• 2011/2012

    • Prijatie u primátora mesta Komárna

      

               Dňa 22.júna 2012 sa konalo tradičné stretnutie  najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl s primátorom mesta Komárno MUDr Antonom Marekom.

      

      

     Stretnutie sa konala v reprezentačnej sále Dôstojníckeho pavilónu.

     Našu školu tentokrát zastupovali Petra Kelemen z I.NBM triedy a Gábor Santúr z III.BM triedy.  Petra Kelemen dosiahla výnimočný výsledok v recitačnej súťaži Mihálya Tompu, na celoslovenskom kole v Rimavskej Sobote získala v IV. kategórii v zlatom pásme 2. miesto.

      

      

     Gábor Santúr bol súťažiť v Maďarskom meste Pécs na medzinárodnej  súťaži mladých elektrotechnikov, kde v silnej konkurencii študentov z Maďarska, Slovenska, Rumunska  a Rakúska získal 7. miesto.

      

              Oceneným študentom blahoželáme!!!


      

     21. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny

      

      

      

              „játszani is engedd…”! Hangzik József Attilától ez a mondat, amely igen is fontos volt a múltban, ma és remélem a jövőben is az lesz. A játék komoly dolog. Nélkülözhetetlenek életünkben azok az emberek, akik nekünk zenével, hangszerrel, szöveggel játszanak. Örömet okoznak játékukkal. 

                 Idén áprilisban került megrendezésre a 21. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny Rimaszombatban. 

            Több mint 130 egyéni produkció, 5 lírai színpad és 13 énekelt verset bemutató csapat mutatkozott be a zsűri és a nézők előtt. A városi művelődési központ adott otthont a produkciók játékára, életre keltésére. A versenyzők korosztályonként több kategóriákban indultak a versenyen. A legkisebbektől a legnagyobbakig mutatták meg tehetségüket a színpadon.     

                Nagy örömünkre idén egy diákunk is eljutott az országos fordulóig. Kelemen Petra a IV. kategória – vers, aranysávos 2. helyezettje lett. Arany János: Vörös Rébék című balladájával indult a versenyen. Gratulálunk!      

      

      

     „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
     akarsz-e mindíg, mindíg játszani,…”
     Kosztolányi Dezső
      

     ___________________________________________________

     Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     konané dňa 13.12.2011

     Zoznam súťažiacich žiakov

     1. Rancsó Bence         IV.BM                                    

     2. Szalai Dávid           IV.BM

     3. Muržic Ondrej         II.A

     4. Molnár Ádám          II.BM

     5. Švihla Vladimír        II.A

     6. Gubien Tomáš          II.A

          Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo šesť žiakov. Po vykonaní písomnej a ústnej časti súťaže boli vyhodnotené ich výsledky.

     Prvé miesto získal Bence Rancsó s počtom bodov 6O.

     Druhé miesto získal Dávid Szalai s počtom bodov 58.

     Tretie miesto získali žiaci Ondrej Muržic a Ádám Molnár obaja s počtom bodov 55.

      

     Organizátorom súťaže boli:  Ildikó Szabó, Edita Andrusková,

                                                   učiteľky anglického jazyka

      

     _______________________________________________________________________________________________________________

     MO SŠ v stolnom  tenise

     Járási asztalitenisz-bajnokság középiskolák részére

     Dňa 15.12.2011 sme usporiadali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Z ôsmich škôl sa prihlásilo 41 chlapcov a 7 dievčat.

     Vo finále boli veľmi tesné výsledky. Z víťazstva sa tešil Szabó Viktor  zo SPŠ Komárno.

     Umiestnenie bolo nasledovné :

     1.miesto : Szabó Viktor    SPŠ Komárno

     2.miesto : Csomor Ádám  SPŠ Komárno

     3.miesto : Szűcs Filip  domáci súťažiac

     Víťazom blahoželáme!

      

     1.miesto : Soókyová Krisztína  SOŠ – SZKI , Kravany nad D.

     2.miesto : Sütő Zsuzsanna        Gymnázium H. Selyeho Komárno

     3.miesto :  Gaálová Regina       SOŠ – SZKI , Kravany nad D.

     Víťazom blahoželáme!

      

     Víťazi obdržali diplomy, medaily a balík so sladkosťami.

     Vďaka sponzorovi z Komoče  Júliusovi Labanczovi , každý účastník dostal občerstvenie.

     Organizátor : Ing. Száraz István

      

     2011.12.15 – én rendeztük meg iskolánkon , a járási egyéni asztalitenisz bajnokságot.

     Nyolc iskolából 41 fiú és 7 lány vett részt a versenyen.

     A döntőben nagyon izgalmas és szoros mérkőzésekre került sor.

     A sorrend a következő lett :

     1.helyezett : Szabó Viktor     Ipari Szakközépiskola Komárom

     2.helyezett : Csomor Ádám   Ipari Szakközépiskola Komárom

     3.helyezett : Szűcs Filip        hazai versenyző 

      A győzteseknek gratulálunk!

