereplők pedig mind a saját nevükön játszanak. Diákjaink így egy igazi, 21. századi valóságshow résztvevői lehettek a kecsegtető nyereménytől a lehetetlen feladatokon át a tragikus végkifejletig. Az előadás hol megnevettette, hol elgondolkodtatta diákjainkat, akik az előadás után rengeteg élménnyel gazdagodtak.

     Kép: Kiss Péntek József, Tóth Evelin

     Boli sme v divadle...

     15. júna 2017 sa naši žiaci z tried I. AM, I. BM a III. CM zúčastnili divadelného predstavenia v Strednej priemyselnej škole v Komárne. Divadelné združenie priemyslovákov, VISZTA predstavilo našim žiakom divadelnú hru Aj kone sa strieľajú, ktorú režíroval József Kiss Péntek. Dej rovnomenného románu je v predstavení podávaný tak, že účastníci - herci hrajú pod vlastným menom, dejiskom  je vlastná škola, kde organizujú tanečný maratón o hlavnú cenu - rolu v televíznej hre. Naši žiaci sa stali účastníkmi ozajstnej realityshow 21. storočia v časovom úseku od vysnívanej ceny až ku tragickému koncu. Po predstavení sa žiaci vrátili domov s množstvom zážitkov.

     Fotka: József Kiss Péntek, Evelin Tóth

     PaedDr. Ágnes Nagy

      

      


     Návšteva pevnosti

     Dňa 30. mája 2017 žiaci tried III. A, III. BM, III. CM a III. FM navštívili Pevnosť v Komárne. Sprievodcovia nás oboznámili s jej históriou ako aj s jej aktuálnym stavom. S odborným výkladom absolvovali žiaci takmer dvojhodinovú exkurziu po rozsiahlom historickom objekte. Ďakujeme zamestnancom za ich informácie a ochotu odpovedať na naše otázky.

      


     Plavecký výcvik

     Plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka prebiehal v dňoch 8. a 9. júna na krytej plavárni v Komárne. Žiaci si mali možnosť vyskúšať 4 základné plavecké spôsoby, viac-menej sa to aj darilo. Postupne sa aj menej zdatným plavcom podarilo premôcť strach z vody. Na druhý výcvikový deň si žiaci vyskúšali aj plávanie pod vodou, rôzne hry vo vode a na záver sa konali plavecké preteky. Tí najzdatnejší mali možnosť zahrať si vodné pólo. Touto cestou chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zaslúžili o úspešný a bezúrazový priebeh kurzu.

     Za akciu bol zodpovedný Tibor Vrečič-učiteľ TŠV.


     Okresné kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“  2016/2017

     Okresné kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč“ sa konalo 2. marca 2016 na pôde Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne. Možnosť získať novú skúsenosť v konkurencii najlepších žiakov stredných škôl v okrese Komárno - preukazujúcich pred odbornou komisiou svoje schopnosti v používaní slovenského jazyka, mala študentka odboru grafik digitálnych médií z triedy III.BM – Monika Šamuová. Aj keď Monika do krajského kola nepostúpila, reprezentovala našu školu najlepšie ako vedela, za čo jej patrí uznanie.

     Mgr. Elena Szabóová

      

      

      

      

      

      

      

      


     Školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“  2016/2017

     Dňa 9. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč.  Zúčastnilo sa jej dvanásť žiakov postupujúcich z triednych kôl: III.BM – Balázs Ármai, Bálint Dobai, Evelyn Györösi, Gábor Kvarda, Miriam Laláková, Zdenek Litavec, Monika Šamuová, Ágota Vargováꓼ III.CM – Ádam Gubík, Albert Szabó, Angéla Zaťková a Ferenc Kliment.

     Na priebeh a výsledky súťaže dohliadala trojčlenná porota v zložení:

     Predseda: Mgr. Elena Szabóová

     Člen: PaedDr. Zuzana Farkašová

     Predseda PK a člen: Mgr. Ágnes Nagy

     V úvode si súťažiaci vyžrebovali poradové čísla. V prvej časti bol žiakom dvakrát prečítaný text – list, z ktorého si v priebehu počúvania robili poznámky.  Postupne ho podľa vyžrebovaného poradia žiaci interpretovali. V druhej časti si súťažiaci vyžrebovali tému, na ktorú sa pripravili a odprezentovali ju.  V záverečnej časti potom mali finalisti zoštylizovať  text s názvom: Snívalo sa mi ... , kde museli využiť desať povinných slov.

     Odborná porota zosumarizovala bodové hodnotenia a na základe preukázaných vedomostí žiakov rozhodla o poradí a súťažiacim v školskom kole udelila diplomy takto:

     1. miesto: Monika Šamuová  /71 bodov

          2. miesto: Balázs Ármai  /69 bodov

           3. miesto: Bálint Dobai  / 66 bodov

     Víťazom blahoželáme!

     Mgr. Elena Szabóová, Komárno 10. 02. 2017


     Návšteva múzea - Múzeumlátogatás

     Dňa 31. mája 2017  žiaci  II. A, II. BM a II.CM  triedy navštívili   Podunajské  múzeum v Komárne. Zamestnankyňa múzea nás oboznámila s  históriou múzea a s aktuálnymi výstavami. Žiaci si pozreli expozíciu o historickom vývoji Komárna od praveku do roku  1849 a národopis regiónu, repezentačnú sálu – obrazáreň, a stálu výstavu známeho komárňanského maliara  Karola Harmosa. V Zichyho paláci expozícia Komárno 1849 - 1945, nadväzujúca na historickú expozíciu v hlavnej budove múzea, prezentuje návštevníkom bezmála storočné obdobie novších dejín Komárna, neobyčajne bohaté na prevratné hospodárske, spoločenské a politické zmeny. Mali sme možnosť prezrieť si pamätnú výstavu Móra Jókaiho a Franza Lehára, ktorá oboznamuje návštevníkov so životom a tvorbou dvoch svetoznámych rodákov z Komárna. Žiaci získali cenné informácie, ktoré môžu využiť aj na hodinách maďarskej literatúry a dejepisu.

     2017. május 31-én a II. A,  a II. BM és a II. CM osztály tanulói látogatást tettek a Duna Menti Múzeumban. A diákok megtekintették a Komárom és vidékének történelmi fejlődése az őskortől 1849-ig és a régió néprajzi jellegzetességei című kiállítást, a múzeum dísztermét a képtárral együtt, valamint Harmos Károly komáromi festőművész állandó kiállítását. A Zichy-palotában két állandó kiállítást tekinthettek meg. Az egyik a  Komárom 1849-1945 c. állandó kiállítás, mely a múzeum főépületében látható állandó történeti kiállítást egészíti ki, a másik pedig Jókai Mór és Lehár Ferenc, Komárom neves szülötteinek életébe enged betekintést nyújtani. A diákok a múzeumlátogatás során olyan társadalmi és történelmi ismeretekre is szert tettek, amelyeket kiválóan kamatoztathatnak a magyar nyelv és irodalom, ill. a történelem órákon.

     Horváth Ambrus Zsuzsanna


     Medzinárodná elektrotechnická súťaž  - Nemzetközi elektrotechnikai verseny – Pécs

     V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej elektrotechnickej súťaže v meste Pécs v Maďarsku. Súťaž bola trojdňová, konala sa v dňoch 12.5 až 14.5.2017. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené v chatovej oblasti dediny Orfű cca 15 km od mesta Pécs.

     Žiaci Máté Tóth (III. CM), Zsolt Csepregi (III. CM) a Dávid Dolník (I. AM) súťažili ako jedno mužstvo a žiak Péter Brúder (I. AM) ako jednotlivec. Súťaž sa začínala dňa 12.5.2017 písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady. Dňa 13.5.2017 súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepší výsledok dosiahol žiak Máté Tóth. Každý zo žiakov obdržal pamätný list.

     A 2016/2017-es tanévben iskolánk nemzetközi elelektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2017. május 12-től 2017. május 14–ig tartott. A versenyt a Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk versenyzői az orfűi üdülőközpontban kaptak szállást Pécstől kb. 15 km-re. Tóth Máté (III. CM), Csepregi Zsolt (III. CM) és Dolník Dávid (I. AM) csapatban, míg Brúder Péter (I. AM) egyéniben versenyzett. A verseny május 12-én kezdődött írásbelivel, ahol a diákoknak példákat kellett megoldaniuk. Másnap, május 13-án a verseny egy feladatlap megoldásával folytatódott. A versenyt még aznap kiértékelték. A legjobb eredményt Tóth Máté érte el. A diákok végül emléklapot vehettek át a rendezőktől.

     A versenyen immár nyolcadik alkalommal vettünk részt, és az idén értük el a legkimagaslóbb eredményt, köszönhetően Tóth Máté szorgalmának és versenykedvének. Ezért külön köszönetet érdemel, hiszen munkájával öregbítette iskolánk jó hírnevét.

     Ing. Vízváry Zoltán


     Návšteva múzea holokaustu v Seredi

     10. mája 2017 triedy III. DM, II. A a I. NM navštívili múzeum holokaustu v Seredi. Študenti sa oboznámili s dobovými dokumentami, artefaktami a fotografiami, viažuce sa ku koncentračnému táboru v Seredi. Pracovným táborom prešlo- bývalo vyše 16.000 slovenských občanov židovského pôvodu, z ktorých prevažná väčšina zahynula počas holokaustu. V Seredi sa nachádzal pracovný tábor, kde pracovali deti už od 6 rokov až po starších ľudí do 70 rokov, ktorí bývali vo veľkých barakoch. Spolu bývalo viac rodín a to vo veľmi jednoduchých podmienkach. Lektorka žiakom vysvetlila, že ľuďom židovského pôvodu bol počas fašistického Slovenského štátu zbavený majetok, nemohli vlastniť žiadny dopravný prostriedok, nemohli chodiť do kina, na futbal, na ryby, nemohli navštevovať spoločenské udalosti, nemohli sa stýkať s árijcami, museli nosiť žltú hviezdu, čím boli vyčlenení zo spoločnosti. Na záver si žiaci mohli pozrieť dva krátke dokumentárne filmy s výpoveďami ľudí, ktorí počas  holokaustu mali 9-12 rokov a našťastie ho prežili.

     PhDr. Edita Andrusková


     HUNGEXPO

     2017. május 11-én iskolánk diákjai a II. BM, III. A, III. BM és III. CM osztályokból Budapestre utaztak. A HUNGEXPO Vásárközpontban megtekintették a MACH-TECH és IPAR NAPJAI kiállítás - együttest. Magyarország legnagyobb ipari seregszemléjén valamennyi olyan ágazat részt vett, amely vezető szerepet játszik az ipari digitalizáció térhódításában. A szerszámgépes és más gépipari szereplők, a robotgyártók, az elektronikai vállalatok, a logisztika képviselői, a vezérlések megvalósítói egyaránt nagy számban voltak jelen a Budapesti Vásárközpontban. Láthattunk tehát robotokat, védőfelszereléseket, modern hegesztőgépeket, egyéb forradalmian új gépeket és berendezéseket, amelyekkel diákjaink a jövőben munkájuk során találkozhatnak. Azon túl, hogy mennyi mindent megtekinthettünk, számos eszközt ki is próbálhattunk. Iskolánknak köszönjük a lehetőséget, hogy eljuthattunk eme kiállításra, sok élménnyel és megannyi tudással gyarapodtunk.

