• MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ „MATEMATICKÝ KLOKAN 2018“

     • Dňa 19. 3.2018 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2018“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok  v 65 krajinách sveta súťažilo 6 095 765 žiakov. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
      Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne v mesiaci apríl 2018.

      Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová.

     • Školská fotografická súťaž - Iskolai fotóverseny

     •              Na našej škole SOŠT – MSZKI v Komárne sa usporiadala Školská fotografická súťaž. Žiaci mohli posielať fotografiu od 15.01.2018 do 26.01.2018 na tému: ,, Najkrajší pocit vianočných sviatkov “ ktorá mala byť emotívna fotografia.

               Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov. Fotografie dostali bodovanie od 3 členov poroty  Ing. Kissová Katarína, Mgr. Sánta Péter a Mgr. Ferenczi Balázs. Majitelia fotografií, ktoré dostali najviac bodov a zároveň sa umiestnili na pekných prvých troch miestach, mohli si prevziať diplom a darčekový poukaz.

      Víťazi:

      I.miesto   =     Csöz Dominika  z III.BM triedy

      II.miesto  =      Masaryková Barbora z  III.A triedy

      III.miesto =      Forro Marek  z I.A  triedy

      Každému zo zúčastnených gratulujeme.

      Organizátor: Ing. Kissová Katarína

                 Az iskolánkban meghirdetett fotóversenyre a diákok 2018. január 15-26 között a következő témával kapcsolatban küldhették be fényképeiket: „Legszebb karácsonyi élményem“, melynek érzelmi töltésűnek kellett lennie.

                16 diákunk vett részt a versenyen, a beküldött képeket háromtagú zsűri bírálta el: Ing. Kiss Katalin, Mgr. Sánta Péter és Mgr. Ferenczi Balázs. A legtöbb pontot kapott versenyzők közül került ki az első három helyezett, akik oklevelet és vásárlási utalványt kaptak.

      I.helyezett   =    Csöz Dominika III.BM   osztályból

       II.helyezett  =    Masaryková Barbora  III.A osztályból

       III.helyezett =    Forro Marek  I.A osztályból

      Minden résztvevőnek szívből gratulálunk.

      Szervező: Ing. Kiss Katalin

     • Beseda „Žijeme život prosperujúci mozgu?“

     • Kampaň „Týždeň mozgu" je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

      Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu" je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

      Dňa 15. marca 2018 sa aj naša škola zapojila do tejto kampane zorganizovaním besedy s názvom „Žijeme život prosperujúci mozgu?“ pre žiakov III.A triedy. S pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne sa žiaci venovali témam: mozog a zdravý životný štýl, ľudský mozog a naša pamäť, prevencia pred ochoreniami mozgu, mozog treba precvičovať v každom veku, mozog – tajomstvo života, vplyv spôsobu života na funkcie mozgu.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová

     • Elektrotechnická súťaž - Elektrotechnikai verseny

     • Dňa 28. februára 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

      1. Máté Tóth                   IV.CM    
      2. Péter Brúder                II.AM
      3. Gábor Kádek              II.AM
      4. Dávid Dolník              II.AM
      5. Ádám Kacz                 I.A

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      1. miesto                            Máté Tóth                IV.CM

      2. miesto                            Gábor Kádek           II.AM

      3. miesto                            Péter Brúder             II.AM

      Víťazom gratulujeme!

       

      Iskolánkban 2018. február 28-án került megrendezésre az elektrotechnikai verseny iskolai fordulója, melynek keretén belül diákjaink bizonyíthatták tudásukat az elektrotechnika alapjaiból. A versenybe a következő diákok kapcsolódtak be:

      1. Tóth Máté                      IV.CM    
      2. Brúder Péter                   II.AM
      3. Kádek Gábor                 II.AM
      4. Dolník Dávid                 II.AM
      5. Kacz Ádám                    I.A

      Az első három helyen a következő diákok végeztek:

      1. helyezett                        Tóth Máté                IV.CM

      2. helyezett                        Kádek Gábor           II.AM

      3. helyezett                        Brúder Péter             II.AM

      A győzteseknek gratulálunk!

      Ing. Vizváry Zoltán