     Lányok :

     1.helyezett : Soóky Krisztína   Szakközépiskola  Karva

     2.helyezett : Sütő Zsuzsanna    Selye János Gimnázium Komárom                                                                                                          

     3.helyezett : Gaál Regina          Szakközépiskola  Karva

     A győzteseknek gratulálunk!

      

     A kamocsai Labancz Gyula vállalkozónak köszönhetően minden résztvevő frissítőt kapott.

     A győzteseknek gratulálunk!

     Szervező : Száraz István

     _______________________________________________________________________________________

      

     Olympiáda nemeckého jazyka

     Német nyelvű olimpiász

     Dňa 13. decembra 2011 sme organizovali školské kolo olympiády v nemeckom jazyku,

     na ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov našej školy.

     Víťazmi sú:

     1. miesto – Róbert Kiss / IV.BM/
     2. miesto – Tamás Hožvák / IV. BM/
     3. miesto – Ervin Mészáros / II.A/

     Víťazi dostali sladkosti.

     Súťažiacich pripravovali: Klára Kovácsová, Silvia Molnár Szabó a Ágnes Nagy.

     Róbert Kiss postúpil do obvodného kola súťaže.

      

                                        

      

      

     2011. december 13– án rendeztük meg a német nyelvű olimpiász iskolai fordulóját, amelyen iskolánk 8 diákja vett részt.

     A győztesek:

     1. helyezést ért el Kiss Róbert , a IV.BM osztály tanulója

     2. helyezést ért el Hožvák Tamás , szintén a IV. BM osztályból és

     3. helyezett lett Ervin Mészáros, a II. A osztály tanulója.

     A győzteseket édességcsomaggal jutalmaztuk.

     A versenyzőket Kovács Klára, Molnár Szabó Szilvia és Nagy Ágnes készítették fel.

     Az 1. helyezett a körzeti fordulón képviseli iskolánkat.

      

      _______________________________________________________________________________

     PRAVOPISNÁ   SÚŤAŽ   2011/2012

                 V dňoch 2. a 6. decembra 2011 sa uskutočnila na našej škole súťaž v pravopise, ktorú zorganizovala Mgr. E.Szabóová. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorí zvládajú písanie diktátov na požadovanej úrovni. Triedu  I.BM reprezentovaI Matej Vrečič, I.NA - Roland Bartík, Johan Podhorný a Dávid Pšenák, II.A – Karol Manyucz, Ondrej Muržic a Vlado Švihla, II.NA – Osvald Kőrösi, Gabriel Németh a Bianka Tóthová, III.A – Peter Bottyán a Tomáš Gubien, IV.A – Ádám Dömötör, Dávid Mészáros a Dávid Németh.

     Účastníkom súťaže bol nadiktovaný text v rozsahu 95 slov a bolo v ňom potrebné správne umiestniť 6 čiarok. Vyhodnotenie  diktátu podmieňoval počet chýb, ktoré žiaci spravili. Na 3.mieste sa tak umiestnil Johan Podhorný (I.NA, prvý vpravo) s počtom chýb – 7, na 2.mieste sa umiestnili: Karol Manyucz (II.A, prvý vľavo) a Vlado Švihla (II.A, druhý vpravo) s počtom chýb – 5 a 1.miesto patrí – Osvaldovi Kőrösimu (II.NA) a Ondrejovi Muržicovi (II.A, druhý vľavo) s počtom chýb – 4.

      

     Úspešným gratulujeme.

      

        ___________________________________________________________________________            

     Majstrovstvá okresu - futsal

      

     V dňoch 6. - 8.12.2011, bola naša škola usporiadateľom MO vo futsale žiakov SŠ. Športovej akcie sa zúčastnilo deväť  stredných škôl nášho okresu, ktoré boli rozdelené v dvoch skupinách. Skupinové zápasy sa odohrali v telocvični našej  školy a finále v mestskej ŠH. Prvý dvaja zo skupín postúpili do finále. Turnaj sa hral systémom každý s každým.

     V skupine " A " hrali družstvá:   1. SPŠ Komárno

                                                                                2. SOŠ Kravany

                                                                                3. SPŠ stavebná Hurbanovo

                                                                                4. Gymnázium H. Selyeho. Komárno

      Do finále postúpili :   SPŠ Komárno a Gymnázium H. Selyeho.

      

     V skupine " B", hrali družstvá:   1. SOŠ Hurbanovo

                                                                                2. SOŠOaS Budovateľská Komárno

                                                                                3. SOŠ - SZKI Bratisl.c. Komárno

                                                                                4. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                                                                                5. súkr. SOŠ Kolárovo

     Do finále postúpili :   Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno a  SOŠ - SZKI Bratislavská cesta10 Komárno

      

     Finálové zápasy sa odohrali 8.12. 2011 v ŠH a boli dôstojným vyvrcholením celého turnaja.