     Žiaci našej školy z tried II. BM, III. A, III. BM a  III. CM odcestovali dňa 11. mája 2017 do Budapešti. V centre výstaviska HUNGEXPO si mohli prezrieť MACH TECH a výstavu priemyselných strojov. Hungexpo je najväčšie výstavisko v Maďarskej republike, kde sa konajú rôzne veľtrhy. Naši žiaci videli vystavené stroje niekoľkých priemyselných odvetví, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu v digitálnom priemysle. Na budapeštianskom výstavisku boli prítomné svetové firmy vo veľkom  počte, ktoré sa prezentovali obrábacími strojmi a inými produktmi strojárstva. Boli tu aj výrobcovia robotov, spoločnosti z oblasti elektrotechniky. Mohli sme vidieť roboty, ochranné pomôcky, moderné zváracie stroje a iné nové revolučné stroje a zariadenia, s ktorými sa študenti môžu stretnúť pri vykonávaní svojho budúceho povolania. Okrem toho, že sme toho mohli veľa vidieť a veľa vyskúšať, poďakovanie patrí našej škole, že zabezbečila vstup  na výstavisko Hungexpo Budapesť, z ktorého sme si odniesli veľa zážitkov a veľa skúseností.

     Mgr. Alexandra Büiová


     Recitačná súťaž

     Dňa 5. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa jej žiaci z II. A a III.A triedy.

     Umiestnenie: 1. miesto Klaudia Reháková z II. A

                            2. miesto Vivien Gadžuričová z III. A

                            3. miesto Michal Výsocký z III. A

     Gratulujeme!


     Majstrovstvá okresu v atletike 

     Majstrovstvá okresu v atletike sa konali 26. apríla 2017 v Nových Zámkoch na mestskom štadióne. Premiérovo sa ho zúčastnili aj chlapci z našej školy a veru hanbu nám nespravili. Mali možnosť súťažiť na 400 metrovom bežeckom tartanovom okruhu a pekne pripravených športoviskách. Najlepšie z našich skončil Gábor Aron Gábor z 1. AM triedy so ziskom bronzovej medaily v skoku do výšky výkonom 160 cm. V skoku do diaľky sme mali dve želiezka v ohni. Na 4.-om mieste bol Anrej Trhaj zo 4. A triedy výkonom 553 cm, keď ho od stupňa víťazov delili len 2 cm. Žiak Ferenczi Antal Márk z 1. DM triedy bol šiesty za výkon 335 cm. Kvarda Gábor z 3. BM získal dve šieste miesta - a  to vo vrhu guľou a v skoku do výšky. V behu na 400 metrov vybojoval Lakatos Gábor z 1. BM triedy nádejné 5. miesto. Školu ešte reprezentovali žiaci Szép Attila Ádám a Paksi Adrian z 1. BM triedy. Chlapcom za dosiahnuté výkony gratulujeme!                              
     Vrečič Tibor, učiteľ TŠV


     MO vo futbale žiakov SŠ

     Mestský futbalový štadión v Hurbanove bol 5. apríla 2017 dejiskom Majstrovstiev okresu vo futbale žiakov SŠ. Hralo sa v dvoch skupinách, v každej hrali 4 družstvá. Naši futbalisti odohrali 3 zápasy s nasledovnými výsledkami: S  Gymnáziom Ľ. J. Šuleka sme prehrali 0:1, potom nasledovala remíza s Gymnáziom H. Selyeho KN a posledný zápas proti Súkromnej SOŠ z Kolárova naši hráči vyhrali v pomere 9:2. Tieto výsledky stačili na tretie miesto v skupine. Víťazom turnaja sa stala SPŠ Komárno.                                                                               

     Tibor Vrečič - učiteľ TŠV


     Magyar helyesírási verseny - Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku

     2017. 04. 28-án fordulójára, amelyen a III. BM, III. CM és az I. NM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek helyesírási feladatlapot kellett megoldaniuk, melyben bizonyíthatták, hogy otthonosan mozognak a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek jutalomban részesültek.  került sor a helyesírási verseny iskolai

     Eredmények:

     1. helyezett: Vajda Zoltán /III. BM/

     2. helyezett: Varga Ágota /III. BM/

     3. helyezett: Csepregi Zsolt /III. CM/

      Szívből gratulálunk!

     Dňa 28.04.2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci z tried III. CM, III. BM a I. NM. Súťažiaci mali riešiť test. Po vyhodnotení súťaže víťazi dostali nákupné poukazy.

     Výsledky súťaže:

     1. miesto: Zoltán Vajda /III. BM/

     2. miesto: Ágota Vargová /III. BM/

     3. miesto: Zsolt Csepregi /III. CM/

     Víťazom gratulujeme!

     PaedDr. Nagy Ágnes


     XX. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny

     Tóth Máté, iskolánk III.CM osztályos tanulója részt vett a Budapesten, 2017. április 21-22-én megrendezett jubileumi XX. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen.

          A megmérettetés első napján az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának műhelyében egy egységes építési feladatot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, majd a délután folyamán saját készítésű áramkörük mérési jegyzőkönyvét készítették el,  és válaszolniuk kellett a jegyzőkönyvben feltett elméleti és gyakorlati kérdésekre.

     A második nap a BHE Bonn Hungary Electronics Kft. székházában az egyéni versenyzők és csapatok e versenyre elkészített pályaműveik bemutatásával kezdődött. Iskolánk tanulója negyedikként mutathatta be projektjét a háromtagú, komoly szakemberekből álló zsűrinek, valamint a megjelenteknek.

     Nagyon sok érdekes prezentációt és áramkört tekinthettek meg a résztvevők és a közönség. A koradélutánig tartó bemutatók után az eredmények összesítésére és kihirdetésére várva, a diákok és felkészítő tanáraik kellemes baráti légkörben ismerkedtek egymás munkáival, iskoláival.

      

     Az eredményhirdetés során kellemes meglepetésként ért bennünket, hogy felkészülésünk és erőfeszítésünk meghozta gyümölcsét. A rendkívül erős mezőnyben 1. helyezést értünk el. Tanulónk a verseny szervezőitől és támogatóitól az 1. helyezésről szóló díszoklevél mellett értékes tárgyi nyereményekben részesült. A szakmai zsűri egyik tagja, Nagymáté Csaba villamosmérnök átadta az általa felajánlott különdíjat, valamint az INCOMP Electronics Kft. képviseletében Halmágyi József úrnak, a verseny nagylelkű támogatójának szintén értékes különdíját vehette át.

          Iskolánk műszerparkja Nagy Balázs, a Rohde & Schwarz-Österreich GmbH magyarországi képviselőjének jóvoltából egy nagyon értékes négysávos oszcilloszkóppal gyarapodott.

           Az idei év tapasztalataiból okulva és sikerétől felbuzdulva készülünk a következő évi versenyre, hogy reményeink szerint jövőre legalább ilyen jó eredményt érjünk el.

          Köszönjük a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége helyi szervezetének, iskolánk vezetőségének és munkatársaink odaadó segítségét és támogatását, mellyel tevékenyen hozzájárultak sikeres szereplésünkhöz.

     Ing. Sárai Gábor


     22. apríl – DEŇ ZEME

     Stalo sa tradíciou, že sa naši prváci (tentokrát: I.AM, I.BM, I.C, I.DM, I.EM) zapájajú do aktivity - Vyčistime si Komárno - usporadúvanej pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom pri MsÚ v Komárne.

     Žiaci  prvých ročníkov prišli 28. apríla 2017 pracovne odetí, vypočuli si inštrukcie - dozvedeli sa, ktorý úsek Alžbetinho ostrova budú mať za úlohu čistiť.

     Prevzali si plastové vrecia, rukavice a potrebné nástroje a pobrali sa do práce.

     Práca v piatich skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.

     Žiaci vyzbierali smeti na Alžbetinom ostrove a pracovali aj v areáli školy.

     Vďaka patrí všetkým prvákom, ktorí vykonali kus záslužnej práce.

     Mgr. Elena Szabóová


     Városnézés - Prehliadka mesta

     A húsvéti szünet előtt egy városnéző túrára mentünk az iskolából. Előtte egy nagyszerű előadáson vettünk részt a Jókai Színházban, a Tetemre híváson. Az előadás után az Európa udvar felé vettük az irányt. Az első megállónk Selye János egykori otthona előtt volt a Határőr utcában, ezután következett az Európa udvar. Itt megtekintettük a hírességek szobrait és a szökőkutat. Ezután elmentünk a Klapka térre, ahol megcsodáltuk Klapka György életnagyságú szobrát. Déli 12-kor meghallgattuk a Klapka indulót is a városháza tornyába kiálló „huszár” előadásában.  A következő megállónk a Jókai Múzeum kertje volt, majd a Lehár térre érve ért véget a városnéző körutunk. Mivel minden egyes állomásnál rövid beszámolót is tartottak osztálytársaink a nevezetességekről illetve híres személyekről, sok hasznos információval gazdagodtunk.

     Rácz Zsolt József, Kiš Szabolcs, Szép Attila Ádám, Halász Barnabás, Herceg Attila, Bazsó Máté

     Pred veľkonočnými prázdninami sme zo školy išli na pešiu prehliadku mesta. Predtým sme sa zúčastnili na skvelom predstavení v Jókaiho divadle s názvom A Tetemre hívás.  Po predstavení sme išli smerom na Nádvorie Európy. Prvú zastávku sme mali na Pohraničnej ulici pred bývalým domom Jánosa Selyeho. Na nádvorí sme si prezreli sochy známych osobností a fontánu. Odtiaľ sme išli na Klapkovo námestie, kde sme obdivovali sochu Györgya Klapku v nadživotnej veľkosti. O 12.00 na obed sme si vypočuli Klapkov pochod v podaní husára hrajúceho z veže radnice. Nasledujúca zastávka bola v záhrade Jókaiho múzea a koniec prehliadky nastal príchodom na Lehárovo námestie. Keďže na každej zastávke mali naši spolužiaci krátky príhovor k zaujímavostiam, resp. k známym osobnostiam mesta, obohatili nás o veľa potrebných informácií.


     Színházban voltunk - Boli sme v divadle

     Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve balladáiból és kései lírájából állította össze a Tetemre hívás című előadást Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója, melyet április 11-én, a költészet napján mutattak be. Az elsősorban középiskolásoknak és egyetemistáknak készült összeállításban voltak részek, melyek a tananyagra épültek, de a diákok hallhattak igazi érdekességeket is, melyekkel az iskolai órák folyamán ritkán találkozhatnak. A szavalatok és megzenésített versek hallgatása közben mindannyian átélhettük azt a katarzist, amit csak a költészet adhat, és lélekben feltöltődve térhettünk haza.

     Pri spomienke na 200. výročie narodenia Jánosa Aranya zostavil riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne Tibor Tóth prednášku z jeho balád a neskoršej lyriky, ktorú predstavil 11.apríla počas Dňa poézie. Z obsahu, ktorý bol pripravený predovšetkým pre stredoškolákov a vysokoškolákov, boli časti, ktoré boli pripravené ako témy učiva, ale študenti mali možnosť vypočuť si i zaujímavosti, s ktorými sa len veľmi zriedka môžu stretnúť na školských hodinách. Počas recitácií a počúvaní zhudobnených veršov sme všetci mohli prežiť tú katarziu, ktorú nám môže sprostredkovať len poézia, a tak sme mohli odísť domov duševne povznesení.


     "Duševné zdravie na stredných školách" – 3. časť

     Dňa 30. 03. 2017 sa pre žiakov III. A triedy uskutočnila s pracovníčkami CPPPaP v Komárne beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách - 3. časť“.

