• Rozpočet - Költségterv

    • Školský rok / Iskolai év:  

     Plnenie rozpočtu

     SRZR    ZMRS  

     2019/2020
     2018/2019

      

     2017/2018