• Aktivity

    • Obezita

     Dňa 24.01.2011 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška na tému "Obezita", ktorej sa zúčastnili žiaci I.A, I.C, a I.DM triedy.

     Prednášku organizovali pracovníci regionálneho osvetového strediska v Komárne.

     Zodpovedná za prípravu: Ing. Monika Virágová

     ________________________________________________

     Návšteva v Domove dôchodcov

     Pri príležitosti prichádzajúcich Vianočných sviatkov nás riaditeľka Domova Dôchodcov  na Špitálskej ulici p. Eva Ipóthová pozvala na spoločné 

     stretnutie s obyvateľmi domova. Pozvanie sa uskutočnilo z dôvodu odovzdania vianočných darov pre obyvateľov domova,

     ktoré vyrobili žiaci našej školy.

     Na výrobe regálov a podnožiek pracovali žiaci I. a III. ročníka odboru stolár.

      

     Látogatóban az idősek otthonában

          A Karácsonyi ünnepek közeledtével meghívást kaptunk Ipóth Évától, az Ispotály utcai idősek otthonának igazgatójától,

      hogy vegyünk részt egy találkozón az otthon lakóival. A meghívás apropója azon karácsonyi ajándékok (polcok és sámlik) átadása volt,

     melyeket iskolánk I. és III. osztályos asztalos szakos diákjai készítettek az otthon lakói számára.

      

     na príprave spolupracovali: Ing, Monika Virágová,

                                            Žigmund Győri, Ľudovít Perei - majstri odborného výcviku

     ________________________________________________

      

     ČERVENÉ STUŽKY

     Dňa 1. decembra 2010 sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS tým, že sme sa zapojili do celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali besedu s pracovníkom Regionálnehom úradu verejného zdravotníctva na tému" HIVAIDS, sexuálna výchova". Súčasne sa premietol film "Anjeli".

     Zodpovední za prípravu: Ing. Monika Virágová a Ing. Veronika Zilizi