     Na treťom stretnutí sa venovali téme "Priateľov si vyberáme, rodinu nie" a riešeniu medzigeneračných problémov. Pozreli si úryvok z filmu na danú tému, zahrali scénky  "návrat domov neskoro v noci", živo diskutovali o téme z pohľadu rodičov i dospievajúcich. Na záver zhrnuli získané poznatky a zhodnotili stretnutia.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat SŠ

     21. marca 2017 sa konali majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat SŠ, ktorých usporiadateľom bola SPŠ Komárno. V hre bolo 5 stredoškolských družstiev. Naše mladé volejbalistky nastúpili v zápasoch proti hráčkam slovenského gymnázia a podľahli im v pomere 0:2, ale v zápase proti domácej priemyslovke už podali zlepšený výkon, žiaľ na výhru to nestačilo. Prehrali sme pomerom lôpt dvakrát 23:25. Náš tím tvorili žiačky 1. a 2. ročníka. Celkovým víťazom sa stalo družstvo  gymnázia Ľ. J. Šuleka Komárno.                                                            

     Tibor Vrečič, učiteľ TŠV


     Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov SŠ

     Dňa 6. marca 2017 sa na SPŠ Komárno konali majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov SŠ za účasti 8-mich družstiev. Naši hráči dosiahli nasledovné výsledky:  

     SOŠT KN - Gymnázium J. Ľ. Šuleka KN    0:2

     SOŠT KN - SOŠOaS KN                              0:2                  

     SOŠT KN - SOŠ Hurbanovo                         2:0                                                                            

     SOŠT KN - Gymnázium H. Selyeho KN       0:2                      

     Víťazom sa stalo Gymnázium H. Selyeho, ktoré hladko porazilo ostatné školy a postúpilo na krajskú súťaž.              

     Tibor Vrečič, učiteľ TŠV


     „Duševné zdravie na stredných školách - 2. časť“

     Dňa 23. 03. 2017 sa na našej škole uskutočnila s pracovníčkami CPPPaP v Komárne beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách - 2. časť“.

     Pani psychologičky žiakom III. A triedy pútavou, zážitkovou formou priblížili tému: Smútok a depresia – rozdiel medzi nimi, Beckov test depresivity so sebaotestovaním. Predstavili im Desatoro duševného zdravia - jednoduché zásady, ktorými môžu podporiť svoje duševné zdravie.

     Beseda priniesla zúčastneným žiakom nové poznatky a mali možnosť zamyslieť sa akým spôsobom spracúvajú stres, neúspech.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     Olympiáda z účtovníctva

     Dňa 22. marca 2017 prebehla na našej škole súťaž „Olympiáda z účtovníctva“. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov nadstavbového štúdia z II. NM triedy. Súťažiaci riešili súvislý príklad z podvojného účtovníctva a na jeho vypracovanie mali čas 135 minút.

      

      

     Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní žiaci:

     1.      miesto Ferenc Gacsal

     2.      miesto Dominik Juhász

     3.      miesto Máté Nagy

     Organizátorkou súťaže na škole bola Ing. Monika Virágová.


     Beseda na tému EXTRÉMIZMUS

     Dňa 24.3.2017 sa žiaci III. A triedy zúčastnili besedy s názvom Extrémizmus s preventistkou OR PZ v Komárne. Beseda bola zameraná proti diskriminácii akéhokoľvek druhu a ostatným prejavom intolerancie.

     Cieľom besedy bolo eliminovať prejavy násilia a predsudkov, vzdelávať k tolerancii a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie, zvýšiť právne vedomie s poukázaním na možné následky trestného stíhania.

     Žiaci reagovali na aktuálne spoločenské problémy a v rámci diskusie vyjadrovali svoje názory na závažné problémy spoločnosti, najmä mladej generácie.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     Návšteva tlačiarne - A Komáromi Nyomda látogatása

     Dňa 1. marca 2017 žiaci II. A triedy odboru Grafik digitálnych médií spolu s majsterkou Ing. Katarínou Kissovou navštívili tlačiareň v Komárne. Žiakov privítal riaditeľ tlačiarne Ing. Norbert Farkas, ktorý žiakom ukázal celý výrobný proces a na všetky otázky odborne odpovedal. Vysvetlil žiakom, aké typy papiera sa používajú na rôzne typy tlače, aké na letáky, časopisy ... Žiaci počúvali výklad riaditeľa  a na vlastné oči sa mohli presvedčiť, aké veľké množstvo tlače sa spracuje za krátky čas. Celá skupina GDM triedy II. A so spokojnosťou poďakovala p. riaditeľovi za sprevádzanie celou výrobou a za srdečné privítanie. Celá skupina odišla veľmi spokojná a múdrejšia o množstvo nových poznatkov.

     Spracovala + foto: Ing.Kissová Katarína

     2017. március 1-jén a II. A osztály számítógépes grafikus szakos tanulói a Komáromi Nyomdában tettek látogatást Ing. Kiss Katalin mesternővel. A diákokat a nyomda igazgatója, Ing. Farkas Norbert fogadta, aki körbevezette a csoportot, bemutatta a munkafolyamatot, és készségesen válaszolt a feltett kérdésekre. Az igazgató úrtól megtudták, melyik papírtípust milyen célú nyomtatásra használják, majd szemtanúi lehettek annak a munkafolyamatnak, mely során rövid idő alatt hatalmas mennyiségű anyag kerül ki a nyomdából. A diákok sok új élménnyel, tapasztalattal gazdagon távoztak, majd hálás köszönetet mondtak a szívélyes fogadtatásért és körbevezetésért. 


     Recitačná súťaž Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

     Dňa 13. februára 2017 sme zorganizovali recitačnú súťaž Mihálya Tompu, na ktorej sa zúčastnili žiaci nasledovných tried: I. AM – Brúder Péter, Ilon Henrik, Fazekas Egon, III. BM – Pákozdi Fanny, Gyűrösi Evelyn, IV. BM – Molnár Márk.

     Vyhodnotenie súťaže:

     1. miesto: Molnár Márk

     2. miesto: Pákozdi Fanny

     3. miesto: Brúder Péter

     2017. február 13-án tartottuk a verseny iskolai fordulóját, melyen a következő diákok vettek részt: I. AM – Brúder Péter, Ilon Henrik, Fazekas Egon, III. BM – Pákozdi Fanny, Gyűrösi Evelyn, IV. BM – Molnár Márk.

     Helyezések:

     1. hely: Molnár Márk

     2. hely: Pákozdi Fanny

     3. hely: Brúder Péter  

     Szervezők: Szabó Ildikó, Horváth Ambrus Zsuzsanna


     Beseda na tému Prevencia rakoviny

     Svetový deň boja proti rakovine sa každý rok koná 4. februára, pričom ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej a sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

     Práve pri tejto príležitosti sme v spolupráci s RÚVZ v Komárne zorganizovali dňa 17.02.2017 pre žiakov III. A triedy besedu na tému „Prevencia rakoviny“. Cieľom besedy bolo vzbudiť u žiakov záujem o problematiku týkajúcu sa onkologických ochorení, zvýšiť ich informovanosť, ako aj zdôrazniť dôležitosť  a veľký význam samotnej prevencie.

     Byť aktívny, vybrať sa cestou zdravého životného štýlu a do svojho programu zaradiť pravidelný pohyb, sú tento rok kľúčové myšlienky Svetového dňa boja proti rakovine. Zapojme sa i my do tejto iniciatívy!

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     Beseda s názvom Prevencia fajčenia

     Fajčenie patrí medzi toxikománie, predstavuje najrozšírenejší zlozvyk, spoločenskú neresť, ktorá spôsobuje mnoho zla v oblasti zdravia, medziľudských vzťahov, znečisťuje prostredie. Fajčenie je spojené s vysokou návykovosťou, negatívne pôsobí na formovanie osobnosti. Cieľom prevencie je vytvoriť dostatočný odstup mládeže od fajčenia. Má zdôrazniť protifajčiarske hodnoty, nielen to, ako cigareta škodí, ale i jej následky.

     Dňa 17.02.2017 sa žiaci II. A triedy zúčastnili besedy na tému „Prevencia fajčenia“ s pracovníčkou RÚVZ v Komárne. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o škodlivých účinkoch fajčenia na naše zdravie a na zdravie ľudí v našom okolí. Verím, že získané poznatky a rady žiakom pomohli k tomu, aby dokázali zaujať negatívny postoj k cigaretám.

     Za zorganizovanie besedy zodpovedala Ing. Monika Virágová.


     Krajské kolo OĽP

     Okresný úrad Nitra, odbor školstva v spolupráci s Gymnáziom, Školská 26, Vráble zrealizoval dňa 8. februára 2017 krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo v spomínanom gymnáziu.

     Našu školu na podujatí reprezentoval žiak II. A – Patrik Medard Takáč. Novinkou tohtoročného podujatia bolo ocenenie náročnej prípravy všetkých zúčastnených študentov, ktorí si z rúk členov komisie prebrali  diplomy riešiteľov krajského kola XIX. ročníka OĽP.

     Mgr. Elena Szabóová

      

      

      

      


     „Duševné zdravie na stredných školách - I. časť“

     Telesné a duševné zdravie spolu veľmi úzko súvisia. Tak ako sa staráme o naše telesné zdravie, mali by sme sa starať aj o to duševné. Jedným zo spôsobov, ako pozitívne vplývať na naše duševné zdravie je poznanie a uplatňovanie zásad psychohygieny v každodennom živote. Preto sa dňa 09. 02. 2017 na našej škole uskutočnila s pracovníčkami CPPPaP v Komárne interaktívna beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách - I. časť“ pre žiakov III. A triedy. Prvé stretnutie bolo venované téme "Som normálny /a/?". Práve zásady duševnej hygieny a rady, ako nadobúdať, udržiavať a znovuzískať duševnú rovnováhu, boli ústrednou témou besedy. Vysvetlili si tiež pojmy psychológ-psychiater, duševná porucha, mýty a predsudky. Venovali sa aj ilustratívnej kazuistike, prezreli si obrazy známych umelcov, ktorí trpeli duševnou poruchou. Vzdelávacia aktivita sa realizovala pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     Karácsonyi műsor - vianočný program

     „A kémények mozdonyként pöfögnek,

     Az eresz alján jégcsapok növekednek,

     Kint hideg, hófödte mezők,

     Bent kandalló mellett melegedünk.

     Már minden gyerek visszaszámol,

     Ajándékukat várják a Mikulástól,

     Ám az idő gyorsabban telik,

     Ha a hóban örömüket lelik.

     Domboldalt suhannak a szánkók,

     Kacagással szállnak a hógolyók.”

     (Ilon Henrik)

     Iskolánk diákjai idén sokszínű karácsonyi műsorral készültek, s különböző műsorszámokkal bizonyították előadói tehetségüket. Az I. AM osztályból Ilon Henrik és Brúder Péter már régóta érdeklődnek a költészet iránt, az ünnepi műsorra saját verseikkel varázsoltak karácsonyi hangulatot. Szintén ebbe az osztályba jár egy tehetséges néptáncos is, Madi László, aki szólóval kápráztatott el bennünket. Egy klasszikus darab, Charles Dickens Karácsonyi ének c. művének feldolgozását sikerült az amatőr színművészeinknek hatalmas sikerrel előadniuk, név szerint: Molnár Márk, Süni, Pivoda Dániel, Toma Bianka, Csicsó Nikoletta, Rácz Zsolt József, Tóth Éva, Ilon Henrik, Dolník Dávid, Jezsó Márk, Kolarovsky Ronald, Nagy Attila András. Az előadások között Süni és Zdeno szórakoztatta a közönséget közismert zeneszámok egyedi feldolgozásával. Čičai Adriana, Kocúr Riči, Reháková Klaudia, Masaryková Barbora és Príbelský Milan II. A osztályos tanulók mókás jelenete arról szólt, miként segíthet nekünk egy jó tündér a párválasztásban. Végzős diákjaink is bekapcsolódtak az előadásba, szalagavatói műsorukból adtak egy kis ízelítőt. Ezután felcsendült a jól ismert Last Christmas c. dal, így egy közös énekléssel zártuk a napot és kívántunk mindenkinek nagyon boldog karácsonyt.