      

     Výsledky finálových zápasov :

     0 : 4                                         1. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno - SPŠ Komárno                                                        

     3 : 2                                         2. SOŠ - SZKI Bratisl.c. Komárno    -  Gymnázium H. Selye. Komárno

       

     6 : 1                                         3. SPŠ Komárno                           -   Gymnázium H. Selye. Komárno                                                 

     1 : 0                                         4. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno -    SOŠ - SZKI Bratisl.c. Komárno

      

     1 : 5                                         5.  SOŠ - SZKI Bratisl.c. Komárno     -   SPŠ Komárno                          

     5 : 2                                         6. Gymnázium H. Selye. Komárno -  Gymnázium Ľ. J. Šuleka KN

      

     Celkové poradie:                     1. SPŠ Komárno

                                                     2. Gymnázium H. Selyeho  Komárno 

                                                     3. SOŠ - SZKI Bratislavská cesta 10 Komárno

                                                     4. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

      

     Víťaz postúpil na majstrovstvá kraja do Topoľčian.

     Zodpovedný za prípravu a realizáciu : Mgr. Ivan Kubica učiteľ TEV

                _________________________________________________________________________

     Majstrovstvá školy v stolnom tenise

     Dňa 30.11.2011 sa uskutočnili Majstrovstvá školy v stolnom tenise v telocvični.

     Na turnaj sa prihlásilo 46 žiakov. Konečný výsledok je nasledovný :

     1.miesto:    Szűcs Filip            III.C

     2.miesto:    Pšenák Dávid        I.NA

     3.miesto:    Ledeczky Sándor  III.DM

     4.miesto:    Acsay Gergely      IV.BM

     5.miesto:    Mihalik Márk       II.BM

     6.miesto:    Sedlák Daniel       IV.BM

     Žiaci na prvých troch miestach dostali medaily a diplomy, majster školy navyše aj pohár.

     Okrem ocenenia všetci šiesti finalisti obdržali aj balíček so sladkosťami, ktoré im venovala Rada Rodičov. Víťazom gratulujeme.

     Organizátor turnaja: Ing. István Száraz

      

      

                             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Iskolai asztalitenisz - bajnokság

     2011. november 30–án rendeztük meg az iskolai asztalitenisz - bajnokságot , amelyre 46 diák jelentkezett. A végső sorrend a következő lett:

     1. hely:    Szűcs Filip                 III.C

     2. hely:    Pšenák Dávid            I.NA

     3. hely:    Ledeczky Sándor       III.DM

     4. hely:    Acsay Gergely           IV.BM

     5. hely:    Mihalik Márk             II.BM

     6. hely:    Sedlák Daniel            IV.BM

     Az első három helyezett diplomokat és érmeket kapott illetve az iskolabajnok még egy kupát is. A felsorolt díjakon kívül mind a hat döntős a Szülői Szövettség ajándékcsomagját is átvehette.                                                                                                          

     Gratulálunk !

     Szervező : Ing. Száraz István

      

                                    ______________________________________________________________________________________________________       

     20. výstavy JUVYR v Bratislave

     Súťaž    Maliar – natierač – lakovník

     V dňoch 15.a 16. 11. 2011 sa dvaja žiaci našej školy , Tamáš Lancz a Ádám Nagy, pod  vedením Ing. Judity Wagnerovej zúčastnili odbornej súťaže „ Maliar-natierač-lakovník“. Na tejto súťaži sa veľmi pekne prezentovali a obsadili

     3. miesto.

                                    _______________________________________________________________________________________________________

     Plážový volejbal žiakov ZŠ

                 Dňa 23.09.2011 sa uskutočnila športovo propagačná akcia pre žiakov základných škôl “Turnaj v plážovom volejbale”.

                 Turnaja sa zúčastnili chlapci a dievčatá  z:

     1. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským ul. Eötvösa, Komárno

     2. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Pribeta

     Aj napriek snahe a osloveniu základných škôl v okrese sa nám nepodarilo zabezpečiť väčší počet účastníkov. Tí,  ktorí sa akcie zúčastnili neľutovali a vyjadrili nám svoju spokojnosť.

     Zodpovedný za organizáciu: Mgr. Ivan Kubica

      

      


     Plážový volejbal žiakov SŠ

     Dňa 14.09.2011 sa uskutočnil v priestoroch našej školy   turnaj v plážovom volejbale.

     Turnaja sa zúčastnili pozvané trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat stredných škôl nášho mesta.

     Našu školu reprezentovali chlapci: Bottyán A., Döme Z., Auszten Cs.

     Okrem našej školy sa turnaja zúčastnili:        1. Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Komárno

                                                                    2. Gymnázium H. Selyeho, Komárno

                                                                    3. SPŠ Petőfiho 2,Komárno

                                                                    4. SOŠ OaS  Budovateľská ul. Komárno

                 Počas vydarenej športovej akcie sa na plážovom ihrisku školy odohralo 28 zápasov

     v štyroch skupinách a štyri zápasy vo finále.

     Finálové výsledky:

     Chlapci:                                                         Dievčatá:

     1. Gymnázium H. Selyeho, Komárno                       1. Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Komárno

     2. SPŠ Petőfiho 2, Komárno                                   2. SOŠ OaS,  Budovateľská ul. Komárno

     3. Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Komárno                       3. Gymnázium H.Selyeho, Komárno

     Družstvá na prvých troch miestach obdržali diplom a sladkú odmenu.

     Zodpovedný za organizáciu a uskutočnenie :  Mgr. Ivan Kubica