     Uplynulý rok žiaci našej školy pripravili netradičný vianočný program, ktorým privítali vianočné sviatky. Predstavili sa nám nadaní žiaci zo všetkých ročníkov. Žiaci z I. AM triedy Ilon Henrik a Brúder Péter predniesli vlastné básne, ktorými podčiarkli vianočnú atmosféru. Mladý tanečník Laci Madi, taktiež z triedy I. AM, zatancoval v kroji ľudové tance. Naši divadelníci s veľkým úspechom predviedli divadelné predstavenie od Charlesa Dickensa Vianočná koleda, menovite: Molnár Márk, Süni, Pivoda Dániel, Toma Bianka, Csicsó Nikoletta, Rácz Zsolt József, Tóth Éva, Ilon Henrik, Dolník Dávid, Jezsó Márk, Kolarovsky Ronald, Nagy Attila András.  Medzi jednotlivými vystúpeniami nám naši hudobníci, gitaristi Süni a Zdeno, zahrali vlastné interpretácie známych pesničiek. Žiaci II. A triedy nám prostredníctvom komickej scénky priblížili, ako môže dobrá víľa pomôcť vo výbere partnera. Do programu sa zapojili aj naši končiaci študenti predvedením svojho programu zo stužkovej slávnosti. Vo finále programu účinkujúci spolu so svojimi spolužiakmi a divákmi zaspievali známu pesničku Last Christmas a touto piesňou nám popriali krásne prežitie vianočných sviatkov.


     MO v hádzanej žiakov SŠ

     Dňa 24. januára 2017 sa konali majstrovstvá okresu v hádzanej žiakov stredných škôl v Imeli. Naši hádzanári hrali v A-skupine a postupne dosiahli nasledovné výsledky:  

     SOŠT - Gymnázium Ľ. J. Šuleka KN          7:5                                                                          

     SOŠT – SPŠ stavebná  Hurbanovo           3:9                                                                        

     SOŠT - Gymnázium H. Selyeho KN           9:11                                                              

     Víťazom súťaže sa stala Stredná priemyselná škola Komárno.                                                                                                                                 Vrečič Tibor, učiteľ TŠV


     BESEDA NA TÉMU DOMÁCE NÁSILIE

     Dňa 24.01.2017 sa žiaci I. C triedy zúčastnili besedy na tému „Domáce násilie“ s preventistkou OR PZ v Komárne. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia.

     S násilníkom sa môže stretnúť každý z nás. Násilníkov nájdeme v každej sociálnej skupine. Domáce násilie nezávisí od pohlavia, veku, vzdelania, sociálneho postavenia, náboženskej alebo etnickej príslušnosti. Domáce násilie nie je súkromná vec, je to páchanie trestného činu a nikto z nás nesmie pred ním zatvárať oči a tváriť sa, že sa ho tento problém netýka.

     Verím, že získané poznatky a rady žiakom pomôžu k tomu, aby dokázali v živote zaujať správny postoj k domácemu násiliu.

     Za zorganizovanie besedy zodpovedala Ing. Monika Virágová.


     Vyhodnotenie súťaže "Pekná maďarská reč"

     Dňa 16. 01. 2017  sa na našej škole uskutočnila súťaž „Pekná maďarská reč“. Na súťaži sa zúčastnili nasledovní žiaci:

             Pákozdi Fanni     III. BM    Varga  Ágota       III. BM

            Lalák Miriam     III. BM      Motajčík Patrik  IV. BM

            Molnár Márk      IV. BM      Nyers István       I. AM

                                           

     Umiestnenia:     1. miesto: Molnár Márk    IV. BM                                                 

                               2. miesto: Motajčík Patrik  IV. BM 

                               3. miesto: Nyers István I. AM, Vargová  Ágota  III. BM

     Porota:   Ildikó Szabó Horváth Ambrus Zsuzsanna

     2017.01.16-án az iskolánkban megrendezésre került a Szép magyar beszéd iskolai fordulója, amelyen a következő diákok vettek részt:

     Pákozdi Fanni III. BM, Varga  Ágota III. BM, Lalák Miriam  III. BM, Motajčík Patrik  IV. BM, Molnár Márk  IV. BM,  Nyers István I. AM

     Helyezések:    1. helyezett: Molnár Márk    IV. BM

                             2. helyezett: Motajčík Patrik  IV. BM 

                             3. helyezett: Nyers István I. AM, Varga  Ágota  III. BM                  

         A zsűri tagjai: Szabó Ildikó, Horváth Ambrus Zsuzsanna


     Medzitriedny turnaj v halovom  futbale – Osztályok közti teremfoci-bajnokság

     V mesiacoch november, december a január sa uskutočnil medzitriedny  turnaj v halovom futbale. Na turnaj sa prihlásilo 12 mužstiev.

     Výsledky  turnaja:

     1. miesto:             IV. BM

     2. miesto:             II. CM

     3. miesto:             I. AM

     Najlepší strelec:  Máté Kiss    I. AM

     Víťazom gratulujeme!

     Iskolánkban  november, december és januári hónapokban teremfoci-bajnokság zajlott, amelyre 12 csapat jelentkezett.

     A bajnokság eredményei:

     1. helyezett:     IV. BM

     2. helyezett:     II. CM

     3. helyezett:     I. AM

     Legjobb góllövő:  Kiss Máté      I. AM

     A nyerteseknek gratulálunk!

     Ing. Vizváry Zoltán


     Stolný tenis, stredné školy - Asztalitenisz, Középiskolások

      

     Dňa 20. decembra 2016 sme organizovali majstrovstvá okresu v stolnom tenise.  Na turnaj sa prihlásilo 11 dievčat a 31 chlapcov.

     Konečné umiestnenie je nasledovné :

     Chlapci:          1. Kevin Turner              Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                             2. Viktor Molnár             SPŠ stavebná Hurbanovo           

                             3. Viktor Molnár             Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                     

     Dievčatá:        1. Fehér Fruzsina Annna  Gymnázium H. Selyeho Komárno

                             2. Szigeti Fanny                Gymnázium H. Selyeho Komárno

                             3. Szabó Csilla                  Gymnázium H. Selyeho Komárno

     Víťazom gratulujeme!

      Turnaj organizoval: Ing. István Száraz.

     2016. december 20 – án rendeztük meg az  iskolánkon a  járási asztalitenisz – bajnokságot.    A versenyre 31 fiú és 11 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelem után a végeredmény a következő lett :

     Fiúk :              1.  Kevin Turner             Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                             2. Molnár Viktor            Építőipari szakközépiskola Gyalla

                             3. Molnár Viktor            Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                    

     Lányok :         1. Fehér Fruzsina Anna  Selye János Gimnázium Komárom

                             2. Szigeti Fanny              Selye János Gimnázium Komárom

                             3. Szabó Csilla                Selye János Gimnázium Komárom

      

      A győzteseknek gratulálunk!

      A versenyt Száraz István szervezte.


     OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV  - školské kolo 2016-17

     Dňa  9. 12. 2016 sa konalo školské kolo OĽP. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky, po ktorých vyhodnotení vzniklo poradie troch najlepších riešiteľov testu. Títo si ďalej vyžrebovali a v ústnej zložke pred ŠK OĽP realizovali svoje odpovede na tému XIX. ročníka OĽP: Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva. V ústnej zložke sa potvrdilo poradie súťažiacich, ktoré bolo v zhode s prvou - písomnou časťou súťaže.

     Najúspešnejším riešiteľom, ktorý postupuje do ďalšieho kola je Patrik Medard Takáč z II. A, na 2. mieste sa umiestnil Marek Takáč zo IV. A a 3. miesto v súťaži patrí Danielovi Ďurišovi z II. A.

       Text a foto: Mgr. Elena Szabóová


     Zober loptu nie drogy - Válaszd a  labdát, ne a drogot!

     Dňa 9. decembra 2016 sa uskutočnil druhý ročník stolnotenisového turnaja „Zober loptu nie drogy“. Miestom jeho konania bola telocvičňa SOŠT – MSZKI Komárno. Súťažiacimi boli dievčatá a chlapci zo základných škôl športujúci v stolnotenisových krúžkoch a v športových kluboch:

     Hurbanovo, ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Feszty Á. Alapiskola és Óvoda

     Zemianska Olča, Základná škola F. Móru s VJM – Móra F. Alapiskola

     Iža, ZŠ a MŠ K. Dömeho s VJM, Döme K. Alapiskola és Óvoda

     Číčov, ZŠ a MŠ S. Gáspára s VJM, Gáspár S. Alapiskola és Óvoda

     Zlatná na Ostrove, ZŠ a MŠ M. Kóczána s VJM, Kóczán M. Alapiskola és Óvoda

     Kolárovo, Špeciálna základná škola

     Komárno, Špeciálna základná škola s VJM

     Komárno, Eötvösova ul., Základná škola s VJM - Alapiskola

     Komárno, Rozmarínová ul.

     Marcelová, Základná škola

     Moča, ZŠ s VJM, Alapiskola

     Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda

     Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda

     Komárno, Ul. práce, ZŠ s VJM – Alapiskola

     Strekov, ZŠ s VJM – Alapiskola

     Poradie:

     Kategória dievčatá:

     1. miesto Judit Varga, Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda

     2. miesto Boglárka Kiss, Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda

     3. miesto Anna Csintalan, Svätý Peter, ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM – Kossányi J. Alapiskola és Óvoda

      

     Kategória chlapci:

     1. miesto Bálint Laczkó, Strekov, ZŠ s VJM – Alapiskola

     2. miesto Patrik Ledeczky, Zemianska Olča, Základná škola F. Móru s VJM – Móra F. Alapiskola

     3. miesto Krisztián Spányik, Komárno, Ul. práce, ZŠ s VJM – Alapiskola

     Odmenou pre všetkých súťažiacich bolo pekné farebné tričko s logom „Zober loptu nie drogy“ a spoločná fotografia. Víťazi turnaja boli odmenení vecnými cenami.

     Všetkým účastníkom turnaja blahoželáme!

     Dovidenia o rok!

     Ing. Augustín Ondrejkovič, manažér turnaja a organizátor
     Ing. István Száraz, hlavný rozhodca a organizátor

     December 9 - én rendeztük meg iskolánk tornatermében a ”Válaszd a labdát, ne a drogot!” elnevezésű asztalitenisz versenyt az alapiskolás diákok számára. A versenyre három járásból (Komárom, Érsekújvár, Vágsellye) 15 alapiskola, 58 tanulója jelentkezett. A torna minden résztvevője az alapítványtól szép, színes pólót kapott ajándékba. A helyezést elért versenyzők az okleveleken kívül érmeket és ajándékcsomagot kaptak. A végeredmény a következőképpen alakult:
     Lányok:
     1. hely: Varga Judit, Alapiskola és Óvoda, Vágfarkasd
     2. hely: Kiss Boglárka Kossányi József Alapiskola és Óvoda Komáromszentpéter 
     3. hely: Csintalan Anna Kossányi József Alapiskola és Óvoda Komáromszentpéter 
     Fiúk
     1. hely: Laczkó Bálint, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Kürt
     2. hely: Ledeczky Patrik Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa
     3. hely: Spányik Krisztián Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
     A győzteseknek gratulálunk, a többieknek is köszönjük a részvételt!

      

      


     MO v basketbale chlapcov SŠ

     V  dňoch 5. a 6. decembra 2016 sa konali Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov SŠ na SOŠOaS –Budovateľská 32, Komárno. V zápasoch B skupiny naši hráči postupne hrali proti školám:

     Gymnázium H. Selyeho 7 – 38, v druhom zápase sme prehrali so strednou školou Mariánum 20 – 39 a do tretice sme podľahli domácemu tímu SOŠOaS 30 – 37. Proti domácim chlapci hrali dobre, v závere sa nám nedarilo strelecky. Z družstva by som chcel poďakovať Adamovi Hegedűsovi, Nikolasovi Vankovi a Nikolasovi Škulibovi za bojovný a obetavý výkon.

     Za akciu bol zodpovedný učiteľ TŠV Vrečič Tibor.


     A zrodil sa bicykel!

     V pondelok 5. decembra 2016 sa žiaci III.FM a II.DM zúčastnili exkurzie do podniku Kenzel v Hurbanove. V tomto podniku sa vyrábajú bicykle všetkých veľkostí a viacerých druhov klasickou ručnou výrobou. Najnovším hitom podniku sú retrobicyle, ktoré sú napodobeninami bicyklov z polovice minulého storočia.

     V sprievode odborných zamestnancov podniku sa žiaci oboznámili s postupom výroby kostry bicyklov. Prezreli si dielne rezania, ohýbania a frézovania oceľových rúrok, zvárania kostier a  povrchovej úpravy bicyklov. Videli výrobu kolies bicyklov a proces montáže bicyklov.

     Počas tejto exkurzie videli žiaci na jednom mieste proces postupného prerodu oceľových rúrok, hliníkových profilov a všakovakých súčiastok na bicykel. Bola to pre žiakov zaujímavá a poučná skúsenosť.

     Ing. Augustín Ondrejkovič


     Dňa 2. decembra 2016 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci: I. C – Adam Nagy; II. A - Daniel Ďuriš, Barbora Masaryková, Klaudia Reháková, Patrik Medard Takáč, Viktória Chmelová; III. A - Vivien Gadžuričová, Marek Molnár, Samuel Rybár a Michal Výsocký.

     Účastníkom súťaže bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktoré preverili schopnosti účastníkov zvládnuť náročné gramatické javy. Vzhľadom na výsledky,  z ktorých nebolo možné, kvôli rovnakému počtu chýb, určiť víťaza, sa uskutočnilo aj druhé kolo. Po ňom vzniklo nasledovné poradie: 3. miesto - Viktória Chmelová, 2. miesto - Daniel Ďuriš a na 1. mieste zažiaril Patrik Medard Takáč. GRATULUJEME! J, J, J


     Vzťahy mladých ľudí sú aktuálnou témou mladej generácie.  Pani psychologička Jolana Kállayová ňou oslovila 1. decembra 2016 žiakov II. CM triedy. Počas besedy zdôraznila, že ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby a učia sa, ako vo vzťahoch žiť. To, ako prežívajú svoje priateľské a intímne vzťahy, do veľkej miery predurčujú skúsenosti v rodine. Venovala sa tiež stále aktuálnej téme, a to vzťahy v triede:

     • aké sú,
     • ako ich rozvíjať pozitívnym smerom,
     • ako rozvojom a zrelosťou vlastnej osobnosti prispieť ku kvalite hodnotného vzťahu.

     V diskusii nechala priestor aj na  otázky žiakov.


     Vyhodnotenie kampane Červené stužky

     Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nad ktorou má už niekoľko rokov záštitu Kancelária WHO na Slovensku. Cieľom kampane je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Aj v tomto školskom roku sme sa prihlásili a zapojili do 10. ročníka kampane Červené stužky a pripomenuli  si Svetový deň boja proti AIDS týmito aktivitami:

     • 1. tematická nástenka - v mesiaci november sme pripravili na chodbe školy pútavú tematickú nástenku, s možnosťou   

               vyzdvihnúť si letáky o problematike AIDS

           2.·beseda na tému HIV/AIDS zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne

           3. premietnutie filmu o smrti a nádeji s názvom Anjeli pre žiakov prvého ročníka s následnou krátkou diskusiou k filmu

           4. tvorba, rozdávanie, nosenie červených stužiek – žiaci tretieho ročníka pripravili stužky pre pedagogických a nepedagogických

               zamestnancov i žiakov školy, ktorí kampaň podporili 1. decembra nosením červených stužiek

           5. výtvarná súťaž v škole „Červené stužky“- do výtvarnej súťaže sme poslali jednu súťažnú pohľadnicu

      

     Za zorganizovanie aktivít zodpovedala Ing. Monika Virágová


     Technická olympiáda alebo Nebojte sa techniky! - Műszaki Olimpia, avagy Ne félj a technikától!

     Dňa 1. decembra 2016 bola naša škola opäť organizátorom obvodného kola siedmeho ročníka súťaže „Technická olympiáda“ pre základné školy okresov Komárno a Šaľa.

     Technická olympiáda je tvorivá súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov základných škôl záujem o techniku, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, vyhľadávať talenty v technike a podporovať ich odborný rast a rozvoj a orientovať žiakov na štúdium technických učebných a študijných odborov.

     V prvej časti súťaže mali súťažiaci vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z matematiky, geometrie a fyziky a manuálne zručnosti. Ich úlohou bolo vyhotoviť výrobok podľa technickej dokumentácie. V druhej časti súťaže mali súťažiaci odpovedať na otázky vedomostného testu s technickým zameraním. Pre väčšinu súťažiach bolo stretnutie so školskou dielňou, ručným náradím, technickými pomôckami a technickým výkresom ich vôbec prvým stretnutím s technikou. Videli sme, že boli z tohto stretnutie nadšení.

     Výsledky súťaže:

     Kategória A:

     1. miesto: Beáta Szarka, Tamás Csente, ZŠ s VJM, Komárno, Ul. práce,

     2. miesto: Tamás Ódor, Tamás Szalay, ZŠ a MŠ s VJM, Okoličná na Ostrove

     3. miesto: Viktória Takáčová, Marián Vitkó, ZŠ Marcelová

     Kategória B:

     1. miesto: Ákos Tóth, ZŠ s VJM, Kolárovo, Školská ul.

     2. miesto: Alex Németh, ZŠ s MŠ, Imeľ

     3. miesto: Oskar Ábrahám, ZŠ, Komárno, Komenského ul.

     Víťazi obvodných kôl postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 2. februára 2017.

     Ing. Augustín Ondrejkovič

     2016 december 1-én került sor a Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában a Műszaki Olimpia járási fordulójának a megrendezésére. Idén iskolánk adott otthont a Komáromi és a Vágsellyei járás versenyfordulójának.

     Az alapiskolások két kategóriában küzdöttek meg a győzteseknek járó díjakért és a kerületi fordulóba való továbbjutásért. Az „A” kategória versenyzőpárosainak pörgettyűt, a „B” kategória egyéni versenyzőinek pedig szélmalmot el kellett készíteni a megadott műszaki dokumentáció alapján. Azután a tesztfeladatok megoldására került sor.

     Az elért eredményekhez szívből gratulálunk, a verseny kerülti fordulójához, amely 2017 február 2-án kerül sor, pedig sok sikert kívánunk!

     Versenyeredmények, Komáromi járás:

     A kategória:

     1. helyezett: Szarka Beáta, Csente Tamás, ZŠ s VJM, Komárno, Ul. práce,

     2. helyezett: Ódor Tamás, Szalay Tamás, ZŠ a MŠ s VJM, Okoličná na Ostrove

     3. helyezett: Takáčová Viktória, Vitkó Marián, ZŠ Marcelová

     B kategória:

     1. helyezett: Tóth Ákos, ZŠ s VJM, Kolárovo, Školská ul.

     2. helyezett: Németh Alex, ZŠ s MŠ, Imeľ

     3. helyezett: Ábrahám Oskar, ZŠ, Komárno, Komenského ul.

     Ing. Augustín Ondrejkovič

      


     XVIII. ročník krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve - XVIII. évfolyam a ZENIT gépészeti versenyének kerületi fordulója

     Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače organizovala Krajské kolo XVIII. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve dňa 30. novembra 2016. Našu školu reprezentovali v kategórii B2: Szűcs Henrich z triedy III. BM - umiestnil sa na 2. mieste a Kvarda Gábor taktiež z III. BM triedy, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

     Műszaki Szakközépiskola, Kozmálovská cesta 9, Tlmače rendezte a ZENIT verseny gépészeti részének XVIII. évfolyamának kerületi fordulóját 2016. november 30.-án. Iskolánkat képviselte a B2 kategóriában, Szűcs Henrich a III. BM osztályból a 2. helyet érte el, míg Kvarda Gábor a III. BM osztályból az 5. helyen végzett.


     Vedomostná súťaž z dejepisu

     Dňa 30. novembra 2016 sa na našej škole uskutočnila  vedomostná súťaž z dejepisu. Zúčastnili sa jej žiaci z II. A a III. A triedy. Žiaci si merali "sily" v štyroch povinných kolách - Významné udalosti svetových dejín, Míľniky vedy a techniky, Druhá svetová vojna, Svet v novom storočí a v jednom ľubovoľnom, podľa vlastného výberu.

     Na prvom a druhom mieste sa umiestnili žiaci z III. A- Samuel Rybár a Filip Takáč, na treťom mieste sa umiestnil žiak Peter Szabó z II. A triedy.

     Organizátor: PhDr. Edita Andrusková

      


      

     Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

     28. novembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži sa zúčastnili žiaci IV.  BM, IV. A a IV. CM triedy.

     Umiestnenia:    1. miesto získal Roman Hajtman zo IV. A
                                2. miesto získal Patrik Motajčík zo IV. BM
                                3. miesto získal Ákos  Árgyusi zo IV. CM
      
     Súťažiaci boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.
      
     2016. november 28 -án tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben a IV. BM, IV. A  és a IV. CM diákjai vettek részt.
     Helyezések:  1. helyezett: Roman Hajtman, IV. A
                            2. helyezett:  Motajčík Patrik, IV. BM
                            3. helyezett:  Árgyusi Ákos, IV. CM

      

      A versenyzőket az iskolai büfé vásárlási utalványaival ajándékoztuk meg.


     Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov

     Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ - finále sa hrali dňa 28.11.2016 v pondelok v mestskej športovej hale za účasti 4 škôl. Naši hráči pôsobili veľmi unaveným dojmom, hrali bez nálady a motivácie. Tu sú výsledky nášho družstva:

     SOŠT - Gymnázium J. Ľ. Šuleka 1 – 5

     SOŠT - Gymnázium H. Selyeho 2 – 6  

     SOŠT - SPŠ Komárno 5 – 9

     Napriek slabým výsledkom družstva by som chcel vyzdvihnúť brankára Kelkó Balázsa z 3. FM triedy a útočníka Olivera Hegedüsa z 3. DM triedy. Víťazom turnaja sa stali hráči z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.                                

     Za akciu zodpovedal  Tibor Vrečič, učiteľ TŠV.

      


     Nyílt nap 

     A komáromi Műszaki Szakközépiskola 2016. november 24-én, csütörtökön ismételten megnyitotta kapuit az iskolánkon oktatott szakok iránt érdeklődők előtt. Olyan 9. osztályos tanulók látogattak hozzánk, akik már elgondolkodtak a szakmai pályán, vagy csak egyszerűen kíváncsiak voltak arra, milyen tanulmányi lehetőségeket kínálunk, milyen az itt folyó iskolai élet.

     A nyílt napra érkezőket szüleikkel, pedagógusaikkal iskolánk tanulói és tanárai fogadták, majd rövid ismertetőket hallhattak azoktól a cégvezetőktől, akik szalonjaikban, műhelyeikben szakmai gyakorlat szerzésére kínálnak lehetőséget diákjainknak. Ezek a vállalatok ösztöndíjban is részesítik azokat a diákokat, akik az általuk keresett szakmákat választják.

     Ezt követően részletesen bemutatták az idei év kínálta tanulmányi szakokat. Ezek közül érettségi bizonyítvánnyal végződő szakok a következők: gépek és berendezések műszerezése, villamos műszerész, fa- és bútoripari technikus, számítógépes grafikus, szállítmányozási ügyintéző.

     Akik szakmunkás bizonyítványt szeretnének szerezni, azok a következő szakmák közül választhatnak: fémmegmunkáló, gépésztechnikus, gépek és berendezések javító műszerésze, autószerelő-műszerész, autószerelő-villamos műszerész, villamos műszerész – alkalmazott technika, asztalos, festő, vízvezeték-szerelő, bádogos.

     Lehetőséget kínálunk kétéves tanulmányi idejű, szakmunkás bizonyítvánnyal végződő szakmára, ezek a következők: gépgyártás, famegmunkálás, építési termelés.

     Nagy az érdeklődés a felépítményi szakok iránt is, mely két év után érettségi bizonyítvány megszerzésére ad lehetőséget a következő szakokon: ipari-szolgáltatási vállalkozás, gépészet – vállalkozás és szolgáltatások.

     Az ide látogatók végigjárták iskolánkat, szaktantermeinket, műhelyeinket. Saját szemükkel győződhettek meg arról, miképp folyik az oktatás iskolánkban.

     Horváth Ambrus Zsuzsanna


     Slávnostné odovzdávanie stavby na SOŠ technickej v Komárne

     22. novembra 2016 sa na SOŠT – MSZKI v Komárne konalo slávnostné odovzdávanie stavby nesúcej názov „Zníženie energetickej náročnosti budovy školy – SOŠ technická Komárno“, na ktoré prijali pozvanie poslanci NSK a vedúci pracovníci sprevádzajúci predsedu NSK  - Doc. Ing. Milana Belicu PhD., ďalej primátor mesta Komárno – Ing. László Stubendek a s ním prichádzajúci poslanci a riaditelia stredných a základných škôl.

     Za prítomnosti vážených hostí odovzdal stavbu do užívania predseda NSK - Doc. Ing. Milan Belica, PhD.,  ktorý vo svojom príhovore zhodnotil význam práve ukončeného diela financovaného z prostriedkov NSK. Realizácia projektu spočívala vo výmene všetkých okien, vchodových dverí v objekte školy a telocvične. Spolu bolo preinvestovaných 320 tisíc eur a ďalších 36 tisíc stála rekonštrukcia sociálnych zariadení. V príhovore riaditeľa školy – Ing. Elemíra Pála odznelo, že chceme pokračovať vo zveľaďovaní priestorov školy obnovou telocvične, šatní a vybudovaním multifunkčného ihriska, a tým prispieť k ďalšiemu skvalitneniu prostredia, v ktorom sa vzdelávajú naši žiaci.

       

      


     MO SŠ vo florbale

     Majstrovstvá okresu stredných škôl vo florbale sa konali v dňoch 9. a 10.11.2016 na SOŠOaS Komárno. Naši chlapci si počínali veľmi dobre. Po výhrach nad družstvom súkromnej SOŠ z Kolárova 8:0 a prehre 1:2 so SPŠ Komárno postúpili do finále turnaja. Tam najprv zdolali domácu SOŠOaS Komárno pomerom 4:0 a SPŠ Komárno 3:2. Vo finále sme mali neuveriteľnú smolu, nepodarilo sa nám streliť gól ani z vyložených šancí a tak sme podľahli Gymnáziu Ľ. J. Šuleka 1:2. Turnaj vyhrala SPŠ Komárno pred našou SOŠT-MSZKI Komárno a na treťom mieste skončilo Gymnázium Ľ. J. Šuleka. Chlapcom k peknému úspechu gratulujeme!    

     Za akciu bol zodpovedný Tibor Vrečič učiteľ TŠV.


     Stolný tenis -  Asztalitenisz

     V dňoch 23. a 24.novembra 2016 sme na našej škole usporiadali okresné kolá Majstrovstiev okresu v stolnom tenise družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl okresu Komárno pre školský rok 2016/2017. Na turnaj sa prihlásili 4 školy v kategórii  „dievčatá“ a v kategórii „chlapci“ bojovalo rekordných 11 škôl.

     Konečný výsledok:

     dievčatá:
     1. Gymnázium H. Selyeho Komárno
     2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
     3. SPŠ Komárno
               
      
      
      
      
      
                chlapci:
     1. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
     2. SPŠ Komárno
     3. Gymnázium H. Selyeho Komárno
      
      
     Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.
     Vyhlasovateľom turnaja je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu  SR.
     Turnaj finančne podporoval Nitriansky samosprávny kraj.

     Organizátori: Tibor Vrečič ,   István Száraz                        

     2016. 11. 23-án és 24-én rendeztük meg iskolánkon a járási asztalitenisz-bajnokságot. A lányok csapatát 4 iskola,  a fiúkét pedig rekordlétszámú 11 iskola tanulói képviselték.

     A végső sorrend a következő lett :

     Lányok:
     1. Selye János Gimnázium Komárom
     2.  Ľ. J . Šulek Gimnázium Komárom
     3. Ipari Szakközépiskola Komárom
     Fiúk:
     1. Ľ. J. Šulek Gimnázium Komárom
     2. Ipari Szakközépiskola Komárom
     3. Selye János Gimnázium Komárom
      
     A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.
     A tornát a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatta.

     Szervezők: Tibor Vrečič, István Száraz      


     I. C navštívila Pevnosť v Komárne

     Dňa 18. novembra 2016 sa trieda I. C pri príležitosti Dňa študentstva vybrala do Pevnosti v Komárne. S odborným výkladom sme absolvovali takmer dvojhodinovú exkurziu po rozsiahlom historickom objekte, ktorým nás trpezlivo sprevádzal - Mgr. Andrej Ozimy,  z Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok  na MU v Komárne, za čo mu srdečne ďakujeme.

     Po prehliadke už na nás čakal vynikajúci guláš, pri konzumácii ktorého sme ocenili kuchárske schopnosti -firmy J VANKÓ & SYN. Guláš bol vynikajúci, ale nemali by sme ho kde jesť, keby nám p. Škulibová nevybavila priestor na varenie a posedenie.

     Poďakovanie za príjemne prežitý deň patrí tiež všetkým rodičom, ktorí poskytli ďalšie potrebné suroviny na guláš.

     Organizovala triedna učiteľka: Mgr. Elena Szabóová

      


     Deň študenstva

      7. november  je štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu. V tento deň však slávime aj Medzinárodný deň študentstva. Pripomíname si tak dve historické udalosti: jednu z roku 1939 a druhú z obdobia o 50 rokov neskôr, z roku 1989. V oboch zohrali dôležitú úlohu študenti. Študenti teda boli a sú dôležitou súčasťou spoločnosti, sú predpokladom jej rozvoja. V októbri 1939 pražskí študenti demonštrovali proti nacistickej okupácii, dôsledkom čoho bolo deväť popravených študentov a stovky študentov bolo poslaných do koncentračného tábora. V roku 1941 bol vo Veľkej Británii ako spomienka na tento deň 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Aj keď si pripomíname udalosti smutné svojím charakterom, v tento deň sa naša škola snaží pripraviť našim študentom deň plný pokoja a radosti, pretože oni sú naša budúcnosť. 18. novembra sme si na triednických hodinách pripomenuli význam tohto dňa a následne sa rozdelili do troch skupín. Trieda 1.C absolvovala prehliadku komárňanskej pevnosti spojenú s varením guláša priamo v prostredí pevnosti. Časť športovo naladených žiakov sa zúčastnila medzitriednych zápasov vo futsale v našej školskej telocvični. Ostatní žiaci sa presunuli do mesta, kde si v kine Tatra pozreli zábavný a poučný film.  Deň študentstva sme tak strávili aj činorodo, aj oddychovo, aj zábavne. 


     "Diabetes" - "Cukorbetegség"

     Diabetes mellitus (cukrovka) patrí k jedným z najzávažnejších ochorení v súčasnosti, možno povedať, že je to pandémia 3. tisícročia. Preto sme dňa 16.11.2016 zorganizovali s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne besedu na tému „Diabetes“ pre žiakov I. C triedy.  Žiaci sa dozvedeli o príčinách vzniku ochorenia, o jej príznakoch, možnostiach liečby, rizikových faktoroch a o prevencii.                              

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2016. november 11-én a komáromi Regionális Népegészségügyi  Hivatal dolgozója  az iskolánkban előadást tartottak „Cukorbetegség“ témakörben a I. C osztály részére.

     Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika  felelt.


     Szavalóverseny - Monostori Erőd

     2016. november 9-én a Monostori Erőd Nonprofit Kft. az 1956-os forradalom emlékére szervezett szavalóversenyén vettünk részt Pákozdi Fanny, III. BM osztályos tanulóval.

     A versenyzőknek két verset kellett előadniuk. A kötelező vers szerzője s egyben a zsűri elnöke,  Dr. Bartanusz Attila bevezetőjében pár szóban ismertette az 1956-os forradalom eseményeit, majd egy rövid videó bemutatásával megnyitotta a szavalóversenyt.

     A zsűri egyöntetű döntése alapján Pákozdi Fanny végzett a dobogó legfelső fokán, akit oklevéllel és értékes ajándékokkal jutalmaztak. Fanny versmondói tehetsége olyannyira elvarázsolta a zsűrit, hogy a verseny szervezője meghívta őt a közeljövőben megrendezésre kerülő kiállítás megnyitójára is, ahol majd szintén a versenyen elhangzott két verset fogja elszavalni.

      

      

      

      


     „THE DARK TRIP – CESTA DO TMY“ 

     V utorok 8. novembra 2016 sa žiaci I. AM, I. BM a I. C triedy zúčastnili divadelnej inscenácie jedného herca „THE DARK TRIP – CESTA DO TMY“ v Jókaiho divadle v Komárne. Hudobno-dramatický program ponúkol príbeh mladého muža, ktorý sa dostal k drogám a následne jeho život naberie rýchly spád, ktorý nevie zastaviť. Inscenácia je energická, interaktívna, približuje sa divákovi v teenagerskom veku. Stvárňuje všetko, s čím sa mladý človek môže stretnúť v dnešnej dobe. Predstavenie oživila videoprojekcia, ktorá priblížila dej a miesta, kde sa príbeh odohrával. V závere sa herec prihovoril mladým divákom, podelil sa o svoju životnú skúsenosť a povzbudil ich, aby boli sami sebou a aby sa na cestu do tmy nikdy nedostali. Podujatie vzniklo vďaka podpore Odboru vzdelávania a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja.

     Autor: Mgr. Vanda Jankovičová

     Foto: Mgr. Péter Sánta


     ŠKANDINÁVIA -beseda

     Ako sa už stalo v našej škole dobrým zvykom uskutočnila sa 4. novembra 2016 v spolupráci s Občianskym združením Maximilián Hell  opäť beseda na tému Škandinávia pre triedy I. C  a III. A. Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie putovania po najzaujímavejších mestských a prírodných lokalitách v škandinávskych štátoch - Dánsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko.

      

     Na besede sme sa dozvedeli, že prednášajúci – p. Mária Beneová a p. Vladimír Kmeť - sa osobne zaslúžili o to, aby bola na nórskom ostrove Vardo Maximiliánovi  Hellovi, ktorý tu v roku 1769 pracovne pobudol, odkrytá pamätná tabuľa so správnymi životopisnými údajmi v súvislosti s udeľovaním čestného občianstva tomuto astrológovi.

     Mgr. Elena Szabóová   

      


     MO vo futsale žiakov

     Dňa 2. novembra 2016 sa v Športovej hale v Komárne uskutočnili Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ. Naši chlapci skončili na postupovom 2. mieste za Gymnáziom Ľ. J. Šuleka.

     Výsledky našich žiakov:
     SOŠT-MSZKI – SOŠ Kolárovo    8 – 2
     SOŠT-MSZKI – SPŠ stavebná     7 – 3                                          
     SOŠT-MSZKI – Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno      1 – 8                                        

     Za akciu bol zodpovedný Tibor Vrečič -učitel´  TSV.


     "Prevencia krimininality, záškoláctvo"

     Dňa 26. 10. 2016 sa na našej škole pre žiakov  I.AM,  I.BM a I.DM tried uskutočnila beseda na tému  „Prevencia kriminality, záškoláctvo”. Besedu viedol náčelník Mestskej polície v Komárne,  ktorý žiakom vysvetlil pojem kriminalita, popísal jej príčiny a možnosti, ako jej predchádzať. Svoje rozprávanie spestril príbehmi zo života. Je dôležité predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu životapocitu bezpečia nás všetkých. O týchto problémoch sa nehovorí ani nepočúva ľahko. Realita života nám však nedovoľuje tváriť sa, že sa nás to netýka.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     HOLOKAUST – beseda

     Prednáška s následnou besedou a prezentáciou kníh spisovateľa Martina Hunčára, ktorá sa konala 24. októbra 2016 pre triedy I. C, II. A a III. A, sa stretla s veľmi dobrým ohlasom u žiakov aj prítomných pedagógov.

     Náš hosť v úvode ukázal žiakom zábery, ktoré sa nedajú vygoogliť. Pred niekoľkými  rokmi navštívil Mjanmarsko (Barmu) a bol v odľahlých oblastiach, v ktorých neboli 70 rokov žiadni cudzinci. Krásna príroda (niečo medzi Slovenským rajom a Avatarom), jednoduchí a chudobní ľudia, milé deti, nebezpečenstvo, jazda na motorkách... – Takto zvesela začalo rozprávanie skromným dojmom  pôsobiaceho a mladistvo vyzerajúceho štyridsiatnika.

     Hlavným programom nášho stretnutia s ním bola však téma vážna, smutná. Cieľom prednášky a besedy bolo pripomenúť si hrôzy páchané na Židoch, ktoré sa stali počas 2. svetovej vojny. Pán Hunčár má certifikát lektora od Židovského múzea a Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva. Nechcel zahrnúť žiakov príliš mnohými faktami, hovoril len základy, púšťal cez projektor výpoveď preživšieho koncentračný tábor a snažil sa v triede navodiť atmosféru, ako by sa cítili oni, ak by sa im diali podobné krivdy. Dosiahnuť silný účinok na prítomných pomohol transparent, na ktorom sú parafrázované niektoré zákony z obdobia Slovenského štátu. Na plátne sú slová Židia vymenené za - Slováci.

     A ktože to bol schopný zaujať našu mládež?

     Pán Martin Hunčár (1971) žije v Bratislave spolu s manželkou Danielou a synmi Samuelom a Jakubom. Vyštudoval Stavebnú fakultu na STU, biblickú školu v Brne a momentálne diaľkovo študuje teológiu vo Švédsku na Oral Roberts University. Bol dekanom biblickej školy Slovo života, je druhým pastorom zboru, vedúcim vydavateľstva a nedeľnej školy.  Je autorom viacerých scenárov (najznámejšie je divadelné predstavenie Nájdený stratený raj), troch detských CD (Janko Oriešok, Život ako z rozprávočky, Ovocinoland) a šiestich dobrodružných kníh pre deti a mládež (Ako Janko Oriešok porazil draka, Drakozdrap, Za Bránou Slova, Tajomný Mithras, Dopraj duši raj, Chceš sa stať misionárom?). Napísal aj knihu Zdravý životný štýl a momentálne pracuje na diele Maratón duše. Okrem toho cestuje, káže, hrá v divadelnom predstavení Nájdený stratený raj, publikuje v časopise Víťazný život a prednáša mládeži – na našej škole zanechal posolstvo o zverstvách holokaustu, ktoré sa už nikdy nesmú zopakovať!

     Touto cestou chceme poďakovať p. Hunčárovi za návštevu a za sprostredkovanie faktov, ktoré zanechali trvalú stopu  v našich mysliach.

     Žiaci I. C, II. A, III. A a zodpovedná za akciu Mgr. Elena Szabóová


     Diákutaztatási program - Beszámoló 

     A Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából meghirdetett Diákutaztatási program keretében iskolánk a révkomáromi Műszaki Szakközépiskola 40 diákja és 4 tanára Budapestre utazott 2016. október 21-én, azaz pénteken. Öröm volt számunkra, hogy bepillantást nyerhetünk egy anyaországi szakiskola életébe, megláthatjuk, miképpen ünneplik nemzeti ünnepüket. Tanulóink kíváncsian várták a Terror Háza Múzeum megtekintését, hiszen már oly sokat hallottak róla. Az autóbuszban Tóth Máté a III. CM osztály diákja egy általa előkészített beszámolóban ismertette 56 eseményeit.

          Budapestre érve a Verebély László Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatónője Polyákné Gajdos Katalin valamint Barkóczi Balázs tanár fogadott bennünket az iskola épülete előtt. Barkóczi tanár úr röviden bemutatta nekünk iskolájukat, amely Budapesten, Angyalföldön található. Megtudhattuk, hogy az  iskola épülete 1910-ben készült el. 1950-től erősáramú technikumként működött és ez a profil egyeduralkodó volt egészen 2001-ig, amikor informatikával bővült. 2015-ben pedig rendészeti ágazati képzést is indítottak. Az iskola villamos ágazata országszerte híres volt. Mindenhol úgy ismerték őket, hogy az Ütegesek (mert az épület az Üteg utcában található). Ebben a technikumban indult el a Paksi Erőmű szakembereinek képzése, a vezérkar több tagja is ide kötődik. Az iskola Verebély László villamosmérnök nevét 1991-ben vette fel. Névadója a 20. század első felének kiemelkedő tudósa, professzora volt, akit elméleti és gyakorlati munkássága egyaránt európai hírű szaktekintéllyé emelt. Képzési rendszerük igen sokrétű. Vannak az érettségi utáni szakképzésben részt vevők, erősáramú elektrotechnikus és szoftverfejlesztő OKJ szakmákban. Ezt alapozza meg az érettségire való felkészülés 4 éves szakasza. Valamint képeznek szakiskolásokat villanyszerelő és számítógép-szerelő szakmákban. Jelen tanévben 22 osztályuk van és közel 600 diák jár hozzájuk.

          Az iskola diákjai alapos és nagyon szép tablót készítettek a nemzeti ünnep alkalmából, amelyeken korabeli képeket, dokumentumokat láthattunk 56 eseményeiről, résztvevőiről és áldozatairól pl. Manszfeld Péterről. A tanár úr részletesen taglalta az 56-os eseményeket, mondanivalóját pedig a tabló képeivel illusztrálta. Programunk következő pontja az iskolai ünnepség volt, amelyen az igazgatónő üdvözölte diákjainkat, majd iskolánk diákja, Fazekas Egon az I.A osztály tanulója elszavalta Jobbágy Károly: A rádió mellett című versét. Ezt követte a Verebély László Szakgimnázium és Szakközépiskola műsora, amelyet Veszelovszki Balázs tanár úr állított össze. A műsorban a szereplők időrendi sorrendben végig vezettek bennünket az 56-os eseményeken. A háttérben kivetített képeken pedig a forradalom újra életre kelt. A műsor végén meghatottan hallgattuk végig a magyar himnuszt. Az iskolalátogatás után Barkóczi Balázs tanár úrral meglátogattunk egypár olyan helyet, ahol az 56-os események zajlottak. Autóbusszal elmentünk a Hősök Terére, ahol láthattuk a Millenniumi emlékművet, a Műcsarnok épületét és a Szépművészeti Múzeumot. Az 56-os emlékműhöz menet megtekintettük az Időkereket a világ egyik legnagyobb homokóráját, amelyet 2004. április 30-án Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása alkalmából avattak fel. Az 56-osok terére érve megtudhattuk, hogy a Magyar Népköztársaság idején ezen a téren tartották a legnagyobb állampárti tömegrendezvényeket, katonai díszszemléket és felvonulásokat a nemzeti ünnepé nyilvánított napokon. 1951-től itt állt az 1956-os forradalom idején ledöntött Sztálin-szobor. Megnéztük az 1956-os forradalom kezdetének ötvenedik évfordulójára épült emlékművet is és a mellette lévő Regnum Marianum templom helyén emelt emlékkeresztet. Sétánk során Barkóczi Balázs részletekbe menően beszélt a látott helyekről. Azután diákjaink szűk egyórás ebédszünetet kaptak az Oktogonnál, mert 14: 30-ra jelentkeztünk be a Terror Háza Múzeumba. A diákokat már a múzeum falán látott áldozatok képe is nagyon meghatotta. Sokan gyújtottak mécsest az emlékükre. A múzeumba két csoportra osztva, két vezetővel indultunk el megtekinteni a kiállítást. A második emeleten megkaptuk a fülhallgatókat és megkezdődött a tárlatvezetés. Ezen a szinten 8 kiállítóhelység és egy kisebb vetítő szoba van.

          Az első terem Magyarország náci és szovjet megszállását mutatta be. A következő teremben a nyilas uralom korszakát láthattuk. A Gulág-Málenkij robot terme azokra a magyarokra – civilekre, hadifoglyokra és politikai elítéltekre – emlékeztetett, akiket a szovjet csapatok kényszermunkatáborokba hurcoltak. A már kiépült kommunista diktatúra mindennapi valóságába léptünk be, az ’50-es évek termében. A következő, a szovjet tanácsadók terme volt, az utolsó kiállító teremben pedig egy hosszú ideig elhallgatott, de annál fontosabb témáról, a kommunizmussal szembeni magyarországi ellenállásról kaphatunk képet.

             Az első emeleti tárlatot az át- és kitelepítés terem nyitotta, amely a második világháború utáni kollektív üldözés időszakát mutatta be.

          A beszolgáltatás terem zsírkockákkal kirakott labirintusa a parasztság elleni terrort idézi meg, és emlékeztet a kisbirtokosra, „kulákra”, zsellérre, földmunkásra, akinek sok esetben utolsó szem búzáját vette el a kommunista hatalom. Az ávó-s arcképcsarnokon át az államvédelem rettegett vezetőjének, Péter Gábornak a szobájába vezet az út, ahol az íróasztal és vele szemben a priccs, a szovjet proletárdiktatúra gyakorlatát is szimbolizálja: a forradalom felfalja gyermekeit.

          Az alagsor cellái a megrázó, végzetes emberi valóságot tárták elénk. A lassan haladó liftben az ereszkedés során, egy filmen a kivégzés módszerét mondta el egy személy a maga rettentő egyszerűségében. A pincébe érve mindenki elnémult, megrökönyödött.. Az alagsor egyik fele rekonstrukció, eredeti állapotában mutatja be a múlt század közepének állapotát, sűrítve mindazt, ami a negyvenes-ötvenes évek lényege volt: félelem, terror.

          A cellák variációi az emberi gonoszság találékonysága felől nem hagynak kétséget. Vizes cella: napokig, térdig hideg vízben…, rókalyuk: a teljes  sötétség egy méter magasságú térben…, karcer: a bezártságérzet tébolya, fél méter alapterületű lyukban… Kínzókamra, melyről eszünkbe jut a hatalom végletes cinizmusa. A pince másik fele a tematikus kiállítás folytatása: Internálás, 1956, Megtorlás, Kivándorlás, mely termek tovább követik a kronologikus rendet.Az elénk tárt múltat a Könnyek Termével (a halálos áldozatok névsorával), illetve a Tettesek Falával hagytuk magunk mögött.

          Valamennyien megrendülve hagytuk el a múzeum termeit. Ennek ellenére többen készülnek vissza a Terror Házába, mert hallották, hogy a harmadik emeleten egy új tárlaton testközelből élhetik át a forradalom legfontosabb pillanatait egy VR-szemüveget felvévéve.56 eseményeit jobban megértve szálltunk fel az autóbuszra és elindultunk Komáromba. Október 24-én pedig várjuk a Verebély László Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjait és tanárait, akik elhozzák iskolánkba  az 56-os műsorukat, hogy azok a diákjaink is lássák, akik nem voltak velünk Budapesten.

          Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek,hogy diákutaztatási pályázatuk elnyerásével egy baráti iskolával együtt ünnepelhettük meg az 56-os forradalom hatvanadik évfordulóját.

      

      


     Cárpátia cup  -  stolný tenis

     Dňa  21. 10.2016  sa dvaja žiaci  našej školy zúčastnili  stolnotenisového turnaja  Cárpátia cup, ktorý sa uskutočnil na Gymnáziu H. Selyeho v Komárne. Pekné umiestnenie dosiahol Bence Cséplő z II. BM triedy, ktorý postúpil medzi 8 najlepších žiakov.

     2016. 10. 21- én 2 diákkal résztvettünk az asztalitenisz versenyen amely a Selye J. Gimnáziumban került megrendezésre. A magas színvonalú versenyen szép helyezést ért el a II. BM osztály tanulója Csépő Bence aki bekerült a legjobb 8 játékos közé.

     Száraz István


     XVIII. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve - XVIII. évfolyam a ZENIT gépészeti versenyének iskolai fordulója

     Každý rok na jeseň na našej škole prebieha súťaž ZENIT v strojárstve. Tentoraz sa školské kolo (už XVIII. ročník) súťaže ZENIT uskutočnilo 21. a 24. 10. 2016.

     Minden év őszén megrendezésre kerül iskolánkon a ZENIT verseny gépészeti része. Idén az iskolai forduló XVIII. évfolyama 2016. október 21.-én és 24.-én lett megrendezve.

     Táto súťaž je vždy rozdelená na dve časti:

     A verseny mindig két részből áll:

     Prvá časť je zameraná na teoretické vedomosti, zahŕňa teda otázky zo strojárskej technológie, technického kreslenia, mechaniky a technológie. Žiaci v danom časovom limite riešia testy, a vypracujú pracovný postup výrobku podľa výrobného výkresu.

     Az első rész az elméleti tudást méri fel, amelyen a kérdések gépészeti technológiából, műszaki rajzból, mechanikából és technológiából szerepelnek. A tanulók egy adott időn belül oldják meg a tesztfeladatokat és dolgozzák ki a technológiai munkafolyamatot egy adott munkadarab gyártási rajz szerinti elkészítésére.

     Druhá časť súťaže je zameraná na praktickú časť. Žiaci majú na základe výrobného výkresu vyhotoviť súčiastku v danom časovom limite. Hodnotí  sa presnosť výroby, kvalita povrchu, ako aj dodržanie bezpečnosti práce.

     A második rész a gyakorlati rész ahol a tanulók egy meghatározott időn belül készítik el az adott gyártási rajz szerinti alkatrészt. Értékelve van a gyártás pontossága, a felület minősége és a biztonsági előírások betartása munka közben.

     Tento školský rok sa súťaže Zenit v strojárstve zúčastnili študenti z triedy III. BM a III. FM.

     Ebben az iskolai évben két osztály gépész csoportja vett részt a III. BM és a III. FM osztályokból.

     Súťaž pripravili a na jej priebeh dohliadali: A versenyt előkészítette és felügyelte:

     Ing. Alexander Kányai – trieda III. BM osztály sekcia mstz csoport – vedomostný test - elmélet

     Alexander Zachar – praktická časť – gyakorlati rész

     Ing. Ladislav Molnár – trieda III. FM osztály sekcia sm csoport – vedomostný test - elmélet

     István Kiss - praktická časť – gyakorlati rész

      

     XVIII. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve  24. 10. 2016

     III. BM – MSTZ                                                                                Názov: Doštička

     Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

     Nikolas Goda

     18

     3

     80

     101

     4

     Gábor Kvarda

     22

     11

     85

     118

     2

     Zdenek Litavec

     24

     7

     60

     91

     5

     Szilárd Lőrincz

     6

     2

     100

     108

     3

     Henrich Szűcs

     22

     7

     100

     129

     1

      

     XVIII. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve 21. 10. 2016
      

     III. FM – SM                                                                                      Názov: Doštička

     Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

     István Csintalan

     34

     6

     85

     125

     1.

     Adolf Csóka

     30

     6

     75

     111

     2.

     Karol Debnár

     24

     6

     60

     90

     4.

     Dominik Kecskés

     -

     -

     -

     -

     -

     Balázs Kelko

     -

     -

     -

     -

     -

     Tamás Margit

     26

     7

     75

     108

     3.

     Norbert Simonics

     20

     6

     85

     111

     2.

     Martin Vida

     -

     -

     -

     -

     -

      


     Prechádzka tokom riečky Žitava

     Členovia OZ Maximilian Hell Slovensko - pani Mária Beneová a p. Vladimír Kmeť - zavítali na našu školu 20. októbra 2016, aby tentoraz žiakom I.C a III.A  priblížili prírodné a historické zaujímavosti o povodí riečky Žitava. Spoznávanie nášho prekrásneho Slovenska nám už tradične sprostredkovali prostredníctvom premietaného filmu s hudobným pozadím, do ktorého naši hostia striedavo vstupovali hovoreným slovom.

         

     Dozvedeli sme sa, že Žitava pramení v oblasti Pohronského Inovca, v podcelku Lehotská planina, na severnom svahu Kamenného vrchu v nadmorskej výške približne 625 m n. m., juhozápadne od stredu obce Veľká Lehota a má celkovú dĺžku 99,3 km. Bolo zaujímavé spoznávať kadiaľ sa Žitava uberá, ako sa jej koryto plynutím rokov menilo zásahom človeka, ako sa z čírej vody stáva voda kalná. Spoznali sme tri mestá: Zlaté Moravce, Vráble a Hurbanovo a mnoho obcí.

     Oblasť Starej Žitavy je chráneným územím (PR Žitavský luh a PP Stará Žitava) so zachovanými brehovými porastmi a lužným lesom. Nové koryto obchádza obce Michal nad ŽitavouKmeťovoMaňa a Vlkas, od hlavného toku sa ďalej odpája Chrenovka, ktorá prechádza pri obci Hul na ľavý breh Žitavy, chvíľu tečie súbežne s ňou, výrazne meandruje a preteká lužným lesom až k Novým Zámkom, kde ústi do NitryChrenovka je chráneným územím (PR Potok Chrenovka) so zachovalými brehovými porastmi. Pri obci Hul priberá Žitava zľava významný prítok Liska a pri Dolnom Ohaji sa nové koryto stáča na západ a pri Šuranoch sa napokon vlieva do Nitry (121,1 m n. m.).

     Avšak koryto Starej Žitavy pokračuje na juh, vteká na územie Podunajskej roviny, tečie popri obci Bešeňov (118,8 m n. m.), ďalej priberá zľava Branovský potok(112,6 m n. m.). Ďalej preteká katastrálnym územím obce Dvory nad Žitavou, kde sa pripájajú viaceré vodné kanály, popri obci Bajč, kde sa pripája Pribetský kanál(112,2 m n. m.) a následne aj cez extravilán Hurbanova. Tu sa výraznejšie stáča na západ a oblúkom preteká lužným lesom (PR Alúvium Žitavy) až k ústiu do Starej Nitry pri Martovciach.

       

       

     Ďakujeme za poučný zážitok.

     Koordinátorka pre environmentálnu výchovu - Mgr. Elena Szabóová


     MO v bedmintone

     Dňa 18. októbra sa v Imeli uskutočnili MO v bedmintone žiakov a žiačok SŠ. Naše družstvo reprezentovali nasledovní študenti:

     1. Chmelová Viktória 2. A
     2. Reháková Klaudia 2. A
     3. Hullmann Csaba 4. BM
     4. Trhaj Andrej 4. A

     Naše dievčatá skončili na 5. mieste. Bojovali, ale chýbali im herné skúsenosti. Na kráse im to však neubralo. Chlapci skončili na 6. mieste. Mali smolu, lebo dva zápasy skončili len minimálnym rozdielom dvoch košíkov.

     Víťazmi turnaja sa u žiačok stalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka, u žiakov to bola SPŠ Komárno.

     Za akciu bol zodpovedný učiteľ TŠV Tibor Vrečič


     Návšteva Nitry 

     Nitra je starobylé mesto neodmysliteľne späté s našou históriou. Poznať jej historické zákutia, pamiatky a osobnosti patrí k všeobecnému vzdelaniu každého človeka. Preto trieda 3.A toto mesto navštívila dňa 13.10.2016. Prehliadka začala v Starom meste, kde sme nemohli vynechať Pribinu – nitrianske knieža, Konštantína a Metoda, pamätník popísaný hlaholikou i cyrilikou, sochu Corgoňa a s ním spojenú legendu. Pri každej zastávke sme si urobili odborný výklad. Naša cesta viedla ďalej na hrad, kde sme navštívili múzeum a miesta súvisiace s históriou Slovanov. Po fundovaných výkladoch sme si oddýchli v Divadle Andreja Bagara. Komédia Mika Myllyaho s názvom Panikári je vtipnou hrou, ktorá nenechá nikoho na pochybách, že dobrí kamaráti, dobre mienená rada a dobrá zábava ešte nevymreli. A s týmto pocitom sme sa večer vrátili domov.

     Zuzana Farkašová


     Irodalmi séta Jókai nyomában - Literárna prechádzka po stopách Jókaiho 

     2016. október 7-én a III. CM osztály tanulóival irodalmi sétán vettünk részt, melynek során felkerestük a Jókaihoz kapcsolódó emlékhelyeket Komáromban. Utunk első állomása az Erzsébet-szigeten található Jókai-filagória volt, amelyet Beöthy Zsolt irodalmár építtetett 1913-ban a neves író tiszteletére. Következő állomásunk Domonkos János gabonakereskedő sírja, akiről Jókai Az arany ember főhősét mintázta.  Ezt követően megtekintettük a Jókai szülőházának helyére épített ház homlokzatán a fekete márvány emléktáblát, majd Jókai egész alakos ülőszobrát a Duna Menti Múzeum udvarán. Végül látogatást tettünk a Zichy-palotában, ahol állandó kiállítás mutatja be Jókai Mór és Lehár Ferenc munkásságát, Komáromhoz fűződő kapcsolatát. Láttuk Jókai íróasztalát, az arany ember kabátját és Jókai kézírását is.

     7. októbra 2016 sme sa s triedou III. CM zúčastnili  literárnej prechádzky po Komárne, ktorej cieľom bolo vyhľadať pamätné miesta spojené so spisovateľom Mórom Jókaim. Ako prvé sme vyhľadali Jókaiho filagóriu na Alžbetinom ostrove, ďalej pamätnú tabuľu na Ul. biskupa Királya, kde stál kedysi Jókaiho rodinný dom. Na dvore múzea sme si pozreli Jókaiho sochu a nakoniec sme navštívili stálu výstavu o známych rodákoch mesta: Jókaiho a Lehára.

     Nagy Ágnes


     Csináld magad!

     Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste v Komárne  je v týchto dňoch miestom zážitkového vzdelávania žiakov základných škôl. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pôsobiace pri tejto škole za finančnej pomoci Nadácie Pázmány Péter Alapítvány realizuje projekt „Csináld magad! (Sprav si sám!), Magyar népi játékok. (Maďarské ľudové hračky.)

      

      


     Exkurzia v Bratislave

     Dňa 5. októbra 2016 sa žiaci II. A a II. NM tried zúčastnili exkurzie v Bratislave. Cieľom exkurzie bolo spoznať pamätihodnosti hlavného mesta Slovenskej republiky. Prehliadka mesta sa začala na Bratislavskom hrade, pokračovala v Starom meste, kde sme si pozreli Primaciálny palác, Dóm Sv. Martina, Michalskú bránu, prvú slovenskú univerzitu Academiu Istropolitana, Grassalkovichov palác, Starú radnicu, historickú budovu Slovenského národného divadla a ďalšie historické a kultúrne zaujímavosti mesta. Ku každej historickej pamiatke mali žiaci pripravení krátky text o histórii i súčasnom využití pamiatky v slovenskom i maďarskom jazyku. V podvečerných hodinách sme navštívili novú budovu Slovenského národného divadla, kde sme si pozreli ironickú komédiu plnú omylov s názvom Arkádia od Toma Stopparda. Domov sme sa vracali plní nových dojmov a zážitkov. 

     Organizátor: Ildikó Szabó Pedagogický dozor: Ing. Monika Virágová


     Beseda na tému "Šikanovanie"

     Dňa 3. 10. 2016 sa na našej škole pre žiakov I. C triedy uskutočnila beseda na tému  „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie”. Besedu viedla preventistka OR PZ v Komárne,  ktorá žiakom vysvetlila, čo je šikanovanie a aké vážne dôsledky môže mať na šikanovaného žiaka. Žiaci sa tiež dozvedeli o kyberšikanovaní, kde a ako k nemu najčastejšie dochádza, aké sú jeho prejavy a možnosti ochrany. Je dôležité hovoriť o týchto skutočnostiach, aby si žiaci uvedomili, že ľudské práva sú rovnaké pre každého.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.